Mutantene skal forsinkes med fortsatt stengte grenser

Norges grenser holdes stengt til 28. februar. Hensikten er å bremse spredningen av nye virusvarianter.

Riksgrensen Norge-Sverige ved Holtet i Halden kommune. Fylkesvei 220 er fysisk stengt på grensen til Sverige.

Justisminister Monica Mæland (H) sa onsdag at regjeringen er klar over at innreiserestriksjoner som ble innført 29. januar har «enorme konsekvenser» for det norske næringslivet.

– Men vi er i en situasjon hvor pandemien har tatt en ny retning med muterte virus som smitter flere og smitter raskere, sa Mæland.

Rådet regjeringen har fått fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er klart: Norge må begrense antallet som kommer til landet så mye som man kan.

– Derfor har regjeringen vedtatt å videreføre de strenge innreiserestriksjonene vi har, i første omgang til og med 28. februar, sa justisministeren.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland skjerper reglene for innreise til Norge.

Reglene for karantenehotell skjerpes

Hovedregelen er at alle som kommer til landet og som ikke har et egnet sted å bo, skal på karantenehotell. Utenlandsk arbeidskraft har kunnet tilbringe karantenetiden på et egnet sted som arbeidsgiver stiller til rådighet.

I et slikt «egnet oppholdssted» skal det være «mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering».

Tilsyn som arbeidstilsynet har gjort, har vist at det i for mange tilfeller ikke fungerer i henhold til reglene, sa Mæland. Myndighetene jobber derfor med en ordning som sier at innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet, må være forhåndsgodkjent før det kan tas i bruk.

Hvis man ikke har en slik forhåndsgodkjenning, så må karantene skje på karantenehotell. Regjeringen skal komme tilbake til når den nye ordningen kan innføres.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helse- og omsorgsminister Bent Høie og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold under pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Skjerper inn hvem som kan ha karantene sammen

Regjeringen skjerper også reglene for hvem som kan gjennomføre karantene på samme sted. Det har vært en regel som sier at de som er i samme husstand, kan være i karantene sammen. Arbeidstilsynet mener denne ordningen er blitt misbrukt.

Nå presiserer Regjeringen at de som skal benytte denne ordningen, må tilhøre personer i nær familie som bor sammen i hjemlandet.

Les også

Koronatiltak: Nå er det ring 1, ring 2 pluss tiltaksnivå A, B, C og D som gjelder

Myndighetene kommer også med en lettelse: De ser at noen bedrifter har et akutt behov for å få inn enkeltpersoner som kan defineres som strengt nødvendig næringskritisk personell.

Nærings- og fiskeridepartementet har derfor fått i oppdrag å etablere en søknadsordning for bedrifter som trenger et unntak, det Mæland kalte «en sikkerhetsventil».

Regjeringen håper ordningen kan være klar innen 20. februar.

NHO: – Heller strengt enn stengt

NHO støtter regjeringens beslutning om å innføre en søknadsbasert ordning for nødvendig utenlandsk nøkkelpersonell og forhåndsgodkjenning av annet karantenested enn karantenehotell.

– Disse to endringene støtter vi helhjertet, sier NHO-direktør Nina Melsom ifølge NTB.

Hun understreker at det er all grunn til å ta utviklingen med muterte virus på høyeste alvor.

– Situasjonen kan fort endres om vi mister kontroll. Det er derfor naturlig at myndighetene beskytter oss og er ytterste varsomme med å åpne for innreise. Men noe innreise må vi ha, slik at viktige funksjoner ikke blir for skadelidende, sier hun.

– Heller strengt enn stengt, sier Melsom.

– Vi vil ta stikkprøver

Justisministeren understreket også at det er viktig at de som kommer til Norge tester seg og overholder karanteneplikten.

– Det vil bli tatt stikkprøver ved utvalgte grensestasjoner, sa Mæland.

– Det er verdt å minne om at det er straffbart å lyve på innreiseregistreringsskjemaet, det er straffbart å unngå å teste seg på grensen hvis man ikke har en god grunn og det er straffbart å bryte karantene, sa Mæland.

Helsedirektoratet: – Vi må vite mer

Tidligere på dagen onsdag ble det kjent at Helsedirektoratet anbefalte å forlenge gjeldende innreiserestriksjoner ut februar. Målet er å forsinke nye virusvarianter inn i landet.

Direktoratet anbefaler i første omgang å forlenge de gjeldende reglene ut denne måneden. Innen den tid håper de å få på plass nødvendige systemer som minsker risikoen for smitte.

Før det kan bli aktuelt å anbefale lettelser i innreiserestriksjonene, må direktoratet vite mer om hvordan nye varianter sprer seg i befolkningen, både i Norge og utlandet, heter det i direktoratets svar på oppdraget fra Helsedepartementet.

Alle innreisende til Norge skal nå testes for koronaviruset. Her fra teststasjonen på Svinesund.

– Det bør ikke foretas lettelser før man i større grad kan sikre og kontrollere at innreisende gjennomfører karantene på et egnet sted, uten nærkontakt med andre, heter det.

Direktoratet påpeker at de nye og mer smittsomme virusvariantene trolig sirkulerer i alle land, men fortsatt har liten utbredelse i Norge. Smittespredningen har faktisk avtatt de siste ukene.

– Vi har i Norge nedlagt en betydelig innsats i å slå ned utbruddene med varianter som er avdekket. Dette taler sterkt for at man fortsatt må forsinke så lenge som mulig at nye varianter får fotfeste i landet.

Strenge regler for karantenehotell kan være løsningen

Helsedirektoratets har rådet regjeringen til ikke å komme med noen lettelser «før man i større grad kan sikre og kontrollere at innreisende gjennomfører karantene på et egnet sted, uten nærkontakt med andre».

Skal man lempe på unntakene fra innreiserestriksjoner så bør man samtidig vurdere om unntakene fra opphold på karantenehotell bør strammes inn, skriver Helsedirektoratet.

I utgangspunktet er det kun utlendinger som er bosatt i Norge som nå har anledning til å reise inn i Norge. Men det gis unntak for det som kalles arbeids- og oppdragstagere.

Denne gruppen får kun unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiveren «sørger for» et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, og det kan fremlegges bekreftelse på dette, heter det på regjeringens nettsider.

Men det er en regel som ikke alltid opprettholdes, skal vi tro Trondheim kommune. De har hyret inn fem pensjonerte politimenn som oppsøker utenlandske arbeidere for å sjekke hvordan de bor etter ankomst.

– Brudd på karantenebestemmelsene er mer regel enn unntak, sier kommunens miljøsjef til VG.

Kommuneoverlegen i Trondheim, Tove Røsstad, sier til avisen at hun vil tilbake til obligatorisk karantenehotell.

Les også

Sverige krever negativ koronatest for alle innreisende – sender soldater til grensen mot Norge

FHI ønsker lettelser for studenter, ungdommer og barn

Folkehelseinstituttet mener byrden for barn og unge er så stor at de anbefaler å gjøre lettelser for studenter, ungdommer og barn.

– Vi er opptatt av tiltaksbyrden for barn og unge, og vi er opptatt av at tiltaksbyrden for dem likevel lettes raskt, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Hun viser da til at den generelle anbefalingen er å videreføre de strenge tiltakene i ytterligere to uker i første omgang.

– De har hatt stor tiltaksbyrde over tid, og vi er bekymret for konsekvensene. Vi anbefaler derfor å lempe på restriksjonene for fysisk tilstedeværelse på høyskoler og universiteter snarlig. Vi anbefaler også å lette på tiltak innenfor sport og fritid for barn og unge, sier Vold.