Norge

Forskere i USA med gjennombrudd: Tror kjent blodprøve kan bidra til å forutsi hvem som blir alvorlig syke av covid-19.

Norske og amerikanske forskere tror en allerede kjent blodprøve kan bidra til å forutsi hvilke covid-19-pasienter som har økt risiko for å bli kritisk syke.

Forskere flere steder i verden er for tiden på jakt etter ulike og bedre verktøy som kan gjøre det enklere å forutsi hvilke pasienter som kan ventes å ble alvorlig syke av covid-19.
  • NTB

Forskere flere steder i verden er for tiden på jakt etter ulike og bedre verktøy som kan gjøre det enklere å forutsi hvilke pasienter som kan ventes å bli alvorlig syke når de har testet positivt for koronavirus.

Ferske funn basert på blodprøver tatt av 1641 voksne covid-19-pasienter ved innleggelse i Boston, viser en sammenheng mellom høyere risiko for å dø av sykdommen og høye verdier på den såkalte RDW-testen (red cell distribution width).

Forskningsresultatene er publisert i det medisinske tidsskriftet Journal of The American Medical Association (Jama).

RDW-testing brukes litt enkelt forklart til å måle variasjon i mengde og størrelsen på de røde blodlegemene.

Resultatet oppgis i prosent dert en høy prosent betyr stor variasjon i størrelse: Pasienten har noen store celler og noen små celler. Forhøyet RDW gir økt risiko for blodpropp, kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag – og tilsynelatende svært alvorlig covid-19.

I tillegg til høye RDW-verdier hos pasienter med alvorlig covid-19, steg også RDW-verdiene hos pasienter der tilstanden forverret seg. Det så samtidig ut til at RDW-verdiene holdt seg stabile hos pasienter som ikke ble sykere etter innleggelse.

– Kan bidra til at flere overlever

– Dette er et kjempespennende funn og en interessant artikkel. Et slikt verktøy vil kunne gjøre det mulig å starte målrettet behandling tidligere og føre til at flere overlever, sier lege Cathrine Hadley til NTB.

Hun leder det norske prosjektet Predcov(predict covid) ved Age Labs som i juli fikk 6 millioner kroner fra Forskningsrådet til å utvikle en ny blodprøve. Predcov samarbeider med Bærum sykehus, Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet. Målet er å kunne forutsi høy risiko for alvorlig sykdom tidlig i sykdomsforløpet.

– Fordelen med RDW er at dette er en billig rutineblodprøve som allerede er i bruk. Dersom denne markøren kan avdekke dem med høy risiko for alvorlig sykdom, vil det bety at mange liv kan bli spart. Fordelen med denne testen er at den kan brukes som et verktøy allerede i dag, over store deler av verden, sier hun.

Forskningen er i startgropen. Det er flere svakheter ved testen, som at man ikke helt vet hvilken prosess det er man måler. Det påpeker også de amerikanske forskerne.

– Dette er imidlertid mindre viktig så lenge testen fungerer, og det kommer helt sikkert til å gjennomføres flere studier fremover som tar for seg nettopp dette. Dette er et lovende funn, og jeg håper det kommer flere studier som bekrefter funnet, sier Hadley.

Test viktig for hvem som skal få vaksine først

Hadley er klar på at det er det viktig at det arbeides bredt, og at flere jobber med å utvikle slike verktøy for å kartlegge sårbarhet.

– Testen vår baserer seg på epigenetikk i hvite blodceller; altså hvilke gener i immunforsvaret som er skrudd av og på.

Mye tyder på at det er en kraftig immunrespons som kommer ut av kontroll når man dør av covid-19. Derfor baserer vi testen på å forutsi denne immunresponsen.

Vi utvikler testen ved å kjøre avansert maskinlæring på data fra biobanker, og vi har noen spennende funn, sier Hadley.

Planen er å starte utprøving i sykehus til vinteren for å måle hvor god testen er til å identifisere dem med høy risiko for alvorlig sykdom.

Å forutsi sårbarhet er ikke bare viktig når folk alt er smittet, men også når man skal forutsi sårbarhet for å prioritere hvem som skal vaksineres først, ifølge Hadley.

– En slik screeningtest har også potensial for å kunne gi tilpassede smittevernråd basert på individuell risiko, i stedet for at en hel befolkning må i lockdown, sier hun.

Dersom Predcov-testen blir vellykket, vil den sannsynligvis være mer presis enn RDW. Ulempen er at den kommer til å bli dyrere. Det vil også ta tid å utvikle og distribuere en slik test slik at den blir tilgjengelig.

Les også

  1. Hvilken risiko utgjør underliggende sykdommer blant voksne med covid-19?

  2. Hvorfor blir noen syke og dør av covid-19 mens andre ikke merker viruset?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Forskning
  3. Test