Norge

En ny variant av koronaviruset er oppdaget i Norge. Hva vet vi om den?

Varianten har likheter med den engelske og den sørafrikanske varianten. – Vi må ta høyde for at den kan ha økt smittsomhet, sier FHI.

En ny variant av koronaviruset er oppdaget i Norge. Den kan være like smittsom som den britiske virusvarianten, mener FHI.
  • Sofie Grønntun Nissen
    Journalist

Totalt 22 tilfeller av en ny variant av koronaviruset er oppdaget i Norge. Den har likheter med både den engelske, den sørafrikanske og den brasilianske virusvarianten.

Varianten har fått navnet B. 1.525. Den er allerede funnet i 13 land, inkludert Danmark og Storbritannia.

Har vi grunn til å frykte den nye virusvarianten?

– Varianten krever ikke ytterligere tiltak enn det som allerede er på plass for andre varianter, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Når ble den nye varianten oppdaget?

Onsdag ble det kjent at ti tilfeller av den nye virusvarianten er funnet i Norge det siste døgnet. Det var NRK som først omtalte saken.

Det første tilfellet av varianten ble imidlertid påvist allerede 21. januar, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Så langt har FHI påvist 18 tilfeller, mens Oslo universitetssykehus har påvist fire. Det totale antallet er altså 22.

Tilfellene som er påvist ved FHI er hovedsakelig personer fra Oslo. Et par er importtilfeller.

– Vi vil følge nøye med på forekomsten av denne fremover, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder ved FHI til Aftenposten.

Seksjonsleder i Folkehelseinstituttet (FHI) Karoline Bragstad.

Hvor smittsom kan den være?

Den nye varianten har forutsetninger for å være like smittsom som den britiske, sier Bragstad. Men det gjenstår å se, påpeker hun.

– Vi vet ennå lite om varianten da den er relativt nyoppdaget. Den ventes ikke å gi mer alvorlig sykdom. Men vi må ta høyde for at den kan ha økt smittsomhet, sier Bragstad.

Varianten slår også ut på PCR-screeningen som brukes til å avdekke den britiske virusvarianten. Dermed risikerer man feilaktig å tro at det er den britiske varianten.

– Vi jobber nå med å gi ut informasjon til laboratoriene om hvordan de best kan oppdage varianten og unngå feiltolkninger, sier Bragstad.

Hvor er den oppdaget?

Virusvarianten B.1.525 har allerede sirkulert i andre land en god stund. Det tidligste sporet er 15. desember 2020.

Den er påvist i 13 land før den ble oppdaget i Norge. Varianten er nok mer utbredt enn det overvåkingsdataene viser nå, tror Bragstad.

Blant annet er 35 tilfeller påvist i Danmark og 44 i Storbritannia. Andre land som har registrert tilfeller er blant annet Nigeria (29), USA (12) og Canada (5).

Finnes det flere mutasjoner?

Det er naturlig at koronaviruset utvikler seg, ifølge FHI.

– Det brer seg stadig nye varianter i verden. Det er en naturlig utvikling av viruset at det endrer seg hele tiden, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Avdelingsdirektør i Folkehelstinstituttet Line Vold.

Noen virusvarianter får imidlertid mer oppmerksomhet enn andre. Det er det spesielt to grunner til, ifølge Bragstad:

  • Enten fordi virusvarianten får stor utbredelse.
  • Eller fordi viruset har endringer på viktige steder som kan få betydning for smittsomhet, beskyttelse av vaksine eller immunitet gjennom tidligere sykdom.

Les mer om

  1. Koronaviruset