Riksadvokaten er kritisk

Øverste leder for påtalemyndigheten vil fortsatt straffe bruk og besittelse av narkotika.

  • Les også:
    – Holdningen til Riksadvokaten er at bruk av narkotika fortsatt bør være straffbart. Vårt standpunkt er uforandret, sier Runar Torgersen, statsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Han viser til et innlegg av riksadvokat Tor-Aksel Busch i Aftenposten i 2008, hvor Busch ga «krystallklart uttrykk for at cannabisbruk og besittelse av små kvanta fortsatt bør være straffbart».

Den portugisiske modellen justisministeren tar til orde for, innebærer imidlertid straffrihet for bruk av alle narkotiske stoffer, inkludert heroin.

– Argumentlinjen for cannabis vil gjøre seg gjeldende på akkurat samme måte for heroin, presiserer Torgersen.

Riksadvokaten begrunner sitt syn med at kriminalisering er viktig for å markere grenser især for ungdom og det såkalte skadefølgeprinsippet. Prinsippet innebærer at straff bare bør brukes som reaksjon på handlinger som medfører eller kan medføre at noen påføres direkte eller indirekte skade. Politiinnsats mot narkobruk hindrer nyrekruttering og passiviserer omsettere, ifølge riksadvokaten.

Samtidig sier Torgersen at det er viktig at feltet debatteres.

– Dette er viktige spørsmål å overveie. Vi kommer til å lese rapporten fra utvalget og vurdere forslagene mer i detalj i høringsrunden, sier statsadvokaten.

Ønsker Storberget velkommen etter.

Willy Pedersen

Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Willy Pedersen, sier signalet fra justisministeren er interessant.– Jeg ønsker dette velkommen. Signalet er fornuftig fordi det er lite som tyder på at kriminalisering gir noen løsning på narkotikabruken.

I fjor høst snudde den profilerte rusforskeren i synet på kriminalisering av narkotika. Han mener nå at narkotika bør avkriminaliseres.

Justisministeren varsler at han gjerne vil ha med Pedersen i et utvalg som skal utrede en reform etter portugisisk modell.

– Jeg vil absolutt sitte i et slikt utvalg, svarer professoren.