Ventelistene skal ned

Sykehusene må kutte ned på ventetidene, krever helseministeren. Hun vil ha frist- bruddene ned i null og ber helseforetakene ta i bruk private sykehus om nødvendig.

- Det har skjedd alvorlige feil på en del sykehus. Vi må øke kvaliteten, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Neste år drar hun i gang en kampanje for pasientsikkerhet.
  • Jon Hauge (foto)

Les også:

Mens striden om Regjeringens uoffisielle politiske signaler om fremtiden for sykehusene på Nordvestlandet raser, sender helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ut sine offisielle politiske signaler for driften av norske sykehus neste år. Det skjer gjennom «Oppdragsdokument 2011» som offentliggjøres torsdag.

Her lover hun at ingen lokalsykehus skal legges ned, og at lokalsykehusene skal spille en viktig rolle i fremtiden også. Enkelte lokalsykehus må i fremtiden regne med å stelle med mer spesialiserte funksjoner og/eller med eldre, kronikere og livsstilssykdommer. Akuttkirurgi og fullverdige fødeavdelinger vil etter alt å dømme samles færre steder.

Strengere krav.

Ventetidene på sykehusene er for lange, og andelen fristbrudd for rettighetspasienter er for høy, fastslår Strøm-Erichsen.

–Vi behandler stadig flere pasienter, men jeg er ikke fornøyd med at ventetidene øker. Derfor stiller jeg strengere krav for å få ned ventetidene, sier hun.

De økonomiske rammene for sykehusene er økt med 1,4 prosent ut over kostnadsøkning neste år, til 103 milliarder kroner. Innenfor denne rammen forventer statsråden at ventelistene skal kuttes. Hun mener ressursene kan utnyttes bedre, at utredningskapasiteten kan økes og at pasientbehandling kan settes ut til private sykehus der dette er effektivt.

Pasientsikkerhet er blinket ut som satsingsområde i 2011.

–Det har skjedd alvorlige feil på en del sykehus. Vi må øke kvaliteten og redusere faren for feil. Derfor vil vi neste år ha en landsomfattende kampanje for pasientsikkerhet, forteller Strøm-Erichsen.

Korridorpolitikk.

Hun fastslår at det normalt ikke skal være korridorpasienter. De regionale helseforetakene bes derfor om å vurdere et system med dagbøter for korridorpasienter.

Strøm-Erichsen vil telle og måle sykehusene i større grad enn før og bygge opp databaser for kvalitet i behandlingen på ulike områder. Denne statistikken skal etterhvert bli tilgjengelige for folk flest, slik at det er mulig å se hvilke sykehus som har best kvalitet.

Kreftpasienter er viet et særlig avsnitt i et politiske dokumentet, der helseministeren ber foretakene sikre at kreftpasienter slipper unødig venting. Også her vil hun bedre kvaliteten, og varsler at sykehusene vil bli målt på hvor lang tid det tar fra henvisning til første behandling av henholdsvis tykktarmskreft, brystkreft og lungekreft.

Bitter strid om løftebrudd

Statssekretær Robin Martin Kåss (Ap) i Helsedepartementet slår tilbake mot forestillingen på Nordvestlandet om at Regjeringen har brutt et løfte om å sikre dem byggestart for nye Molde sykehus i 2012. Han holder fast på at det er Helse Midt-Norges økonomi som har sviktet, og som nå er årsak til at byggestarten utsettes til 2018.

Han viser til at Helse Midt-Norge selv har fastslått i en rapport tidligere i høst at de ikke er i stand til å betjene egenkapital, renter og avdrag før 2018, hvis staten gir 50 prosent i lån, som er det vanlige ved slike investeringer. Kåss avviser blankt at Regjeringen tidligere har lovet noen økonomisk støtte til Molde ut over dette.

Men det er nettopp det styret i Helse Midt-Norge mener at tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen har gjort på vegne av Regjeringen – lovet dem enten større lån det som er standard, eller hjelp med renter og avdrag.

Styreleder Helge Aarseth i Helse Nordmøre og Romsdal bekreftet i gårsdagens avis at styret i Helse Midt-Norge mener tidligere Hanssen i 2008 godkjente de økonomiske forutsetningene i det regionale foretaket, og ut fra dette lovet at Regjeringen skulle stille midler nok til disposisjon for byggestart i 2012. Derfor mener han det er dypt urimelig når Regjeringen nå skylder på at det er Helse Midt-Norges økonomi som ikke er sterk nok.

–Vi har levert på det Hanssen ba om, nemlig orden i økonomien og å holde byggeprosjektet under 2,5 milliarder kroner, sier han.

Les også

Strøm-Erichsen møtt med sinte fakler i Molde