Norge

Dødsfall blant eldre vaksinerte i Norge får følger. Flere land endrer kurs.

– Vi har en kultur der vi ønsker åpenhet. Vi har gode meldesystemer i Norge, slik at det er lavere terskel for å melde, sier overlege Sara Watle.

FHI: – Hele verden har ventet på å få resultater utenfor de vitenskapelige studiene. Derfor var interessen for våre foreløpige funn så stor.

  • Tine Dommerud
    Journalist

Interessen for norsk vaksinepraksis er så stor at FHI i dag publiserte en nyhetsmelding på norsk og engelsk med utfyllende informasjon om dødsfallene blant skrøpelige eldre som er rapportert etter vaksinasjon med covid-19-vaksine i Norge. Det samme gjør Legemiddelverket.

Legemiddelverket legger regelmessig ut meldinger om bivirkninger etter vaksinen mot covid-19.

– Verden har ventet på å få resultater om sikkerhet ved bruk av vaksinene i befolkningen. Derfor var interessen for rapporten fra Legemiddelverket så stor. Vi kjenner ikke til at tilsvarende rapporter er publisert fra andre land, sier overlege Sara Watle. Hun er overlege ved avdeling for smittevern og vaksine hos FHI.

Les også

73 ganger har regjeringen endret smitteforskriften. Vet vi hva som egentlig har virket? Og hva som har hatt liten effekt?

Flere land endrer vaksineråd

De 23 dødsfallene i Norge blant eldre på sykehjem som fikk vaksine, får internasjonale konsekvenser. Flere land endrer nå sine vaksineråd.

– Hele verden har ventet på å få resultater utenfor studiene. Derfor var interessen for våre foreløpige funn så stor.

Les også

Flere land setter nå dystre rekorder i antall døde av korona. Her er det flest dødsfall nå.

Eldre pasienter med underliggende sykdom

FHI vil tydeliggjøre for internasjonal presse at dødsfallene som er rapportert fra Norge, har forekommet blant eldre og ekstra sårbare pasienter med alvorlige underliggende sykdommer.

– Norge vil fortsette å tilby covid-19-vaksine til risikogruppene med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sier Sara Watle.

– Er norske myndigheter mer åpne om bivirkninger enn andre land?

– Vi har en kultur der vi ønsker åpenhet. Vi har gode meldesystemer i Norge, slik at det er lavere terskel for å melde. Helsepersonell skal melde om alvorlige eller ukjente hendelser som de mistenker skyldes vaksine. Det er en høyere rapporteringsfrekvens enn andre land i Europa.

Les også

11 meldinger om bivirkninger som kvalme, hodepine og feber: – Viser at den gir kraftig immunsvar, sier Legemiddelverket

– Nytte ved vaksinasjon må veies opp mot risikoen for at de ikke vil tåle eventuelle bivirkninger, slik det gjøres for annen medikamentell behandling, sier Sara Watle, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine hos FHI.

Det var etter at Legemiddelverket la ut informasjon om at de ettergår dødsfall, at interessen fra utlandet tok av.

– Vi ventet jo stor interesse for dette, men interessen ble kanskje enda større enn vi trodde i utgangspunktet. Jeg har snakket med NBC og med British Medical Journal. Jeg vet ikke hvem jeg ikke har snakket med, og jeg er blitt intervjuet på Euronews, sier fagdirektør Steinar Madsen til VG.

Sigurd Hortemo, overlege ved Legemiddelverket, kan ikke utelukke at vanlige bivirkninger fra mRNA-vaksiner, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelige pasienter.

Søndag sendte irske helsemyndigheter (HSE) ut en ny anbefaling til alle klinikere i Irland. Her henviser irske helsemyndigheter til de 23 rapporterte dødsfallene i Norge. Rådet går ut på at det ikke er anbefalt å gi vaksinen til sykehjemsbeboere som kan ha så kort tid igjen av livet at de kan dø før vaksinen virker.

«Det er ikke hensiktsmessig å vaksinere folk hvis deres forventende levetid er mindre enn tiden det tar for vaksinen å ha en effekt. I en slik sammenheng bør en fokusere på pleie og verdighet», skriver klinisk sjef i HSE, Colm Henry.

HSE viser til at fordelen ved en vaksine først ville komme 10–14 dager etter den første dosen. Full beskyttelse skjer ikke før det har gått 7–14 dager etter andre dose av vaksinen.

Må vurdere om skrøpelige pasienter skal vaksineres

I pressemeldingen, som er beregnet på utenlandske medier, presiseres rådet fra norske helsemyndigheter om at svært skrøpelige eller pasienter med kort gjenstående levetid, må vurderes individuelt.

– Nytte ved vaksinasjon må veies opp mot risikoen for at de ikke vil tåle eventuelle bivirkninger, slik det gjøres for annen medikamentell behandling, sier Sara Watle.

– Har ikke andre land sett det samme som Norge, at det kan være en sammenheng mellom vaksinens bivirkninger og svært skrøpelige eldre og død?

– Vi vet at det er flere land som har observert dødsfall kort tid etter vaksinasjon blant alvorlig skrøpelige eldre, men vi har ikke mer detaljer om disse hendelsene, svarer Watle.

FHI venter på utfyllende rapport

FHI venter på en mer utfyllende rapport fra det europeiske legemiddelkontoret EMA i slutten av januar.

Watle presiserer at det at hendelsen sammenfaller i tid med vaksinasjon, betyr ikke nødvendigvis at det er vaksinen som er årsaken til hendelsen.

– Foreløpig vet vi ikke om disse dødsfallene skyldes vaksinen eller andre årsaker. Vi må også se det i forhold til ventede antall dødsfall i denne gruppen. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet gjennomfører nå utdypende analyser.

– Har FHI mottatt reaksjon fra Pfizer på de nye anbefalingene?

– Pfizer har vært i kontakt med oss. Vi har opplyst dem om at vi tidligere har presisert anbefalingene våre om individuell vurdering av gruppen beskrevet ovenfor.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Folkehelseinstituttet