Eksperter kaller det «bemerkelsesverdig» at Helse nord ikke har endret kreftkirurgien på Helgeland

Det regionale helseforetakets direktør, Cecilie Daae, innrømmer at en del kreftpasienter ikke har fått den behandlingen som anbefales for alle.

Tre eksterne eksperter har vurdert om behandlingen som ble gitt på sykehusene i Helgeland, var i tråd med nasjonale retningslinjer. Ved Sandnessjøen sykehus gjorde man i flere tilfeller mindre radikal kirurgi enn det som anbefales.

Tirsdag skrev Aftenposten at eksperter nok en gang har vurdert om kvaliteten på tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset har vært god nok. Deres sluttrapport viser at fire pasienter døde etter slike operasjoner i Sandnessjøen og Mo i Rana. Alvorlige feil var i vesentlig grad grunnen til at disse fire døde.

«Det er bemerkelsesverdig at Helse nord ikke allerede har gjennomført en omorganisering av tarmkreftkirurgien på Helgeland», skriver de i rapporten.

Ekspertene påpeker at det allerede i 2016 kom krav om å omorganisere kreftkirurgien i Norge. Myndighetene ønsket at operasjonene skulle gjøres ved færre sykehus enn tidligere. Sandnessjøen var ett av to sykehus som kun opererte rundt ti pasienter i året.

Cecilie Daae vil følge opp kvalitetsarbeidet. – Det vil vi gjøre i samarbeid med Helgelandssykehuset.

Erkjenner at anbefalinger ikke er fulgt

– Vi ser at vi ikke har fulgt nasjonale anbefalinger fullt ut, sier Cecilie Daae, direktør for Helse nord.

Hun viser til myndighetenes anbefalinger for befolkningsstørrelse i sykehusets nedslagsområde, antall operasjoner og antall kirurger som skal gjennomføre denne type inngrep.

Rapporten viser at Sandnessjøen sykehus ikke innfrir noen av disse kriteriene.

– Vi bor i en langstrakt region. Derfor avveier vi hele tiden forholdet mellom å ha tilbud nært der folk bor og sentralisere tilbud når vi må, sier hun.

I rapporten anbefaler de tre ekspertene at tykktarmskreftoperasjoner legges til ett geografisk sted på Helgeland. De mener videre at øyeblikkelig hjelp-operasjoner bør gjøres på sentral- eller regionsykehus. Ekspertene skriver også at det ikke er gjennomført tiltak for å redusere risiko når man har valgt å opprettholde tilbud ved de minste sykehusene.

Daae påpeker at det siden 2017 har vært jobbet med å gi bedre tarmkreftbehandling.

– Det er klart at det ikke er oppnådd tilstrekkelig gode resultater. Helse nord tar gjennomgangen og anbefalingene på største alvor, sier hun.

Pasientene fra Helgeland blir i dag operert for tykktarmskreft ved Nordlandssykehuset i Bodø. Dette vil fortsette inntil videre.

Helgelandssykehuset skal etter hvert informere Helse nord om hvordan de ønsker å bedre sitt arbeid. Så vil Helse nord bestemme hvordan tarmkreftoperasjoner skal fordeles, både på Helgeland og samlet i hele helseregion nord.

Les også

Strid om oppsigelse ved Helgelandssykehuset: Fagsjefen mener hun er blitt bedt om å slutte.

Ida Bukholm var medisinsk fagsjef ved Helgelandssykehuset. Hun sa nylig opp sin stilling.

Fagsjefen sa opp sin stilling

Ida Bukholm var medisinsk fagsjef ved Helgelandssykehuset. Hun sa nylig opp sin stilling. Hun sendte en e-post til Helsetilsynet med detaljerte opplysninger om kirurgene ved Sandnessjøen og deres operasjoner. Det reagerte sykehusledelsen kraftig på.

Det var Bukholm som først ba om at tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen skulle stenges. Det skjedde i januar i fjor.

Kreftregisterets tall viste at Sandnessjøen sykehus gjorde det aller dårligst når det gjaldt dødelighet etter tykktarmskreft-kirurgi.

Om sluttrapporten sier hun: – Jeg syns dette illustrerer hvor viktig det er å ta hensyn til avvikende kvalitetstall fra både lokale og nasjonale registre. Registrene er til for at man skal undersøke hvorfor tallene avviker. Da skal man stoppe opp og undersøke, understreker hun.

De tre ekspertene har vurdert om pasientene ved sykehuset fikk behandling som var i tråd med de nasjonale retningslinjene. Ved Sandnessjøen sykehus gjorde man i flere tilfeller mindre radikal kirurgi enn det som anbefales. Granskerne mener at dette er alvorlige avvik som kan gi økt risiko for tilbakefall av kreft. Nabosykehuset i Mo i Rana hadde langt bedre tall.