Norge

Først kom pandemien. Så kom streiken. Denne gang stenges skolene for alle.

Da skoler og barnehager ble koronastengt, ble det åpnet et spesialtilbud til sårbare barn og unge. Nå stenger lærerstreiken på ny skoler og barnehagetilbud. Det bekymrer Barneombudet.

Flere ansatte ved Ullern Helsehus er tatt ut i streik. Onsdag stilte de seg opp i rundkjøringen ved Ullernchausseen Vækerøveien og ba biler tute i sympati. Foto: Olav Olsen

  • Thomas Olsen
    Journalist

Se hvem som streiker fra neste tirsdag i tabellen lenger ned i saken.

– Vi må bygge opp tilhørigheten til skolen og miljøet i klassene. Det ser vi spesielt at førsteklassingene savner.

Det sier rektor ved Lambertseter videregående skole, Siv Jacobsen. Hun forklarer at flere av elevene på skolen har slitt med ettervirkninger av koronatiltakene. Noen elever sliter rett og slett med å komme inn i klasserommet igjen og være så tett på andre, ifølge Jacobsen.

Hun frykter streiken gjør situasjonen verre.

– Dette er elever som vi vanligvis følger svært tett opp. Nå er dem som vanligvis hjelper, i streik. For de elevene som trenger mye tilrettelegging, kan streiken bety at de ikke får vitnemål. Det er det jeg er mest redd for, sier Jacobsen.

Kommunestreiken, som har vart siden 27. mai, omfatter allerede 22.667 Unio-medlemmer, hvorav 1891 i Oslo. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i virksomheter som bibliotek.

Elever som allerede har hatt et krevende skoleår under koronapandemien, rammes nå av streik på slutten av skoleåret.

Torsdag varslet Unio ytterligere opptrapping av streiken fra neste uke.

Det er streik også på sykehusene her i landet etter at det ble brudd i meglingen mellom Unio og Spekter ved midnatt natt fredag.

Les også

Tusenvis av foreldre rammes av streiken. Disse rettighetene har du.

Nye skoler rammes

Over 200 skoler er berørt av streiken. Bare i Oslo var 21 skoler helt stengt fra tirsdag denne uken. I tillegg er mange barnehager stengt.

Fra tirsdag neste uke tas ytterligere 2114 medlemmer ut i streik. På listen fra Unio står ansatte ved nye skoler i flere av kommunene som allerede er berørt av streiken.

Se hvem som streiker fra neste tirsdag i tabellen under:

Barneombud Inga Bejer Engh mener streiken rammer barn og unge som nå forsøker å ta igjen tapt faglig og sosial læring etter måneder med stengte skoler og digital undervisning.

Barneombud Inga Bejer Engh er bekymret for barns læringsutbytte etter et år med både pandemi og streik. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Jeg er bekymret for de samlede konsekvensene som streiken og pandemien kan få for barn og unge. Elevene bærer en uforholdsmessig stor del av byrden, som øker for hver dag streiken pågår.

Les også

Brudd i meglingen natt til fredag: 313 sykehusansatte går ut i streik

Bekymret for sårbare

Bejer Engh er spesielt urolig for at sårbare barn og unge ikke får den opplæringen og oppfølgingen de har behov for, fra barnehager, skoler og skolehelsetjeneste.

– Streiken kan bidra til å øke belastningen for de barna som har lidd mest så langt. Hvem fanger opp og følger opp barnas behov nå, spør Bejer Engh.

Koronatiltakene hadde unntak som sørget for at sårbare barn og unge fikk et tilbud tross stengte skoler og barnehager. Det finnes ikke noe slikt krav under en lærerstreik, får Aftenposten opplyst fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo.

– Det er ingen regler under streiken som sier noe om oppfølging eller tilbud til elever med utfordringer. Skolene gjør sitt beste innenfor rammene de har. Vi søker om dispensasjon når det er fare for liv og helse. I tillegg har vi søkt om dispensasjon for gjennomføring av privatisteksamen slik at de kommer videre i sitt løp, sier pressevakt Kristine Strømmen i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Totalt er 1228 ansatte i Oslo-skolen tatt ut i streiken, som berører ni videregående skoler og 27 grunnskoler i Oslo. Torsdag var 21 skoler i hovedstaden helt stengt.

Les også

Unio trapper opp streiken tirsdag i neste uke

Har fått over 1300 dispensasjonssøknader om lærere

Unio mener de tar hensyn til sårbare barn og elever i streiken.

– Vi prøver å skjerme barn med enkeltvedtak i våre uttak. I tillegg har arbeidsgiver mulighet til å søke om dispensasjon for enkeltlærere så ikke sårbare barn og elever blir rammet unødvendig, svarer leder av sentral streikekomité i Unio, Turid Buan Øfsti.

UNIO har innvilget 867 dispensasjoner for streikeuttatte medlemmer. Foto: Torstein Bøe

Det har kommet inn mange søknader om dispensasjon fra kommunene. Det er særlig press for å unnta sykepleiere. Bare før opptrappingen tirsdag hadde det kommet inn 331 søknader da 606 sykepleiere var i streik. Men det er også kommet mange søknader fra rektorer og skoleeiere.

Unio opplyser torsdag ettermiddag at det så langt i streiken er innvilget 867 dispensasjoner for streikeuttatte medlemmer i Utdanningsforbundet i KS-området, altså alle berørte kommuner bortsett fra Oslo. I tillegg er 131 søknader delvis innvilget, mens 339 dispensasjonssøknader for uttatte lærere er blitt avslått siden streiken startet 27. mai. Unio har ikke oversikt over om dette gjaldt lærere som jobber med sårbare unge.

Les også

Skolene var endelig tilbake på gult nivå. Så streiket lærerne.

Ingen kontakt

Torsdag formiddag opplyste forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune at det fortsatt ikke var kontakt mellom Unio og KS. Selv om det ikke ble tatt ut nye Unio-medlemmer i Oslo i opptrappingen neste uke, er det ingen løsning i sikte i hovedstaden. Ifølge NTB var det heller ingen kontakt mellom partene i Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde.

Kommunestreiken rammer ti av landets fylkeskommuner samt kommunene Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Kristiansand, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

Hardest rammet blir Stavanger kommune der hele 290 nye ansatte tas ut i streik. I tillegg legger 231 ansatte i Kristiansand ned arbeidet og 221 i Bergen.

Barneombud Inga Bejer Engh understreker at streik er et legitimt virkemiddel og blander seg ikke inn hvordan konflikten løses.

– Men jeg håper det er mulig å få til en løsning så raskt som mulig, slik at barn og unge får den opplæringen, oppfølgingen og det helsetilbudet de har krav på.

Les også

  1. Hvis de streikende i Unio får mer, må hele oppgjøret starte på nytt

Les mer om

  1. Lærerstreik
  2. Unio
  3. Skole og utdanning
  4. Eksamen