Guldvog: Beslutninger ble tatt under sterkt tidspress

Vurderingene om å stenge ned landet da pandemien rammet, var gode, men ble tatt under sterkt tidspress, påpeker helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier pandemien ble håndtert under enormt tidspress i fjor vår. Foto: Torstein Bøe / NTB
  • NTB

Helsedirektoratet varslet i februar i fjor at det kunne gå mot inngripende tiltak. Likevel kom nedstengningen 12. mars og de store konsekvensene brått på.

– Arbeidspresset var enormt. Det var ikke lett for oss å se på planlegging i denne perioden. De beredskapsplanene burde ha foreligget på et tidligere tidspunkt, sier Guldvog til NTB.

Koronakommisjonen påpeker at det var en uklar rollefordeling mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i begynnelsen av pandemien. Guldvog er enig i beskrivelsen av at det var en del overlapping og innkjøringsproblemer.

– Det var gjort et arbeid i forkant av pandemien for å tydeliggjøre roller, men det ble likevel forstått litt ulikt i de to organisasjonene, sier han.

Han forsvarer også at det var Helsedirektoratets vurdering som lå til grunn for nedstengningen, gitt slik situasjonen så ut på det tidspunktet. Koronakommisjonen mener det lå tett opptil brudd på Grunnloven, og at en slik beslutning skulle ha blitt tatt av regjeringen.

– Jeg handlet med de fullmakter jeg var tildelt av departementet og regjeringen. Det var godt forankret, sier helsedirektøren, som samtidig er enig med kommisjonen at dette burde være regjeringens ansvar.