Dømt til ett og et halvt års fengsel for bunkerfesten

Mange festdeltakere var i livsfare da de ble kullosforgiftet under en bunkerfest i Oslo i august 2020. Nå er arrangørene dømt.

Festen i det forlatte fjellanlegget på St. Hanshaugen endte med massiv utrykning fra nødetatene. 25 personer måtte ha behandling på sykehus for kullosforgiftning.

De to festarrangørene er dømt til fengsel i ett år og seks måneder etter bunkerfesten på St.Hanshaugen i august 2020.

De to dømmes også til å betale oppreisning på 250.000 kroner til de to fornærmede i saken.

Retten kom frem til at de to festarrangørene handlet grovt uaktsomt ved å arrangere festen slik det ble gjort.

Da nødetatene rykket ut til den ulovlige festen natt til 30. august 2020, lå det flere bevisstløse personer utenfor fjellanlegget på St. Hanshaugen.

Det viste seg at de var blitt forgiftet av kullos fra aggregatet som ble brukt for å skaffe strøm til festen. 25 personer måtte behandles på sykehus. To unge menn fikk alvorlige hjerneskader, som fortsatt dominerer livet deres, over to år etter.

Aktor ba om at den tiltalte 28-åringen dømmes til to år og åtte måneders fengsel. For 26-åringen la han ned påstand om to og et halvt års fengsel.

Manglende rettspraksis i slike saker er blant grunnene til at straffen ble lavere.

Dommen er enstemmig.

Advokat Ida Andenæs, som forsvarer den ene av de to dømte, opplyser til NTB at de vil gå gjennom dommen, og at det er for tidlig å si om de anker eller ikke.

Marit Lomundal Sæther, som forsvarer den andre, sier de vil bruke tiden fram mot ankefristen til å gjennomgå dommen grundig – for å vurdere om de skal anke.