Norge

Skyter oljeskadede fugler i skjærgården

Direktoratet for naturforvaltning er lørdag i Langesund i Telemark og samler inn tilsølte fugler. Flere skytes av viltnemnda, og dyrevernorganisasjoner fortviler. Samtidig brer oljesølet seg sørover og østover.

Leder i viltnemnda i Bamble, Torstein Dahl, viser frem to tilgrisede ærfugler som har blitt avlivet lørdag. FOTO: TERJE BENDIKSBY/SCANPIX Foto: Bendiksby, Terje

 • Kjetil Kjetil Olsen
 • Mari Torsdotter Hauge

Foto: HANS O.TORGERSEN

Les også

– Uoversiktlig om bord i havaristen

Les også

- Olje truer hele sørlandskysten

Oljen er på vei nedover kysten og har kommet inn i indre skjærgård ved øyene Valle og Vågøy, rapporterer marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet til Aftenposten.no.

Han forteller at det er sterk strøm i området, og at store klumper med oljesøl er på vei innover mot land.

— Det er nå det gjelder. Vi har ikke lenser, men trenger det raskt for å i alle fall klare å verne indre skjærgård, forteller Schulze.

Oljesølet er på vei nedover kysten, og har nådd så langt som ni kilometer fra ulykkesstedet der skipet Full City havarerte fredag.

Har begynt å skyte fugler - dyrevernere raser

Dyrevern- og miljøvernorganisasjoner er

Les også

Dyrevernere raser mot Oddekalv

.

Naturvernforbundet i Østfold har lørdag sendt et tilbud til Kystverket, Fylkesmannens miljøavdeling, Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning med tilbud om å påta seg rehabiliteringen av de skadede fuglene.

Hundrevis av sjøfugl er til nå observert tilsølt med olje, mange av dem tilhører sjeldne arter. Naturvernforbundet frykter at det i dagene fremover er svært sannsynlig at tallene vil stige dramatisk, og Naturvernforbundet ber nå myndighetene om at det handles raskt.

Foto: Bendiksby, Terje

Sammen med andre miljøvernorganisasjoner og dyrevernforeninger har forbundet samlet mye kompetanse på området, og mener de har det som trengs for å sette i gang arbeidet med å redde de rammede fuglene.

— Vi kan være på stedet i løpet av dagen og har adgang til forsterkninger som står klar for innsats når vi har behov, skriver forbundet i et brev til myndighetene.

Likevel har Viltnemnda i Bamble kommune satt i gang arbeid med å avlive tilgriset sjøfugl, selv om flere dyrevernorganisasjoner advarer sterkt mot dette.

— Dette er skandaløst. Samtlige dyrevernorgnaisasjoner og det store flertall av miljøorganisasjoner i Norge ønsker at rehabilitering av oljeskadede dyr skal være en del av beredskapen. I Norge har vi nå stor kompetanse på rehabilitering. Dersom arbeidet kommer fort i gang, har vi i dag mulighet til å redde 90 prosent av fuglene, sier Siri Martinsen, veterinær i dyrevernorganisasjonen NOAH, til Aftenposten.no.

Har du tips om oljesølet? Send en e-post til 2286@aftenposten.no eller ring Aftenposten.no på 02286. Du kan også sende SMS/MMS til 2286.

Direktoratet: - Skyter fugl når annet ikke er etisk forsvarlig

Direktoratet for naturforvaltning (DN) opplyser til Aftenposten.no at de har gitt tillatelse til å skyte tilsølt fugl.

- Vi har flere båtlag ute som kartlegger situasjonen, og disse har myndighet til å skyte tilsølt fugl som det ikke er etisk forsvarlig å la være å skyte, sier seksjonsleder for viltseksjonen i DN, Terje Bøe, til Aftenposten.no.

Direktoratet har ansvaret for å berge fugleliv i de rammede områdene. Sammen med lokale representanter fra Statens naturoppsyn, ornitologer og fylkesmannens miljøvernavdeling utfører de disse oppgavene nå, primært i Vestfold og Telemark.

I løpet av dagen skal båtlagene ha kartlagt et større område, og i kveld skal det oppsummeres og vurderes hva som skal gjøres videre. Skal man skal avlive flere fugler, eller sette i gang rehabiliteringsarbeid?

DN har fått flere tilbud, blant annet fra flere miljøvernorganisasjoner som vil påta seg ansvaret for å rehabilitere de rammede fuglene, men direktoratet har ikke vurdert disse ennå, fordi det vil kartlegge situasjonen først, opplyser Bøe.

Store oljeflak

Foto: Bendiksby, Terje

— Lørdag morgen gjennomførte vi en ny overvåking med fly over Langesund, og det vi så da, var et større flak med olje sør for havaristen, på utsiden av Jomfruland, forteller losoldermann Geir Eikeland i Kystverket til Aftenposten.no.

Han forteller at oljevernaksjonen lørdag vil jobbe med å aksjonere mot flaket, og hindre at det når sårbare landområder.

- På nåværende tidspunkt er det vanskelig for meg å anslå hvor stort flaket er, men det er såpass stort at vi ser oss nødt til å aksjonere, sier Eikeland.

— Det har imidlertid ennå ikke vært noe påslag av olje på land i dette området. Oljen ser ut til å være samlet i ett flak, og vi vil i dag sette inn ressurser slik at vi får samlet opp denne før den når land, sier Hans Petter Mortensholm i Kystverkets beredskapsavdeling.

Lørdag ettermiddag ble det klart at dett også er oppdaget et større oljeflak som driver fra havaristedet og østover mot Helgeroa i Vestfold. Dette flaket kan inneholde opptil 200 tonn olje, ifølge NTB.

— Det lekker fortsatt fra havaristen. Derfor er det ikke mulig å si hvor mye olje det er igjen om bord. Men det er betydelige mengder. Skipet har omfattende skader i skroget, og det er flere hull. Men det er ringet inn av lenser, og arbeidet med å suge opp olje innenfor lenseområdet er godt i gang, sier informasjonsmedarbeider Ane Eide Kjærås i Kystverket til NTB.

Uff, uff, uff. Det er akkurat som forventet
Per-Erik Schulze, marinbiologDet er Aftenposten.no som overbringer den triste nyheten om oljeflaket på vei mot Jomfruland til marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet lørdag morgen.

— Uff, uff, uff. Det er akkurat som forventet. Vinden stilnet i natt, og strømmen i Grenlandsfjorden tar oljen med nedover kysten mot de utsatte områdene langs kysten, sier Schulze til Aftenposten.no.

Oljen kommer da innover mot de sårbare landområdene, og det er ifølge Schulze dette som er den store faren i dagene som kommer.

Ved 11.40-tiden opplyser Schulze at det har begynt å blåse opp igjen utenfor Jomfruland, og det store oljeflaket er nå på vei inn mot land.

Naturvernforbundet på utkikk langs kysten

Selv er han straks på vei ut døren og i retning Jomfruland for å se seg rundt da Aftenposten.no snakker med ham i 9-tiden lørdag morgen. Langs kysten er frivillige fra Naturvernforbundet og folk med hytter og hus i området på utkikk etter oljesøl, og klare til å melde fra.

— Kystverket tar nettopp disse tingene, store oljeflak, men små oljeklumper som kommer mot land er det ingen som bryr seg om, men dette er også farlig, og det er blant annet det vi nå er på utkikk etter, sier han.

Naturvernforbundet har et stort frivilligapparat, men venter foreløpig på å bli innkalt fra Direktoratet for naturforvaltning.

— Det er direktoratet som har ansvar for vern av fuglelivet, men vi har ikke blitt innkalt ennå. Det virker som om apparatet ikke har kommet helt i gang ennå, sier Schulze.

Foreløpig er viltnemndene i området på plass for å skyte tilsølt fugl. Det er ikke satt i gang noen større aksjon for å spyle tilsølte fugler ennå, ifølge Schulze.

Han er også bekymret for værutsiktene i området. Etter at vinden løyet i natt, er det meldt at det skal blåse fra sørvest lørdag, mens vinden søndag trolig kommer til å snu og komme fra øst. Det gjør sørlandskysten svært utsatt.

Bergingsselskap melder om uoversiktlige forhold

Kystverket opplyser lørdag at det nederlandske bergingsselskapet Smith Salvage med underleverandør Buksér og Berging nå er om bord i det havarerte skipet Full City, og har begynt å forberede seg på å tømme skipet for olje, kalt «nødlossing». Også syv av mannskapet fra Full City er fortsatt om bord på fartøyet og jobber med skadeverntiltak.

Ved 16-tiden lørdag var nødlossingen fortsatt ikke begynt, mannskapet fra Smith Salvage jobbet nemlig fortsatt på spreng med å tette hull i skroget på det havarerte skipet.

— I tillegg legger vi nå en lensering nummer to rundt den første lenseringen rundt det havarerte skipet for å hindre spredning av olje som lekker ut av skipet, sier losoldermann Geir Eikeland i Kystverket til Aftenposten.no

Ifølge Kystverket skal det være observert flere store flak olje og mindre «klumper» med olje, som driver nedover kysten, og Kystverket har iverksatt høyeste beredskap fra Kristiansand til Østfold for å forsøke å redusere skadeomfanget.

Eikeland sier at man driver sondering av strandsonen nå, og med hjelp av lenseslep samler man oljen, forsøker å hindre den i å nå inn til strandkanten, og prøver å pumpe den opp fra sjøen.

Skal fly ny kartleggingsrunde

Det var tidlig lørdag morgen at et fly var ute og kartla området fra luften, og oppdaget det store oljeflaket på vei mot Jomfruland.

Ifølge Kystverket skal det nå være observert flere store flak olje og mindre «klumper» med olje, som driver nedover kysten, og Kystverket har iverksatt høyeste beredskap fra Kristiansand til Østfold for å forsøke å redusere skadeomfanget.

Vi ha en ny kartleggingsflyvning over området klokken 14 i dag, sier informasjonsmedarbeider Pål Are Lilleheim i Kystverket til Aftenposten.no.

Han opplyser at det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold og Telemark arbeider godt i strandsonen, og at stadig nye ressurser og lenser kommer til stedene som er rammet.

I første rekke konsentrerer den statlige oljevernaksjonen som nå pågår seg om de spesielt sårbare områdene, som det er mange av langs sørlandskysten.

Publikum og frivillige fra flere naturvernorganisasjoner samt oljevernaksjonens egne folk rapporterer nå stadig om nye områder hvor det er observert olje, og Kystverket i samarbeid med lokalt politi vurderer nå fortløpende hvor ressursene skal sendes først.

Foto: KYSTVERKET

Sugebiler langs land

Det nye oljeflaket er en del av det tidligere oljeutslippet, og er ikke et resultat av nye utslipp fra havaristen, ifølge Kystverket.

— Innringingen med lenser rundt havaristen ser ut til å fungere godt og overvåkningsflyet kunne ikke registrere at det er mer olje som har sluppet ut på sjøen - utenfor lensene, sier Mortensholm.

Eikeland forteller at Kystverket har gjort et anslag over hvor mye av oljen om bord i det Panama-eide Full City-fartøyet man frykter at kan lekke ut i sjøen. Anslaget dreier seg om et sted mellom 50 og 200 kubikkmeter olje.

I natt har såkalte sugebiler fra det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold og Telemark har hele natten vært i aksjon.

- Sugebilene som står langs land har arbeidet non-stop i natt, og de har nå bekreftet at 37 kubikkmeter ren olje er pumpet opp, der vannet er filtrert ut, sier Eikeland.

Aftenposten.no følger saken

 1. Les også

  Frykter store ødeleggelser

Relevante artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Det er ti år siden Full City-havariet. Hva har vi lært?

 2. NORGE
  Publisert:

  Innvandrerkvinner 20 år etter

 3. NORGE
  Publisert:

  Fortsatt uklart hvorfor kvinne i Kragerø døde

 4. NORGE
  Publisert:

  Nå: Omfattende skogbrann langs togsporet i Maridalen

 5. NORGE
  Publisert:

  Forsvarssjefen: Bilene passer ikke inn i Norges krigføring

 6. NORGE
  Publisert:

  Jernbanedirektøren varsler utvidet togtilbud