Norge

Overdriver medlemstall

Seks muslimske menigheter i Oslo oppgir langt flere medlemmer enn de har. I snitt ble én av fem fjernet fra listene deres etter kontroll. Medlemsrotet har pågått i flere år.

Styremedlem i Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat Norway, Shakil Akran, forklarer at de høye medlemstallene skyldes medlemmer som ikke melder seg ut eller sier fra når de går inn i en annen menighet. MONICA STRØMDAHL

Les også: Dobbeltføringer på egen liste. Ugyldige navn og personnumre. Medlemskap i flere trossamfunn, og døde som gjenoppstår i søknader om statstilskudd. Aftenposten har gjennomgått antall medlemmer hos samtlige tro— og livssynssamfunn i Oslo og Akershus for 2009. Vi har funnet grove feilføringer.

Seks sentrale muslimske menigheter peker seg ut som verstinger. Tross gjentatte advarsler har flere av menighetene de siste fem årene konsekvent oppgitt langt flere medlemmer enn de i realiteten har. Hvert år nektes de støtte for disse «medlemmene», men de fortsetter å levere oppblåste medlemslister. Og noen bløffer med store feilaktige medlemstall på sine hjemmesider.

Grove kutt.

Tauheed Islamic Centre har en annen vri. De oppgir på sin hjemmeside at de har 725 medlemmer. Da de søkte om statsstøtte i år, hadde de – ifølge seg selv – plutselig 969 medlemmer. Kontrollen viser at de i realiteten har 600.

Aftenposten har innhentet tilsvarende tall fra de siste fem årene som viser at kontrollmyndigheten jevnt over ikke har godkjent én av tre oppgitte medlemmer hos Tauheed Islamic Centre.

Forstander Hussein Mazloum i Tauheed Islamic Centre forklarer at de mange strykningene skyldes medlemmer som ikke melder seg ut eller sier fra når de går inn i en annen menighet.

Andre muslimske menigheter har god orden i papirene, men dere får flere hundre strøket år etter år. Hvorfor det?

– Det er et vanskelig spørsmål. Vi prøver å fikse det, men det er et problem at folk skifter trossamfunn, sier Mazloum.

Tusen forsvant.

Den store menigheten Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat Norway ble redusert med en femtedel i 2009, og det er ikke første gang. Styremedlem Shakil Akran forsikrer om at det ikke er medlemsjuks i den eldste og største moskeen i Norge.

– Noen av våre medlemmer har sluttet seg til nye menigheter, og vi har samtidig fått helt nye medlemmer. Vi har prøvd å rydde opp i dette, men vi sliter fælt.

– På grunn av personvern får vi ikke vite hvem som er dobbeltmedlemmer. Det er opptil hvert enkelt medlem å sørge for at de melder seg ut og inn korrekt, sier Akran.

Ved dobbeltmedlemskap mister begge menigheter støtten, og Akran tror de taper store beløp.

Én av tre ut.

Hos Al-Redha Islamisk Senter er én av tre medlemmer blitt strøket i år. Forstander Al-Sayad Jalal Umran sier at han har tatt dette opp med saksbehandler hos Fylkesmannen flere ganger.

– Men det er vanskelig å finne en løsning. Over høyttaler ber vi medlemmene om å velge en menighet. Men hva skal jeg gjøre? Aldri har jeg opplevd at noen har bedt om utmeldingsskjema.

Hvorfor skjer dette år etter år?

– Jeg har ikke noe svar, plutselig oppdager vi det når vi får brev fra Fylkesmannen. Hvis vi fikk vite hvilke andre menigheter de var medlemmer i, kunne vi ryddet opp, sier Umran.

Én av fire medlemmer i Tyrkisk Islamsk Ungdomsforening er ikke godkjent. Foreningen nekter å uttale seg om saken.

Også Somaliske Samarbeidssenter har opplevd manglende godkjenning av medlemmer, men kommer best ut av de seks. Forstander Khader Salad Adan tror at de har flere strykninger enn mange andre menigheter fordi de er et nytt trossamfunn, etablert for tre år siden.

– Vi diskuterer hvordan vi skal løse dette problemet, sier han.

Flere syndere

Kun et fåtall menigheter har listene helt i orden. Trosamfunn av alle trosretninger har feil i medlemsføringen, mens Human Etisk Forbund er det reneste dydsmønster med en feilprosent på 3,5.

Oslo katolske bispedømme skiller seg ut med en kardinalsynd ved at én av ti oppgitte medlemmer ikke blir godkjent for tilskudd. Informasjonsleder Kristina Dingstad innrømmer at dette er et evig problem.

– Personvernet stopper detaljkontroll av enkeltpersoner. Vi har medlemmer fra mange ulike land, og sliter en del med språkproblemer og at folk flytter, sier Dingstad.

Fylkesmannen vil vurdere tiltak

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lenge sett de store sprikene mellom oppgitte og reelle medlemmer i menighetene.

– Det er trossamfunnenes ansvar å føre listene korrekt. Når disse er feil, rammer det menigheten selv. Vi godkjenner ikke utbetaling av en eneste krone uten at listene er renset for dobbeltmedlemmer og andre feilføringer, sier avdelingsdirektør ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Merethe Helstad.

Hun er ikke fornøyd med de store avvikene, men vil ikke hevde at dette er forsøk på bevisst juks.

– Vi vil vurdere å se nærmere på menighetene med størst avvik, sier Helstad.

 1. Les også

  – Vi taper tilskudd på medlemsrot

Menn i bønn under id al-fitr feiringen i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat moskeen i Oslo i 2007. ILLUSTRASJONSHEIKO JUNGE/SCANPIX

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Var i moskeen to timer før skytingen: – Barna spør om vi skal dra dit i morgen og er redde

 2. NORGE

  Islamsk Råd-bråket: Muslimske menigheter har hatt møter om ny organisasjon

 3. OSLOBY

  Truer med utmeldelse i Islamsk Råd

 4. NORGE

  Juli: Forlot Høyre etter å ha delt antisemittiske lenker på Facebook. Nå: Nyvalgt dialogansvarlig i Islamsk Råd Norge

 5. POLITIKK

  Frp presset frem forbud mot muslimske SFO-er

 6. NORGE

  For første gang siden 1974 blir det ikke fredagsbønn her