Sykehus jukset med over 1000 journaler

Triksingen med journaler ved Sykehuset Asker og Bærum er mer omfattende enn sykehuset tidligere har opplyst. I fjor flyttet sykehuset på behandlingsdatoen i over 1000 journaler.

Nye opplysninger tyder på at Sykehuset Asker og Bærum har trikset med over 1.000 journaler.

Følg saken:

Direktør Erik Omland i Vestre Viken helseforetak bekrefter de nye tallene overfor NRK.

— Det stemmer. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt, og dette skulle selvfølgelig ikke ha skjedd. Politiet er nå inne og ser på saken, og vi avventer derfor hva de kommer fram til, sier Omland.

I mars avslørte en intern granskningsrapport omfattende rot og flere lovbrudd ved sykehuset.

Hittil er 43 saker blitt meldt til Helsetilsynet, men det er fortsatt uklart hvor mange pasienter som fikk behandling for sent.

På et ekstraordinært møte i torsdag kveld skal styret i Vestre Viken behandle saken. Legene i helseforetaket mener styret bør vurdere ledelsens framtid.

— Det er et lederansvar å sørge for at sykehuset drives etter gjeldende regler og forskrifter, sier hovedtillitsvalgt Tom Henri Hansen.

Lovbruddene ved sykehuset har skjedd under Erik Omlands ledelse, og ifølge kilder NRK har snakket med, har han kjent til triksingen med journalene.

— Jeg har overhodet ikke visst om det. Da ville jeg selvfølgelig ha stoppet det umiddelbart, sier Omland.

Det var i januar i år at det ble avdekket at tusenvis av pasienter ved sykehuset kan ha blitt utsatt for grove regelbrudd. Helsetilsynet har anmeldt Vestre Viken fordi de blant annet mistenker at manipulasjonen med datoer er gjort bevisst.