Frivillige organisasjoner reagerer sterkt etter våpenavsløring. Redd Barna krever at «dette må nå få konsekvenser».

Ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp krever full stans i våpeneksport til autoritære regimer.

Amnesty og andre frivillige organisasjoner vil ha slutt på all eksport av norsk våpen og ammunisjon til autoritære regimer. Her er jemenittiske regjeringssoldater ved frontlinjen mot Houthi-militsen i Marib, Jemen 16. mars 2021.

Aftenposten avslørte mandag at Utenriksdepartementet (UD) tillot omfattende norsk våpeneksport til De forente arabiske emirater. Det skjedde til tross for at FN advarte mot at Emiratene og den internasjonale koalisjonen begikk klare brudd på folkeretten i krigen i Jemen. Den blodige borgerkrigen i landet har kostet over 112.000 liv.

Opplysningene kommer frem i et vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport som UD har nektet å avgradere. Vedlegget avslører også at UD hadde klar mistanke om at norske våpen var på avveie i borgerkrigen i Jemen, men at UD likevel sa ja til våpeneksport til Emiratene.

– Det er svært bekymringsfullt og alvorlig at UD har hatt mistanke om at norske våpen var på avveie i borgerkrigen i Jemen og likevel eksport militært materiell til Emiratene, sier politisk rådgiver Hanne Sofie Lindahl i Amnesty International Norge.

Hun sier det tyder på at UDs praktisering av det norske eksportregelverket ikke er i stand til å sikre at norsk militært materiell ikke havner på avveie.

Hanne Sofie Lindahl, Amnesty International

– Dette er svært alvorlig og umiddelbare tiltak bør iverksettes, sier hun.

Hun sier Amnesty International lenge har påpekt at det er behov for å nedsette et offentlig utvalg som kan gjennomgå eksportkontrollregimet for å sikre at folkeretten og nyere internasjonale avtaler og forpliktelser ligger til grunn for alle eksporttillatelser.

– Denne saken er et tydelig signal om behovet for nettopp en slik gjennomgang.

– Søreide bør skamme seg

Leder i Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker, Embla Regine Mathisen, reagerer sterkt på avsløringene.

– Utenriksministeren Ine Eriksen Søreide bør skamme seg, og ta snarlige grep for å beholde et snev av verdighet etter denne avsløringen, sier hun.

Mathiesen mener Aftenpostens artikkel viser et «UD ute av kontroll».

Leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen

– Vi krever en umiddelbar stans på all norsk eksport av krigsmateriell til alle autoritære regimer.

Mathiesen sier Søreide tidligere har «angrepet sivilsamfunnet» og bedt de frivillige organisasjonene om å være etterrettelige i sin kritikk av norsk våpeneksport.

– Søreide har bevisst tilbakeholdt informasjon, og blokkert viktige prosesser. Vi krever en umiddelbar stans på all norsk eksport av krigsmateriell til alle autoritære regimer.

Mathiesen sier at Changemaker og resten av sivilsamfunnet i flere år har forsøkt å få svar på hvordan Norge kan fortsette å selge våpen til et autoritært regime som Emiratene.

– Et regime som begår krigsforbrytelser i Jemen. Et regime som holder millioner av fremmedarbeidere i slavelignende forhold. Hvordan kan dette skje? Likevel er dette sjokkerende lesning. Avsløringene viser at UD systematisk har satt hensynet til norsk våpenindustri over sivile liv i Jemen.

Redd Barna: Stortinget må granske

Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, sier Aftenpostens avsløringer må få konsekvenser:

– Vi har utfordret denne eksporten i over fem år nå, men blitt avfeid med at de har ingen informasjon om at norsk militært materiell blir brukt i Jemen. Dette må nå få konsekvenser. Kontrollen med norsk våpeneksport er for dårlig, sier Fylkesnes.

Gunvor Knag Fylkesnes er direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

Hun sier ikke kan skjønne annet enn at Stortinget nå må vedta en gransking av eksporten.

– Regler og praksis må umiddelbart gjennomgås med formål om bedre kontroll, sier Fylkesnes.

Røde Kors mener Stortinget må på banen og sette tydelige grenser for norsk eksportkontroll som sikrer åpenhet, forutsigbarhet, og at Norge etterlever folkerettslige forpliktelser.

– Dessverre er eksempelet fra eksporten til Emiratene ikke uttrykk for svikt i et enkelttilfelle, men uttrykk for en mangelfull og tidvis lemfeldig eksportkontroll. Det påviste også Riksrevisjonen i sin rapport fra februar i år, sier Ivar Stokkereit.

Han er leder for enhet for folkerett i Røde Kors.

– Røde Kors har i flere år påpekt at sentrale internasjonale forpliktelser som omhandler våpeneksport ikke er tilstrekkelig formalisert i det norske lovverket. I dag foretar UD skjønnsmessige vurderinger av hvilken eksport som skal tillates eller avslås etter egne retningslinjer. Røde Kors mener dette har bidratt til et for lite åpent, etterprøvbart og forutsigbart system, sier Stokkereit.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen sa til Aftenposten søndag at hun ikke ønsker å kommentere «gradert informasjon». Men skrev følgende i en e-post til Aftenposten, via UDs kommunikasjonsenhet:

«Utførsel av forsvarsmateriell til FAE ble midlertidig stanset i 2016. I 2017 ble gyldige lisenser for A-materiell til landet suspendert. Samtidig ble praksisen for lisensiering av B-materiell strammet inn. Dette ble gjort som et føre-var-tiltak. Det er således ikke mulig å eksportere A-materiell til FAE i dag, og terskelen for å avslå søknader om B-materiell er meget lav. Dette viser at UDs praksis er streng.»

A-materiell er våpen og ammunisjon som er egnet til å drepe.

I e-posten påpekte UD også følgende:

«Riksrevisjonens rapport ikke gir informasjon om at norsk forsvarsmateriell har kommet på avveie eller blitt avledet til uønsket sluttbruk.»