- Full tillit til ledelsen

Ledelsen i Vestre Viken Helseforetak får fortsette mens foretaket er under etterforskning.

  • Hedda Sødal

Les også:

I går hadde styret i helseforetaket ukens andre møte viet rotet ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB).

Møtet gikk til å gjennomgå tiltakene som er iverksatt for å trygge pasientene som er blitt rammet av datorotet.

–Foreløpig er styret tilfreds med tiltakene som er iverksatt. Nå må vi la etterforskningen gå sin gang, forholde oss til de fakta som vil komme på bordet og vurdere ytterligere tiltak ut fra dem, sa styreleder Bente Holm Mejdell til Aftenposten etter styremøtet.

Full tillit

Vestre Viken HF ble mandag politianmeldt av Helsetilsynet for uforsvarlig helsehjelp og mangelfull styring og internkontroll.

– Hvordan håndterer dere driften av sykehuset og helseforetaket mens det er under etterforskning?

– Driften vil foregå på samme måte som før. Ledelsen har styrets tillit, sier Mejdell.

– Men er det gunstig at lederne i Vestre Viken HF får fortsette mens foretaket deres blir etterforsket?

– Vi har full tillit til direktøren og forventer at han gjør eventuelle nødvendige tiltak, sier Mejdell.

Tillit fra tillitsvalgt

Også hovedtillitsvalgt ved SAB, Tom Henry Hansen, sier han har tillit til den øverste ledelsen.

– På den annen side synes jeg det som har skjedd er et lederansvar. Men mesteparten av tilfellene har jo vært på kirurgisk poliklinikk, og da synes jeg eventuelt det er den klinikken som må ta ansvaret, sier Hansen.

Aftenposten prøvde i går kveld å få tak i direktør Erik Omland og viseadministrerende direktør Ole Tjomsland i Vestre Viken HF, samt direktør for kirurgisk klinikk ved SAB, men lyktes ikke.

Sen varsling

Det var i november at SAB ble oppmerksomme på at feil i tidsfrister for innkalling av pasienter kunne være et omfattende problem, ifølge kommunikasjonssjef Jo Heldaas i Vestre Viken HF. Da ble det satt i gang en omfattende gjennomgang av 3500 journaler ved kirurgisk poliklinikk. Hittil er mer enn 3000 journaler gjennomgått, og foreløpig er det funnet datafeil i 401 av dem. 281 av disse er allerede blitt hastebehandlet, opplyser Heldaas.

Tross disse funnene ble ikke styret i Vestre Viken HF varslet før sist fredag, 22. januar.

– Er det ikke oppsiktsvekkende at dere ble varslet så sent?

– Det har jeg ingen kommentar til, utover at det er en del av det som blir gjennomgått, sier Mejdell.

SAB opprettet mandag en pasienttelefon hvor de oppfordrer pasienter og pårørende til å ta kontakt dersom de har spørsmål om manglende oppfølging. Fra mandag til torsdag kveld hadde pasienttelefonen fått omtrent 60 henvendelser, ifølge Jo Heldaas.