Norge

Skoleåret kan bli endret - nytt utvalg skal se på omorganisering

Et nytt utvalg skal se nærmere på hvordan skoleåret kan endres, blant annet med sikte på å flytte eksamen til før russetiden.

– Dette berører en del problemstillinger rundt arbeidstid for de ansatte. Derfor er det viktig å ha lærerne med på dette, sier Torbjørn Røe Isaksen (H).
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Torbjørn Røe Isaksen (H) presiserer at det ikke er russefeiringen alene som gjør at det kan komme endringer i organiseringen av skoleåret.

– Vi kan ikke flytte eksamen bare på grunn av en privat fest, som russetiden jo er, men det er også andre gode argumenter for å se på organiseringen av skoleåret på nytt, for eksempel at elevene kan gå glipp av veldig mye undervisning på slutten av året, sier Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten.

Til høsten skal et utvalg med både de sentrale skoleorganisasjonene og noen eksterne se nærmere på en ny organisering av skoleåret på VG3.

– Dette berører en del problemstillinger rundt arbeidstid for de ansatte. Derfor er det viktig å ha lærerne med på dette.

  • Et bilde norsklærer Kari Hauge tok av et tomt klasserom, har satt ny fart i diskusjonen om russ, festing og fravær fra skolen.

Endre feriene? Eller flytte timer til VG1 og VG2?

Røe Isaksen er opptatt av å understreke at antall timer i skolen skal bestå. Elevene skal ikke få mindre undervisning.

Statsråden presiserer også at utvalget skal finne ut hvordan endringer kan gjøres ikke hvorvidt det skal endres elle ikke. Han vil ikke forskuttere saken, men peker på noen mulige utfall:

– Hvis man flytter mange av timene til før 17. mai, kan man se på høstferie og vinterferie og man kan se om man burde flytte flere timer til VG1 og VG2, men dette er en kabal som skal gå opp på skolen, som handler om arbeidstiden til lærerne.

Årelang debatt uten løsning

Debatten om russetid og eksamen har vært årelang og flere har tidligere forsøkt seg på å gjøre endringer uten hell.

– Det har vært foreslått ulike løsninger som alle har noen svakheter. Jeg tror dette lar seg løse og ser for meg at vi kan ta en beslutning i løpet av 2017, sier Røe Isaksen.

- Man kan se for seg et litt mer intensivt andre halvår

Det var Unge Høyre som sammen med Norsk Lektorlag ba Røe Isaksen om nettopp et slikt utvalg for en drøy måned siden.

– Jeg ser på dette som det nærmeste vi har kommet et første skritt på veien mot å endelig få eksamen før russetiden, sier en fornøyd Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Han presiserer at også Unge Høyre er opptatt av at det ikke er aktuelt å endre timetallet til elevene.

– Man kan for eksempel se for seg et litt mer intensivt andre halvår av VG3 for å bli ferdig med alle eksamener før 17. mai. Dette må løses i samarbeid med lærerorganisasjonene.

- Berører spørsmål om lærernes arbeidstid

Utdanningsforbundet kommer til å takke ja til å sitte i utvalget.

– Vi skal huske at russetid er et privat initiativ og at skoleverket er en offentlig institusjon. Selv om dette ikke i utgangspunktet trenger å skape utfordringer anerkjenner også vi at det er problemer knyttet til russetid og skolegang. Vi stiller oss derfor positive til et slikt utvalg, sier leder Steffen Handal.

Han mener det er fullt mulig å se for seg ulike måter å omorganisere skoleåret på, uten å ville gå detaljert inn i dette.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

– En del av dette har vært debattert tidligere, og jeg har lyst til å si at noen av disse løsningene krever en stor grad av politisk vilje og et mot som tidligere ikke har vært der.

– Hvilke løsninger tenker du på da?

– Jeg vil ikke gå i detalj, men man kan for eksmpel se for seg varianter der undervisningen er ferdig før 17. mai. Dette berører spørsmål om lærernes arbeidstid. En løsning må ha en stor grad av legitimitet i lærerprofesjonen.

Les mer om

  1. Torbjørn Røe Isaksen
  2. Unge Høyre
  3. Russetid
  4. Skole