Norge

Europa bygger lyntog i lynfart

Mange land i Europa bygger høyhastighetsbaner i ekspressfart. Om 15 år vil det være tre ganger så mange lyntogkilometer som i dag.

Portugal er ett av landene som nå satser massivt på tog. Her fra dagens InterCity-strekning ut fra Porto.
  • John Hultgren
    Utenrikssjef

Les også:

Det fattige Portugal er i gang med å bygge lyntog mot grensen til Spania. Sammen med utbyggingen på spansk side vil dette sørge for at reisetiden mellom hovedstedene Madrid og Lisboa blir to og en halv time. Strekningen skal stå ferdig om tre år.

Frankrike har mest høyhastighetsbane i Europa i dag og bygger fortsatt. Det gjør også Tyskland, Sverige, Russland, Italia, Tyrkia, Nederland, Belgia og Tyrkia.

Men raskest går byggingen i Spania, som i år tar over førsteplassen som landet med flest kilometer høyhastighetsbaner i Europa.

I tillegg til rene høyhastighetsbaner, der tog kan kjøre fortere enn 250 km/t, bygges en lang rekke strekninger for 180–250 km/t i de samme landene, pluss Storbritannia og Finland.

–Banen mellom Madrid og Lisboa er veldig viktig for oss. Den blir svært konkurransedyktig mot fly. Det er samme avstand som mellom Barcelona og Madrid. Toget vil bruke 2,5 timer, sier Ignacio Jorge Iglesias, som leder avdelingen for forskning og utvikling i det spanske jernbaneverket Adif.

Moderne samfunn.

Både i Spania og Portugal regnes bygging av høyhastighetsbaner som en investering for å modernisere samfunnet.

Dette brukes også som argumenter for å bygge ut jernbane i Norge. Men på Europa-kartet over eksisterende eller planlagte, rene høyhastighetsbaner eller baner for 180–250 km/t, finnes ikke en eneste strek i Norge.

Professor Bo-Lennart Nelldal ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har studert høyhastighetsbaner i Europa i en årrekke. Han bidro også til den svenske utredningen av høyhastighetsbaner.

Hans råd til Norge er krystallklart: Bygg høyhastighetsbaner som tåler minst 300 kilometer i timen, og sett det som en prioritet fremfor å utvide dagens jernbanenettverk.

–Norge har veldig dårlig jernbane sammenlignet med resten av Europa. Det er mye enkeltspor og mange svinger. Det kommer delvis av naturen, men land som Spania og Sveits har klart det til tross for naturen. Det er mulig for Norge å komme opp på europeisk nivå, men da må dere bygge rette dobbeltspor for høyhastighet mellom de største byene, sier Nelldal.

Tar markedet.

Han har samlet inn tall for markedsandeler mellom tog og fly på ulike linjer før og etter at lyntog ble innført.

–Internasjonal erfaring viser at hvis toget bruker rundt to timer, så tar det hele markedet. Hvis toget bruker tre timer, så tar det 60 prosent av markedet, forteller han.

Reisetid og pris er helt avgjørende for hvem som vinner konkurransen. Men også komfort og at togreisen går fra bykjerne til bykjerne i stedet for flyplasser utenfor byene, er viktig når passasjerene velger reisemåte.

Flere steder har flyselskapene redusert prisene betydelig for å konkurrere mot tog. Likevel er gjennomsnittskostnaden høyere på fly, ifølge Nelldal.

Trykk på grafikken for større versjon.