Overlege om lystgass-rusen: «Går fra rave-dance til ikke å kunne gå»

Lystgass som rusmiddel kan gi varige lammelser, mener overlege.

Han etterlyser en diskusjon om aldersgrense for kjøp av lystgass. Dag Jacobsen er avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling i Oslo universitetssykehus.

– Vi ser veldig lite til akutte skader. Men nerveskadene merkes hos de som har brukt mye lystgass som rusmiddel over tid. Noen får varige lammelser, sier Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling i Oslo universitetssykehus.

Lystgass-patronene er blitt større. Etter festbruk kan du se dem etterlatt over alt. Denne globale trenden brer om seg som rusmiddel blant de yngste, men Jacobsen mener «lattergassen» har gått under radaren i Norge.

– Det er litt som i «grotte-festen». Ingen der trodde det var farlig. Det var dans og fest. Men så var det veldig farlig likevel, sier Jacobsen.

Les også

Ballongen kan vise ny rustrend hos unge

Kan også gi hjerneskader

Lystgass er blitt brukt til å lindre smerter under fødsel i over 100 år. Men da settes det til oksygen for å unngå surstoffmangel. Når unge inhalerer «lattergassen» er den i konsentrert form uten oksygen.

– Og det kan gi surstoffmangel som i grottefesten. I verste fall kan dette også her gi hjerneskader, i noen tilfeller død under rusing, sier Jacobsen.

Han advarer mot lystgass-patronene som inneholder gass i væskeform og er sterkt nedkjølt.

I Danmark og i New York er det innført aldersgrense for kjøp av lystgass-patroner – og svenskene vurderer også restriksjoner i salget.

– Av en eller annen grunn ligger vi etter i Norge, sier han.

Du trenger ikke å anstrenge deg spesielt mye for å få øye på lystgass-patroner. De ligger rundtom etter bruk.

– Hold orden på benmarg og nervesystem

Mange unge har prøvd lystgass på fester. Da var det ikke så farlig. Og siden det er lovlig å kjøpe mener mange at det ikke gir skader.

Rusen stimuleres i det såkalte belønningssenteret i hjernen, og gir en følelse av oppstemthet.

– Men lystgass-bruk over tid kan også angripe DNA-systemet i kroppen, altså arvestoffet vårt, sier overlegen.
I tillegg hemmes effekten av vitamin B-12 slik at benmarg og nervesystemet skades – noe som kan føre til blodfattighet (anemi) og lammelser – først i de lange nervefibrene til bena, mener han.

– Og er det noe du skal holde orden på i livet ditt, så er det benmarg og nervesystem, sier spesialisten i forgiftningsmedisin på Ullevål og ved Giftinformasjonen.

Og da går man fra rave-dance til ikke å kunne gå. Det er dem vi ser i helsevesenet, og ikke det akutte fordi rusen går over i løpet av minutter.

Bruken øker over hele Europa

En ny rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) viser at bruken av lystgass som rusmiddel blant unge øker over hele Europa. Rapporten har fått navnet «Recreational use of nitrous oxide: a growing concern for Europe», eller på norsk «Rekreasjonsbruk av lystgass: en økende bekymring for Europa».

Danmark, Irland, Frankrike, Litauen, Nederland, Portugal og Storbritannia opplever økt forbruk av lystgass blant unge.

Alt tyder på at Norge ikke er noe unntak.

Det er ikke spesielt vanskelig å få øye på lystgass-tanker i bybildet. Ungdomsarbeidere forteller om at unge ruser seg på de store lystgasspatronene.

Det eksisterer knapt noen forskning rundt lystgass som rusmiddel blant unge i Norge. – Det er viktig å opplyse om mulighetene for å bli skadet ved bruk, mener Dag Jacobsen, ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

– Har dere hatt unge pasienter i akuttmottaket med nerveskader etter bruk av lystgass?

– Ja. Fra akuttmottaket blir de overført til Nevrologisk avdeling, sier han.

Foreløpig har de behandlet ti slike tilfeller.

– Med et slik antall er det ikke noe stort problem, men ille nok for unge som får gangvansker og ikke kan være med på rave. Vi kan forebygge med saklig helseopplysning i mediene – slik at dansefoten bevares, sier Dag Jacobsen.