En av to: OK med surrogati

Mer enn halvparten av den norske befolkningen mener det er greit å bruke surrogatmor for å få barn.

Jo Erik Brøyn (48) er blitt far til tvillinger ved hjelp av en surrogatmor i India. En norsk undersøkelse slår fast at mer enn halvparten av nordmenn stiller seg positiv til at en annen enn den biologiske moren kan bære frem barn.

Les også:

De fleste som aksepterer bruk av surrogatmor tar imidlertid forbehold om at surrogatmoren har en relasjon til paret, at hun ikke får betalt, og at egg og sæd kommer fra paret som ønsker barnet.

Det viser en undersøkelse som er gjennomført av Perduco. Over 1000 personer svarte, i tillegg til 244 fagpersoner. Oppdraget ble utført av Helsedirektoratet.

Undersøkelsen viser at nordmenn er mindre tilbakeholdne enn dagens lovverk når det gjelder både surrogati og eggdonasjon. De færreste mener imidlertid at det er greit å bruke kvinner i fattige land som surrogatmor mot betaling.

Aftenposten skrev i går om tvillingfaren Jo Erik Brøyn som har fått barn ved hjelp av en surrogatmor i India. Han mener det er en fordel for barna at det er ryddig og oversiktlig å bruke et sykehus og surrogatmor.

— Det høres bra ut når noen stiller opp som surrogatmor for å føde andres barn bare av idealistiske motiver. Jeg er mer skeptisk til om motivene alltid bare er idealistiske. Faren for at det vil oppstå uheldige bindinger eller forventninger kan være stor. Det kan oppstå konflikter som går ut over barnet i ettertid.

Belønning

Brøyn mener at når surrogatmoren er uavhengig og får betaling, opplever hun en tydelig og konkret belønning for sin innsats.

— Foreldre eller barn vil da ikke stå i noe takknemlighetsgjeld senere. Det vil ikke si at ikke surrogatmor også kan ha ideelle motiver. Det viktige er at ingen føler seg presset til å bli surrogatmor.

Helsedepartementet skal evaluere bioteknologiloven senere i høst. Flere sentrale helsepolitikere har allerede tatt standpunkt, og Kjersti Toppe (Sp) er klinkende klar:

Jeg er helt imot å legalisere dette. Det er etisk betenkelig av flere grunner, og legger til rette for et kommersielt marked for kjøp og salg av babyer.
Kjersti Toppe (Sp)

Dette er problematisk sett ut fra de fødte barnas rettigheter. Hvem skal egentlig oppfattes som foreldre? spør hun.

Mener fattige utnyttes

Toppe mener dessuten det er bekymringsfullt at man utnytter fattige kvinner og mødre i andre land som kanskje ikke har et reelt valg til å la være.

Bent Høie (H) sier det ikke er noen menneskerett å få barn. Partiet vil ikke åpne opp for surrogati i Norge.

— Det vil skape en ny situasjon knyttet opp til barns situasjon, knyttet opp til mor i første omgang. Man vil ha en biologisk mor, en livmormor og en sosial mor.

- Hva med dem som reiser til utlandet og får hjelp?

— Det kan ikke vi bestemme, men vi kan ikke la andre lands lovverk styre Norge. Det vil alltid være andre land som ikke setter grenser, sier Høie.

Foreldre ombestemte seg

I avisen Times of India har det stått flere artikler om nordmenn som ønsker å få barn ved hjelp av surrogatmødre. Saken om den norske kvinnen som har problemer med å skaffe barna sine statsborgerskap er omtalt i flere artikler.

Det som, ifølge Times of India, blir stadig mer aktuelt i USA er unge, travle og fremadstormende par og enkeltpersoner som ikke har tid til selve graviditeten.

De befrukter seg utenfor kroppen, fryser det ned, sender embryoet til India hvor det settes inn i surrogatmoren, og så henter de et ferdig barn etter ni måneder.

Også nettstedet bionews.org følger utviklingen med aktuelle surrogatisaker. Der vises det til et par fra Canada som litt ute i svangerskapet oppdaget at deres biologiske barn, som ble båret frem av en surrogatmor, hadde Downs syndrom. Ekteparet fra Canada ønsket ikke dette barnet, og beordret surrogatmoren til å avbryte svangerskapet. Surrogatmoren ville ikke ta abort, og bar det frem. Men hun mistet all økonomisk støtte.

Et annet ektepar, fra Japan, skilte seg underveis i prosessen, og den biologiske moren ombestemte seg og ville ikke ha det. Saken endte med at faren og farmoren tok seg av barnet.

Les også

Hun er deres forelder