Russland kritiserer Norge for at atomdrevne ubåter får anløpe Tromsø

Den russiske ambassaden avviser at naboforholdet mellom Russland og Norge er godt, slik forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hevder i et intervju med Nordlys.

Ubåter fra allierte land som USA, Frankrike og Storbritannia har de siste årene anløpt norske havner i større grad enn tidligere. Dette har skapt lokal konflikt i Tromsø, der både kommunepolitikerne og administrasjonen vil nekte ubåtene å komme til byen.

Den russiske ambassaden i Oslo la mandag kveld ut et innlegg på Facebook der Norge anklages for å ha ødelagt naboforholdet mellom de to landene.

Meldingen er lagt ut etter at Bakke-Jensen i et intervju med Nordlys og Klassekampen snakket om «nytte» av anløp av atomdrevne ubåter til Tønsneshavn i Tromsø for Norge og «veldig god kontakt med naboen i øst».

«Dessverre er virkeligheten slik at etter Norges initiativ har det militære samspillet blitt lagt på is. Den systematiske dialogen på politisk nivå mellom landene våre og forbindelser mellom spesialtjenester er redusert til minimum. Alle initiativer fra Russland for å gjenopprette samarbeid ble avvist av den norske regjeringen», skriver ambassaden i sin melding.

Russland kommer med skarp kritikk etter et intervju forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gjorde med Nordlys og Klassekampen.

Natos forpost

Forsvaret ønsker at den amerikanske marinen skal kunne ta i bruk en sivil, kommunal kai i Grøtsund, halvannen mil nord for Tromsø sentrum, for sine atomdrevne ubåter. Lokalpolitikerne i Tromsø vil primært bruke denne kaia til sivile formål, skriver Nordlys.

«Norge har uten anledning og trussel fra Russland påtatt seg ivrig rollen av Natos forpost på grensen med landet vårt. Vi noterer den økte militariseringen av Norge, systematiske antirussiske øvelser, overføringen av tilstedeværelse av store utenlandske styrker på norsk territorium, faktisk til permanent basis, i strid med den tradisjonelle «basepolitikken», skriver ambassaden.

«Vi synes at norske politikere bør bruke sin energi og folkets penger på å styrke freden i nord, og ikke på å ødelegge den», skriver ambassaden videre.

Sår tvil om norsk selvstendighet

– Forholdet er ikke godt nå. Slike uttalelser understreker nettopp det. Russerne vil også få frem at de mener den norske sikkerhetspolitikken ikke utelukkende bestemmes i Norge. De sår på et vis tvil om norsk selvstendighet og evne til å forme egen politikk, sier Ingerid M. Opdahl, leder for Russland-programmet ved Institutt for forsvarsstudier (IFF) til NRK.

Både kommunepolitikere og administrasjonen i Tromsø har vedtatt at de ikke ønsker at de utenlandske ubåtene anløper havner i kommunen.

Ubåtstriden mellom Tromsø kommune og regjeringen nådde nye høyder i slutten av oktober. Da fikk kommunen klar beskjed fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om å legge til rette for amerikanske ubåter. Om ikke, griper regjeringen inn, skrev Nordlys 26. oktober.