Norge

Tidligere kunnskapsminister: – Vi gjorde ikke nok for å stoppe mobbingen

Kampanjer, manifester og mobbeprogrammer til tross: Fortsatt mobbes over 30 000 barn i skolen. Slik svarer de ansvarlige for seg

OPT_statsrderkombo2_doc6oh655x51b715bmmi9qj-Yi8ak3TWUZ.jpg
  • Jørgen Svarstad

— Vi trodde vi gjorde veldig mange ting som var riktig. I etterkant ser vi at det ikke hadde noen effekt, sier tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Som Aftenposten skrev mandag, har staten brukt over 200 millioner kroner på å bekjempe mobbing i skolen de siste ti årene. Men mobbetallene er stabile.

  • Mobbeoffer 65: «Etter snart 60 år er episoden like levende og brennende»
    Slik svarer en tidligere statsminister og en nåværende og to tidligere kunnskapsministre for seg:

Kjell Magne Bondevik

Statsminister for KrF 1997–2000 og 2001–2005.

Det var noe nytt at en statsminister engasjerte seg sterkt i mobbesaken. Blant annet lanserte Kjell Magne Bondevik Manifest mot mobbing og strammet inn mobberegelverket tidlig på 2000-tallet. Mobbingen i skolene gikk ned.

Kjell Magne Bondevik i 2002 da han undertegnet det første Manifest mot mobbing, som forpliktet de som undertegnet å bekjempe mobbing de to påfølgende årene. Ved siden av sitter Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland og barneombud Trond Waage.

— En viktig årsak tror jeg er at vi holdt et konstant trykk på dette mens vi satt i regjering. Utdanningsministeren og jeg tok det opp i mange sammenhenger, i taler og intervjuer, sier han.

Han mener man ikke skal undervurdere betydningen av kampanjer og offentlig debatt om mobbing. Men det som skjer i det enkelte klasserom er viktigst, mener han.

Om sine etterfølgere sier han:

— Jeg synes det har vært for lite trykk på dette fra politisk hold. Dette er noe som må følges opp ganske kontinuerlig.

— Mobbingen begynte å stige igjen i 2004, mot slutten av din regjeringsperiode. Holdt ikke dere heller trykket oppe?

— Det kan godt være at trykket avtok noe. Det er en påminnelse om hvor viktig det er med et stadig fokus på saken. Men årsakssammenhengene er kompliserte. Nå har vi en økende problem med mobbing på nettet, sier Bondevik.

Øystein Djupedal

Kunnskapsminister for SV 2005–2007.

Øystein Djupedal som kunnskapsminister i 2006.

— Vi gjorde selvfølgelig altfor lite. Det tror jeg alle kunnskapsministrene må kunne si, mener Øystein Djupedal.

Siden han var kunnskapsminister har han skiftet parti til Arbeiderpartiet og ledet mobbeutvalget «Djupedalutvalget», som i fjor kom med over 100 forslag til mobbetiltak.

— Vi har ikke hatt kunnskap om hva som virket. Mange av tiltakene var mer som stunt å regne. Etter å ha ledet utvalget ser jeg at det eneste som virker er langsiktig og kunnskapsbasert jobbing. Det som det politiske Norge har drevet med har vært velment, men hatt begrenset effekt, sier han.

- Hadde du ingen kunnskap om hva som virket da du var kunnskapsminister?

— Vi hadde mobbeforskere som Dan Olweus og Erling Roland. Jeg leste mange bøker og rapporter om mobbing. Men den systematiske kunnskapen, som utvalget nå har fremskaffet hadde vi ikke.

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister 2009–2013.

Kristin Halvorsen i 2012. Som kunnskapsminister fikk hun blant annet strammet inn mobberegelverket, dro i gang en stor satsing på læringsmiljø, ga ekstra hjelp til skoler og kommuner med mye mobbing og nedsatte mobbeutvalget Djupedalutvalget.

SV hadde kunnskapsministeren de åtte årene de rødgrønne satt ved roret. I hele perioden var Kristin Halvorsen SV-leder.

— Dere brukte millioner av kroner og satte i gang en rekke tiltak for å få ned mobbingen. Hvorfor gikk ikke mobbingen ned?

— Jeg har ikke noe enkelt svar på det. Det er et veldig stort tankekors at på tross av videreføring av Manifest mot mobbing og omfattende ytterligere tiltak som har styrket elevenes rettssikkerhet, bygd kompetanse i skolen og kontrollert skolene kommunene, så holder mobbetallene seg ganske stabile.

— Nei. Den økte kompetansen lokalt, systematisk satsing på bedre læringsmiljø og forsterket kunnskap om hvordan mobbesaker skal følges opp er basert på forskning, sier hun.

- Hva har dere oppnådd?

— At skolene jobber mye mer systematisk mot mobbing enn før, at de har mer kunnskap og at elevenes rettssikkerhet er styrket, sier hun.

- Hva hjelper det når mobbetallene ikke går ned?

— Jeg er sikker på at skolenes innsats mot mobbing er mye bedre nå enn for 13 år siden. Likevel er utformningen veldig stor. Skolen eksisterer ikke i et vakuum. Tonen i samfunnet er ellers blitt råere og mobbing i sosiale medier har økt i omfang.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister for Høyre 2013-

Nåværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen signerte et nytt manifest mot mobbing, nå omdøpt til Partnerskap mot mobbing, i januar i år.

Dagens kunnskapsminister peker på at oppmerksomheten rundt mobbing har variert i styrke de siste ti årene. Han sier også at svakheter i systemet har gjort at skoler ikke har klart å håndtere mobbing.

— Delvis har det vært for stor oppmerksomhet om holdningskampanjer som ikke har hatt noen reel sjanse til å trenge gjennom lydmuren. Delvis har for mange av tiltakene kommet stykkevis og delt, sier Isaksen. sier Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren viser til at de har satt i gang flere tiltak, blant annet mobbeombud i flere fylker, egen nettside for foreldre, kompetanseheving og en stor helsesøstersatsing.

— Men vi har hele tiden sagt at vil komme med våre politiske svar etter at vi er ferdig med å jobbe med Djupedalutvalget. En av fordelene med utvalget er at de ser mobbepolitikken i sammenheng. Jeg mener at vi også må se tiltakene i sammenheng, sier Isaksen. Han vil sende endringer i mobbelovgivningen ut på høring denne våren.

Les også

  1. Mobbeoffer (65): «Etter snart 60 år er episoden like levende og brennende.»

  2. Flere barn og unge blir mobbet på nett

  3. Slik oppdager du at barnet ditt blir mobbet på nett

Les mer om

  1. Mobbing