Tom Hagen risikerer å leve som drapssiktet i lang tid

Halvannet år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble Tom Hagen pågrepet, siktet for å ha drept henne. Nå har han vært siktet i ett år.

Politiet mener fortsatt at Tom Hagen mest sannsynlig har tatt livet av sin ektefelle, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen.

28. april i fjor, da Tom Hagen var på vei til jobb, ble han stanset av politiet på åpen gate i Lørenskog. Politiet hadde stanset trafikken i begge retninger da de aksjonerte med blålys. Han ble pågrepet, kjørt til arresten og satt på glattcelle, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin ektefelle, Anne-Elisabeth Hagen.

Hun forsvant 31. oktober 2018 fra ekteparets bolig i Sloraveien ved Langvannet i Lørenskog. Hun er fortsatt borte. Politiet har gjentatte ganger opplyst at deres viktigste oppgave er å finne henne for å løse saken.

Tom Hagen fylte nylig 71 år.

– Politiet mottar fortsatt relevante tips. Disse følges opp og vurderes i sammenheng med øvrig informasjon i saken, sier politiinspektør Gjermund Hanssen ved Øst politidistrikt.

Det har ført til en lang rekke etterforskningsskritt både i Norge og utlandet.

Anne-Elisabeth Hagen var 68 år gammel da hun forsvant fra hjemmet sitt, sannsynligvis bortført mot sin vilje.

Kan bli siktet i lang tid

Så lenge politiet har relevante spor å etterforske, vil Hagens status som siktet etter all sannsynlighet bli stående. Med mindre etterforskningen skulle vise at mistankegrunnlaget svekkes så mye at det er mer sannsynlig at han ikke har hatt noe med forsvinningen å gjøre, enn at han har det.

– Påtalemessig avgjørelse tas først når saken anses tilstrekkelig opplyst for den enkelte siktede i saken. Det gjenstår fortsatt en rekke relevante etterforskningsskritt som kan bidra til å belyse siktedes skyld eller uskyld, sier Hanssen.

– Men det er viktig å understreke at ingen skal være siktet i urimelig lang tid eller uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det, sier han.

Politiet fremstilte Tom Hagen for varetektsfengsling, men lagmannsretten løslot ham. Dommerne konkluderte med at bevisene mot ham ikke var sterke nok. Lagmannsrettens kjennelse ble avsagt under dissens.

Da politiet siktet Tom Hagen, åpnet det samtidig muligheten for å foreta omfattende ransakinger og beslag.

Ingen klar tidsbegrensning

Professor Jo Stigen ved UiO sier at det ikke finnes noen klar grense for hvor lenge en siktelse kan opprettholdes.

– Men straffeprosessloven sier at saken skal etterforskes så raskt som mulig, og at spørsmålet om å ta ut tiltale skal avgjøres så snart saken er tilstrekkelig forberedt, sier han.

Stigen viser også til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den sier at man har krav på å få saken ferdigbehandlet i rimelig tid, men at hva som ligger i «rimelig tid» er veldig relativt.

Påtalemyndighetens ledelse, statsadvokatene og Riksadvokaten, skal påse at det er progresjon i etterforskningen. En påtalemessig avgjørelse blir tatt først når saken er ferdig etterforsket.

Professor Jo Stigen sier at det ikke finnes klare grenser for lenge en person kan ha status som siktet.

Kryptovaluta

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen var 68 år gammel da hun ble borte. Politiet mener en telefonsamtale klokken 09.14 dagen hun forsvant er siste sikre livstegn. Samtalen var mellom henne og et annet familiemedlem enn Tom Hagen.

Ut fra bevisene, blant annet et krav om løsepenger i kryptovaluta, konkluderte politiet raskt med at det var mest sannsynlig at hun var kidnappet. Funn i boligen forsterket oppfatningen om at hun var bortført mot sin vilje.

Politiet ønsket å holde forsvinningen hemmelig så lenge som mulig av hensyn til truslene som var fremsatt.

Tom Hagen fant et brev i boligen da han kom hjem fra jobb ved lunsjtider den dagen kona hans forsvant. Brevet skal ha gitt klare instrukser om hvordan han måtte betale ni millioner euro i kryptovaluta, og trusler om at Anne-Elisabeth Hagen kunne bli tatt av dage.

Først 9. januar 2019 ble saken kjent for offentligheten, da Aftenposten publiserte nyheten.

Etter at politiet pågrep og siktet Tom Hagen 28. april 2020, gikk etterforskere i gang med nye undersøkelser av hagen ved familiens bolig. Også Langvannet nedenfor huset er grundig undersøkt.

I juni 2019, nesten åtte måneder etter forsvinningen, endret politiet sin hovedteori fra å være en kidnapping med utpressing, til å være et forsøk på å dekke til det som egentlig er et drap.

Men fortsatt blir det såkalte kryptosporet høyt prioritert av etterforskningsledelsen.

– Kryptosporet er en sentral del av etterforskningen og høyt prioritert, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til Aftenposten. Politiet bruker store ressurser på å finne ut hvem som står bak den digitale kommunikasjonen som har foregått mellom Tom Hagen og de angivelige kidnapperne.

Video av ukjent bil

Et kjøretøy, sannsynligvis en bil, ble fanget inn av et overvåkingskamera på den andre siden av Langvannet mens den kjørte opp en gangvei frem til Hagens bolig i det aktuelle tidsrommet da Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Tom Hagen hadde mest sannsynlig reist hjemmefra til jobb like før. Han sier han var på jobb på det tidspunktet. Politiet har ikke lagt frem noe som er egnet til å svekke 71-åringens alibi.

Men han er fortsatt siktet for å ha drept henne eller medvirket til det.