Norge

For første gang taper Flytoget passasjerer - hundretusenvis flere kjører med NSB til Oslo Lufthavn

For første gang i historien mister Flytoget passasjerer. Vinneren er NSB, som i desember 2014 satte inn tre tog i timen Oslo S - OSL Gardermoen.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Studér fotoet under. Til høyre står et flytog med avgang om ett minutt. I mange av vognene sitter det svært få passasjerer.

Til venstre står et hundretalls passasjerer og venter på NSBs lokaltog. Det bruker tre minutter lenger tid på vei til Oslo S enn flytog som stopper på Lillestrøm.

Enkeltbillett med NSB-toget koster 90 kroner. Har du månedskort i Oslo-området blir det enda billigere.

Flytoget koster 180.

En tilfeldig kveld på OSL Gardermoen. Det er rett før flytoget til høyre går. Her går folk inn fra den andre siden av toget, men i mange av vognene sitter det nesten ikke folk. Mange står samtidig og venter på NSB-toget, som går noen minutter etter at fltoget har satt kurs mot Oslo. De holder lik kjørehastighet.

Fortsatt tar langt de fleste Flytoget, men fotoet er et bilde på den nye konkurransesituasjonen Oslo S — OSL.

Da NSB satte inn støtet i desember 2014

NSB vil fortsatt hevde at de ikke er opptatt av konkurransen med Flytoget. Men i desember 2014 satte selskapet inn tre tog i timen mellom Oslo og Gardermoen, en dobling på strekningen Eidsvoll-Kongsberg.

LES OGSÅ:

Les også

Legendarisk lokomotiv tilbake på skinnene

Det gjorde at NSB plutselig hadde like mange avganger i timen som Flytoget på alle stasjoner, bortsett fra OSL og Oslo S.

«Vi kan ikke nekte folk å gå av på Gardermoen,» sa NSB.

Flytoget tapte 200.000 passasjerer i fjor

Aftenposten møter Flytogets kommersielle direktør, Emil Eike (47), på Oslo S.

— Konkurransen nå er hard. Vi mistet i fjor 200.000 passasjerer i fjor målt mot toppåret 2014, fortrinnsvis til NSB.

— Men det utgjør ikke mer enn ett prosengpoeng tapt markedsandel som tilsvarer en passasjernedgang på tre prosent for oss alt i alt. Vi hadde 6,6 millioner passasjerer i 2015, ti prosent av all reising med tog i Norge, sier Eike.

Kommersiell direktør i Flytoget Emil Eike

— Er det første gang Flytoget opplever nedgang?

— Om vi holder korte perioder med finanskrise utenfor, så er det det, sier Eike.

 • Tog konkurrerer med buss, bil og taxi om passasjerer til OSL. Slik så fordelingen ut i 2014:
Slik så det ut inne i Flytoget rett før avgang.

Merkevaren «redder» Flytoget — 97 prosent er fornøyd

Fortsatt tar Flytoget rundt 34 prosent av all transport til Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er desidert mest.

Eike er tydelig på at hadde det ikke vært for den sjeldent sterke merkevaren, med 97 prosents punktlighet og 97 prosents kundetilfredshet, ville nedgangen for Flytoget vært større.

- Ett prosentpoeng nedgang er lite, den harde konkurransen tatt i betraktning. Folk mener fortsatt at vi er den mest forutsigbare og effektive reisemåten, sier Eike.

I desember svarte Flytoget på NSBs utfordring med å øke til fire avganger i timen, fra Lysaker, Nationaltheatret og Skøyen. Flytoget har også bestilt åtte nye togsett, fra spanske Caf, for å kunne kjøre flere lengre tog.

— Det er for tidlig å si om flere avganger har gitt resultater, men vi ser positive tendenser, sier Eike.

Stjal NSB nesten hele veksten ved Oslo Lufthavn?

NSB kom ikke i gang med moderne tellinger med fotoceller før sent på høsten i fjor. Dette oppgir selskapet til Aftenposten som forklaring på at de i motsetning til Flytoget ikke kan legge frem konkrete tall for reisende til Oslo Lufthavn.

NSB kan likevel opplyset at selskapet de tre siste årene har hatt en økning på 50 prosent, på strekningen Oslo-OSL. En stor andel av økningen kom med tre avganger i timen i desember 2014.

Men NSB har ikke bare tatt kunder fra Flytoget. Fra november 2014 til november 2015 økte passasjertrafikken på OSL med 4,2 prosent, fra 22,6 millioner til 23 millioner passasjerer.

381.000 flere reiste fra OSL.

Med tanke på at ca. 68 prosent reiser kollektivt til flyplassen, og langt de fleste med tog, har NSB trolig forsynt seg med over 200.000 nye reisende også her.

 • Her finner du avganger - reisetider og priser for transport til Oslo Lufthavn - med tog, buss og bil:

Da NSB-sjefen spiste marsipankake hos statsråd Kleppa

Aftenposten har fulgt konkurransen mellom NSB og Flytoget i en årrekke.

I januar 2012 skrev vi at en lykkelig konsernsjef i NSB Geir Isaksen nettopp hadde spiste marsipankake hos samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

NSB hadde fått fullt gjennomslag for sine ønsker, og alene spist opp hele den planlagte kapasitetsøkningen i Oslo-området.

Flytoget fryktet ruin på grunn av NSB

En analyse som Transportøkonomisk institutt (TØI), utførte på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, konkluderte med at den økte konkurransen ville føre til at Flytoget ville miste 1,2 millioner passasjerer, i året.

«Overskuddet selskapet har i dag vil vendes til et underskudd dersom en ikke treffer andre tiltak. Dette kan true selskapets eksistens», skrev TØI.

 • Flytoget selv mente de kunne miste 127 millioner i billettinntekter, i året, med bakgrunn i analyser fra Asplan Viak AS og Alpha Corporate Finance.
  Flytoget fryktet intet mindre enn ruin.

Regjeringsadvokat meglet mellom Samferdsels— og Næringsdepartementet

Så tilspisset ble kampen mellom NSB og Flytoget at Regjeringsadvokaten ble koblet inn i en meglerrolle mellom Samferdselsdepartementet - som eier NSB - og Næringsdepartementet - som eier Flytoget.

Flytoget klaget - Østfoldbanen ble «dumpet»

— Det er overhodet ikke viktig for oss å ta passasjerer fra Flytoget. Det eneste som er viktig er å gi våre kunder en best mulig service, sa NSB-sjef Isaksen.

Flytog side om side med NSB-tog på Oslo S.

Men en direkte konsekvens av NSBs satsing på strekningen Asker-Lilllestrøm (og Gardermoen) var at tilbudet her ble vesentlig bedre enn på den tredje pendlerstrekningen for lokaltogene, Østfoldbanen.

Denne skjevheten blir i praksis ikke rettet opp før en ny jernbanetunnel under Oslo måtte bli klar en gang på 2030-tallet. Follobanen gir et løft, men ikke et stort et når det kommer til antall avganger.

Flytoget følte seg urettferdig behandlet, og hevdet at staten overførte kunder fra et lønnsomt togtilbud til et subsidiert tilbud, uten at kollektivandelen økte.

Noen ruin ble det likevel ikke

Favoriseringen i fordeling av plass i Oslotunnelen var så sterk at Jernbanetilsynet mente det gikk for langt.

 • «Å gi NSB forrang foran Flytoget er gjort i strid med reglene,» uttalte tilsynet i august 2013, og mente at dette kunne få følger for den varslede togrevolusjonen i 2014.
  Flytoget fikk en firedel av økt kapasitet gjennom den helt avgjørende tunnelen, og noen ruin er det ikke blitt.

Samtidig er det nå, i tiden fremover, at konsekvensene av NSBs offensiv mot OSL for alvor vil vise seg.

Fra NSB-perrongen på OSL. Her kommer tog fra Trondheim, Lillehammer og Eidsvoll.

I september 2009 intervjuet Aftenposten en rekke personer på OSL om hvorfor de valgte henholdsvis Flytoget og NSB:

DISSE VALGTE FLYTOGET

Dag Harald Johannessen (52)

Hvorfor valgte du Flytoget?

— Det er kjappere, og det var også det nærmeste.

Betalte du billetten selv?

— Ja.

Andreas Hatjoullis (67)

Hvorfor valgte du Flytoget?

— Det er så lettvint. Og effektivt. Det er bare å dra kortet.

Betalte du billetten selv?

— Firmaet betaler.

Jan Tindeland (49)

Hvorfor valgte du Flytoget?

— Det er en enkel løsning. Har ikke satt meg inn i NSBs tilbud.

Betalte du billetten selv?

— Firmaet betaler. Men ville tatt Fytoget uansett.

Anne-Mette Waldum (48)

Hvorfor valgte du Flytoget?

— Det passer best. Er enkelt. Har ikke sjekket NSB.

Betalte du billetten selv?

— Ja.

Haldis Stjern (71)

Hvorfor valgte du Flytoget?

— Det er raskt. Jeg liker ikke å stoppe mye når jeg reiser med tog. Det går ofte, og er bekvemt.

Betalte du billetten selv?

— Ja.

DISSE VALGTE NSB:

Elisabeth Sardari- Kermani (27)

Hvorfor valgte du NSB?

— Jeg har god tid!

Betalte du billetten selv?

— Ja.

Dario (38)

Hvorfor valgte du NSB?

— Det er billigere. Bare prisen var avgjørende.

Betalte du billetten selv?

— Ja.

Elin Solvik (44)

Hvorfor valgte du NSB?

— Det var billigere! Det var viktigste grunn.

Betalte du billetten selv?

— Ja.

Anne Grethe Okstad (56)

Hvorfor valgte du NSB?

— Jeg har god tid. Og må uansett bytte tog.

Betalte du billetten selv?

— Ja.

Kristian Thorborg (38)

Hvorfor valgte du NSB?

— Det var billigere, og jeg har god tid.

Betalte du billetten selv?

— Ja.

Les mer om

 1. Samferdsel