Norge

Politiet vil ikke erstatte pistol med elpistol

Elektrosjokkvåpen bør ikke innføres som erstatning for skytevåpen, men kan fungere som et tillegg, konkluderer politiet i en utredning.

Bevæpnet politi er blitt et vanlig syn utenfor viktige bygg og arrangementer i Oslo. Den voldsomme økningen i antall vaktoppdrag er en stor belastning for Oslo-politiet, som blant annet må bruke etterforskere til å holde vakt.
  • Ntb

I juli i fjor ba Justis— og beredskapsdepartementet om en utredning av «hvorvidt elektrosjokkvåpen er egnet som kompenserende tiltak for midlertidig bevæpning». Politidirektoratet (POD) ga jobben til Politihøgskolen, som i januar kom med sin rapport, skriver Politiforum.

Amnesty var skeptiske:

Les også

Politiet ønsker seg strømsjokk-våpen

Ikke det samme som pistol

I rapporten konkluderer Politihøgskolen med at elektrosjokkvåpen ikke er et alternativ til ordinære skytevåpen. Derfor vurderes elvåpen «ikke som et egnet kompenserende tiltak til dagens midlertidige bevæpning». Rapporten var klar før POD besluttet at den midlertidige bevæpningen av politiet skulle opphøre.

Videre mener Politihøgskolen at norsk politis bruk av — og behov for - maktmidler må utredes grundig og helhetlig dersom man skal kunne vurdere hvorvidt elektrosjokkvåpen kan være et virkemiddel i tjenesten.

Kommentar oppsummerer debatten:

Les også

Politibevæpningen står ustøtt

Et elektrosjokkvåpenet skyter ut to tråder som treffer personens kropp med 50 000 volt. Elektrosjokket påvirker nervesystemet, og personen stivner fullstendig. Dette medfører at det er umulig å bevege seg. Støtet varer i ca. 5 sekunder.

I utredningen har PHS hentet erfaringer fra flere andre land, deriblant Finland, Storbritannia og New Zealand, som alle har innført elektrosjokkvåpen.Politidirektoratet stiller seg bak anbefalingen fra Politihøgskolen og har sendt sin anbefaling tilbake til Justis— og beredskapsdepartementet.

Døde etter å ha blitt elektrosjokket i USA:

Les også

  1. Politiet skjøt ham med sjokkpistol

  2. Frp vil gi politiet strømpistoler