MOBILTELEFONEN er blitt en gjenganger rundt oss — hele tiden spiller den hovedrollen i hverdagens scener. Noen ser disse situasjonene bedre enn andre, som fotografen Babycakes Romero. Interessen for mobiltelefoner og hvordan de påvirker moderne menneskers væremåte ble til et stort fotoprosjekt i avisen The Telegraph. En serie bilder av merkelige situasjoner, ja, for selv om de er hverdagslige, så ser vi at det er noe merkelig med disse opptrinnene - når vi tar oss tid, stopper opp og ser ordentlig på bildene. Hallo - hva har egentlig skjedd med oss - og mobilen vår?

Inspirert av det engelske prosjektet fikk flere Aftenposten-fotografer utfordringen: Se etter mobiltelefoner - og hva de gjør med oss. Bildene fotografene kom hjem med, har én ting til felles: Mobiltelefonen har hovedrollen. Har vi havnet i lommen på mobiltelefonen?

— Å vie mer oppmerksomhet til mobilen fremfor sidemannen kan være en bevisst eller ubevisst handling, sier forsker og klinisk psykologspesialist Cecilie Schou Andreassen, Universitetet i Bergen og Bergensklinikkene.

— Det kan dreie seg om at man kjeder seg, venter på en viktig melding, er engstelig og griper fatt i mobilen som mestringsstrategi, er sint på den man er sammen med, blir konfrontert med noe man ikke vil svare på, konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og så videre. Det illustrerer også et sosiokulturelt fenomen - der reglene for mellommenneskelig kommunikasjon har endret seg, sier hun.

Forskeren mener mobilen gir oss en følelse av å ha mer tid, siden kommunikasjon via skjerm kan skje hvor som helst, og at reglene for måten å kommunisere på har endret seg veldig de siste to tiårene. For 15 år siden var det nærmest utenkelig å sende en tekstmelding til sjefen. Det ble for nært og personlig. I dag er det gjerne omvendt, der mobiltelefonen skaper en behagelig distanse.

Fire av fem bruker mobiltelefonen på T-banen - som her - og dødtiden er et utrydningstruet. Nina Larsen (25, t.v.) og Ingeborg Tennes (25) kaster ikke bort tiden.
MONICA STRØMDAHL

Sånn lever vi nå. Fire av fem bruker mobiltelefonen på T-banen — som her - og dødtiden er et utrydningstruet. Nina Larsen (25, t.v.) og Ingeborg Tennes (25) kaster ikke bort tiden.

Sist søndag marsjerte over én million mennesker gjennom Paris’ gater til Place de la Nation. De markerte sin avsky mot attentatet på satiremagasinet Charlie Hebdo, de aller fleste med mobiltelefonen klar til bruk.
JAN T. ESPEDAL

qSist søndag marsjerte over én million mennesker gjennom Paris’ gater til Place de la Nation. De markerte sin avsky mot attentatet på satiremagasinet Charlie Hebdo, de aller fleste med mobiltelefonen klar til bruk.

Derek Righini besøker Nasjonalmuseet. Han skal fotografere, men først må han bare sjekke om han har fått mail.
MONICA STRØMDAHL

Må bare. Derek Righini besøker Nasjonalmuseet. Han skal fotografere, men først må han bare sjekke om han har fått mail.

Muhammed Danial Naeem (19 og Ismail Bashir (20) bruker mobilene aller mest til å være på sosiale medier - og sende meldinger.
MONICA STRØMDAHL

Sosial — på mobil. Muhammed Danial Naeem (19 og Ismail Bashir (20) bruker mobilene aller mest til å være på sosiale medier - og sende meldinger.

afp000551shv761-2r8KBDC95L.jpg
TOM KOLSTAD

Hvert sitt fokus, hver sin opplevelse. Fredssenteret og Rådhuset i Oslo kaller på oppmerksomheten.

Pia Martine Gautier Bjerke (29) og Jeppe Fredrik Gautier Bjerke (29) tar en kort kaffepause. Hun har akkurat lagt fra seg mobil-telefonen etter å ha sjekket inn på et fly.
MONICA STRØMDAHL

Sjekket inn. Pia Martine Gautier Bjerke (29) og Jeppe Fredrik Gautier Bjerke (29) tar en kort kaffepause. Hun har akkurat lagt fra seg mobil-telefonen etter å ha sjekket inn på et fly.

De krangler ikke om hvilken film de skal se. Kompis- gjengen er samlet til det de kaller filmkveld, selv om de ikke nød- vendigvis ser samme film. Alle velger sin favoritt.
STEIN BJØRGE

De krangler ikke om hvilken film de skal se. Kompis— gjengen er samlet til det de kaller filmkveld, selv om de ikke nød- vendigvis ser samme film. Alle velger sin favoritt.

Frisørsalongen var smalltalkens hjemmebane fremfor noen, men hva skjer når både den som venter og den som blir klippet, fordyper seg i mobiltelefonen? Gro Randen (28) klippes av Vallona Ramadani (37), mens Daniel Gisleberg (24) venter på tur.
STEIN BJØRGE

Frisørsalongen var smalltalkens hjemmebane fremfor noen, men hva skjer når både den som venter og den som blir klippet, fordyper seg i mobiltelefonen? Gro Randen (28) klippes av Vallona Ramadani (37), mens Daniel Gisleberg (24) venter på tur.

Martine Asp (24) og Marit Engebretsen (24) legestudenter i kantinen på UIO.
STEIN BJØRGE

Martine Asp (24) og Marit Engebretsen (24) legestudenter i kantinen på UIO.

Nei, de spiller ikke kort. Jusstudentene Jana Strand (28), Max Lo-Johan Melinder (29) og Susanna Vennerød (30) sjekker mobilene etter spisepausen.
STEIN BJØRGE

Nei, de spiller ikke kort. Jusstudentene Jana Strand (28), Max Lo-Johan Melinder (29) og Susanna Vennerød (30) sjekker mobilene etter spisepausen.

En pause i pausen. Farmasistudentene Siri Malene Valla (34) og Ming Yu (34) kombinerer spisepause og studier, men så må begge ta en liten mobilpause.
STEIN BJØRGE

En pause i pausen. Farmasistudentene Siri Malene Valla (34) og Ming Yu (34) kombinerer spisepause og studier, men så må begge ta en liten mobilpause.

En kvinne på vei inn på opera i Roma, hva om hun ikke svarte på telefonen? Kanskje hadde hun isteden fått en kompliment for sitt lange, lyse skjerf, en kommentar som kunne blitt starten på noe nytt og spennende?
TOR G. STENERSEN

En kvinne på vei inn på opera i Roma, hva om hun ikke svarte på telefonen? Kanskje hadde hun isteden fått en kompliment for sitt lange, lyse skjerf, en kommentar som kunne blitt starten på noe nytt og spennende?

Studentpresten på Blinderen surfer på sin mobil.
STEIN BJØRGE

Studentpresten på Blinderen surfer på sin mobil.

Sist søndag marsjerte over én million mennesker gjennom Paris’ gater til Place de la Nation. De markerte sin avsky mot attentatet på satiremagasinet Charlie Hebdo, de aller fleste med mobiltelefonen klar til bruk.
JAN T. ESPEDAL

Sist søndag marsjerte over én million mennesker gjennom Paris’ gater til Place de la Nation. De markerte sin avsky mot attentatet på satiremagasinet Charlie Hebdo, de aller fleste med mobiltelefonen klar til bruk.