Norge

Dette er superverktøyet som skal hjelpe tollerne å avsløre smuglerne

SANDEFJORD (Aftenposten): Plutselig går alarmen Thor Arne Dahl har rundt halsen. Kameraet som leser alle bilskilt gjør utslag på en dansk trailer. Dette betyr «stopp og kontroll».

Tolloverinspektør Thor Arne Dahl med alarm og iPad som straks varsler hvilke biler det er mest aktuelt å kontrollere.
 • Per Annar Holm
  Per Annar Holm

Som de første fergehavnene i Norge med utenlandstrafikk har Sandefjord og Kristiansand nå fått superkamera som hjelper tollerne til å plukke ut de «riktige» bilene for kontroll.

Alt før bilene ruller i land fra ColorLines M/F «Bohus» varsler superkameraene kontrollørene om hvem som bør sjekkes ekstra nøyde. Nå står politi og toll skulder-ved-skulder for å sjekke identiteten på de reisende og hva de bringer med seg.

Verktøy for utvelgelse

Eies bilen av en kjent kriminell? Tidligere brukt til smugling? Stjålet? Manglende årsavgift?

Diskret henger de nye superkameraene der bilene kjører i land fra fergene.

Kort sagt - kameraene fanger opp alt, og er blitt politiets og tollvesenets elektroniske superøyne langs grensene våre og ute på landeveien.

Ved 22 av landets 76 grenseoverganger er det nå satt ut slike kameraer. Ved flere av grensestasjoner har antallet beslag økt med 50-60 prosent etter at de fikk opp kameraene, melder tollvesenet.

Har ikke lov til å lagre

Men tollerne klager over at de ikke har lov til å utnyttet systemet fullt ut.

Med dagens regelverk må alle data om bilnummer, tid og sted slettes straks bilen har forlatt kontrollsonen.

Må slettes etter én time

Noe av det nordmenn på «Harry-tur» synder mest mot er brudd på 24-timers-regelen - altså at du må være ute av landet i minst ett døgn før du kan ta med deg tollfri kvote hjem.

Nå er reglene slik at all informasjon om når du krysser landegrensen bare kan lagres i én time.

Ofte kommer bildet opp på tollernes skjerm før den mistenkelige bilen har forlatt fergen. Da vinkes den inn for kontroll.

Datatilsynet krever dette.

– Personvernmessig er dette en utfordring. Vi ønsker ikke at slike opplysninger skal kunne lagres over tid. Det er en privatsak om
du hver dag hele uken skulle komme med fergen fra Strømstad til Sandefjord. Det er helt greit at tollerne kan stanse biler de allerede
har registrert å være under mistanke der og da for kontroll, men de har ikke lovhjemmel for å bygge opp en database hvor det lagres opplysninger om utenlandsturene til hele befolkningen over tid, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

 • Les mer om det problematiske personvernet

-Under vurdering

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) gir en vâg kommentar til det som nå er i ferd med å skje:

-Finansdepartementet har mottatt et forslag fra Tolletaten om
utvidet lagring av opplysninger fra Tolletatens skiltgjennkjenningssystem (ANPR). Forslaget er til behandling. Regjeringen er opptatt av sterk og god grensekontroll, samtidig som denne saken krever avveininger opp mot hensynet til personvern, skriver statssekretæren i en e-post.

– Kraftig økning av beslag

For politi og tollvesen ville det ha vært gull å sitte på informasjon om hvilke biler som passerte landets grenser hvor og når.

Ved å analysere og systematiserer slike opplysninger ville tollerne fått en bedre indikajon på hvilke bilførere som burde stanses.

Men dagens regelverk gjør at dette nye verktøyet i kontrollørenes verktøykasse ikke er lovlig å bruke fullt ut.

Senterpartiets Jenny Klinge er positiv til en utvidelse av dagens lagringstid.

Ville instruere Regjeringen

Alt i 2014 var kamerakontroll et tema i Stortinget .

«Stortinget ber regjeringa leggje fram forslag om å etablere overvakingskamera (ANPR) ved alle køyrbare grenseovergangar i Noreg, slik at dette kan setjast i verk i 2015,» het det i innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomitéen.

I dag har toll og politi bare adgang til å lagre opplysningene fra kameraene på grensen i én time.

– Når det gjelder lagringstiden er Senterpartiet tydelig skeptisk til en
utvidelse, men det finnes mange alternative løsninger mellom en lagringstid på ett år og dagens regelverk som er én time. Her må det være mulig å finne en praktisk løsning som også ivaretar personvernet, sa stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp.) i debatten.

Rekordbeslag av amfetamin: Narkotika skjult blant båter
Prosjektleder Svein Rustad i Tolldirektoratet jobber for en regelendring hvor de kan få lagre opplysninger om biler som passerer landegrensene våre.

-Vi jobber nå for å få til endringer i Tollloven. På flere grenseoverganger har antallet beslag økt med 50-60 prosent etter at vi fikk opp kameraene, sier prosjektleder Svein Rustad i Tolldirektoratet.

De som har rent mel i posen har uansett intet å frykte.

 • Stanset de polske storsmuglerne:

Fant 3400 liter øl og 115 liter sprit

Over hele landet

På 22 av landets 76 grenseoverganger mot Russland, Finland og Sverige står det nå kamera som leser alle bilskilt både forfra og bakfra.

I tillegg kommer de to første havnene.

I Oslo, Larvik, Stavanger og Bergen er det ingen slik kontroll. Foreløpig.

 • Smuglernes nye arbeidsmetoder for å lure tollerene:

Rekordbeslag av narkotika

Også flere av tollvesenets og politiets patruljebiler har nå fått utstyr som optisk leser av skiltene på biler de møter eller kjører bak.

Kameraene registrerer også om det brukes falske skilt, eller om det er forskjellig bilnummer foran og bak på en bil.

Da går alarmen.

Da tollerne stanset denne leiebilen ved Kongsvinger ved 11-tiden lørdag 28. november gjorde de storfangst.

Hedemarks største beslag

28. november i fjor gjorde tollerne tidenes største narkotikabeslag i Hedmark på grensen ved Kongsvinger.

Kameraene slo ut på to svenske leiebiler, som var lastet med flere hundre kilo hasj, titalls kilo marihuana, amfetamin og ecstasy.

I leiebilen lå det også flere titalls kilo ecstasy.

Flere store beslag

Tollerne sier at kameraene hjelper dem til å kunne plukke ut biler for sjekk mer målrettet.

Nå slipper de bare å stole på egen mavefølelse og intuisjon:

-Dette er et godt hjelpeverktøy for oss som står ved grensen. Det går bare sekunder før systemet varsler oss om at det er noen vi bør ta en ekstra titt på, sier tolloverinspektør Thor Arne Dahl.

Det største enkeltbeslaget gjort med kamerahjelp ga 560 kilo narkotika.

Nå mister bilen skiltene på 0,1 sekund

Fri flyt også av informasjon

Denne dagen står Dahl og fem kolleger på kaia i Sandefjord for å sjekke passasjerer og biler som ruller i land fra ColorLines M/F «Bohus».

Tollvesen og politi har adgang til ferge- og flyselskapenes passasjerlister.

Dessuten flyter informasjonen lett til kolleger i våre naboland.

Fanger kameraene opp en mistenkelig bil på vei ut av landet er det rutinger for å varsle toll og politi på den andre siden av grensen.

...og vår danske venn...?

Tilbake til historien om den danske traileren med et slep som denne historien og et bilnummer på tilhengeren som begynte med bokstavene BF.

På tollvesenets iPad dukker det opp et norsk flagg under bildet av den danske traileren.

Systemet slo ut på «årsavgift ikke betalt» på en norsk trailer.

Sjåføren la trolig ikke merke til at flere tollere plutselig kom mot bilen hans før tolloverinspektør Thor Arne Dahl kunne avblåse alarmen og vinke traileren videre.

Med et smil ønskes han god tur og «kjør billig».

Falsk alarm, altså, men systemet beviser at det virker.

Har du sikret nettkameraet ditt?

Les mer om

 1. Tollvesenet
 2. Datatilsynet
 3. Grensekontroll
 4. Krim
 5. Sandefjord