Forsvarer for siktet 27-åring: Politiet burde gå ut med hva slags narkotisk stoff de mener jentene tok

Forsvarer Knut Ditlev-Simonsen advarer mot det han kaller jakten på skyldige etter dødsfallene i Spydeberg i helgen.

Forsvarer Knut Ditlev-Simonsen før mandagens fengslingsmøte der en 27-åring siktet for uaktsomt drap ble fengslet i fire uker.

Søndag ble de 16 år gamle tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen funnet døde i Spydeberg. De bodde på en barnevernsinstitusjon i distriktet da de ble meldt savnet rundt et døgn før de ble funnet. Det var barnevernet som hadde den daglige omsorgen for dem. Ifølge flere kilder har de bodd på minst fem ulike institusjoner i barnevernet.

Politiets hovedhypotese er at de døde av overdose. De har så langt nektet å kommentere hva slags narkotisk stoff eller stoffer de mener de to jentene skal ha tatt. En 27-åring og en 18-åring er siktet i saken. I begge fengslingene har politiet fått medhold i at pressen ikke får være til stede i retten. Begrunnelsen har vært at etterforskningen er i en tidlig fase.

Knut Ditlev-Simonsen forsvarer den 27 år gamle mannen som er siktet for uaktsomt drap. Advokaten mener det ikke vil ha noe å si for etterforskningen om politiet sier hva slags narkotiske stoffer de mener jentene skal ha tatt før de døde.

– Jeg kan ikke se at det vil ha noen etterforskningsmessig betydning å opplyse om dette, og at de burde gå ut med dette, sier Ditlev-Simensen til Aftenposten.

– Burde politiet sagt det i forebyggende øyemed, for å advare andre?

– Ja, det mener jeg kunne være hensiktsmessig, sier han.

Familien har via sin bistandsadvokat gått ut med bilde av tvillingene Mille Andrea (t.v.) og Mina Alexandra Hjalmarsen. Søstrene ble funnet døde i Spydeberg søndag 8. januar. Bildet er tatt julaften 2022.

Politiadvokat Benedicte Granrud i Øst politidistrikt, sier de ikke kan uttale seg om type narkotika før den endelig obduksjonsrapporten foreligger.

– Politiet har en formening på bakgrunn av opplysninger i saken, men ikke det fulle og hele bildet. En endelig obduksjonsrapport vil gi det konkrete svaret. Av hensyn til dette kan ikke politiet si noe om dette på nåværende tidspunkt, sier Granrud.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen, som representerer de pårørende, sier hun ikke vil kommentere saken.

– Forsiktig med å spekulere

En nå 27 år gammel mann ble pågrepet på adressen der jentene ble funnet. Han ringte selv og varslet politiet. Det skal ikke ha vært en tidligere relasjon mellom søstrene og den siktede. Mannen mener han ikke har gjort noe galt.

Også en 18 år gammel mann er siktet for å ha solgt narkotika til jentene og hensatt jentene i en hjelpeløs tilstand. Ifølge politiet var han i kontakt med de to jentene kort tid før dødsfallet. Granrud vil ikke si om 18-åringen var i leiligheten sammen med de to jentene.

De to er varetektsfengslet i fire uker av tingretten. Det er ikke avgjort om de anker. På grunn av en lovbestemt taushetsplikt er det svært mye forsvarerne i saken ikke kan si noe om.

Etter fengslingsmøtet mandag sa forsvareren at han mener grunnlaget for siktelsen for uaktsomt drap er tynt. Han kan imidlertid fortsatt ikke utdype hva som ligger i det. Heller ikke på hvilken måte politiet mener hans klient har opptrådt uaktsom.

Politiet vil ikke si om det er noen relasjon mellom de siktede og jentene nå. De sier det sentrale i etterforskningen nå er å kartlegge hendelsesforløpet i forkant av dødsfallene.

– Vi har avhørt et tosifret antall vitner, og det gjenstår fortsatt flere avhør, sier Granrud.

Pressen møter Knut Ditlev-Simonsen i Follo og Nordre Østfold tingrett i Ski mandag.

18-åringens forsvarer, Haakon Åsli Skogstad, sier han forstår sakens offentlige interesse når det gjelder rus blant unge, og om offentlige instanser kunne ha forebygget de tragiske dødsfallene. Men han sier det er en tragisk sak med barn og tenåringer involvert.

– Detaljene rundt den enkelte ungdommens rolle på stedet og i forkant, mener jeg mediene bør være forsiktige med å spekulere i, både av hensyn til de siktede og de døde jentene, sier han.

Politietterforskere bærer ut beslag fra leiligheten der de to jentene ble funnet i Spydeberg i helgen.

Advarer mot jakten på skyldige

27-åringens forsvarer Ditlev-Simonsen sier at han i utgangspunktet synes all oppmerksomhet rundt ungdom og rus er positivt i et forebyggende øyemed, og at han forstår offentlighetens interesse. Han kaller imidlertid Spydeberg-saken dypt tragisk for alle involverte. Derfor mener han mediene må utvise forsiktighet i sin omtale av de involverte.

– Sakens alvor og tragiske utfall betyr imidlertid ikke at noen har «skyld» i saken. Og jeg vil advare mot «jakten» på skyldige, sier han.

Han mener personer som ruser seg og er i et miljø som omtalt i denne saken, normalt sett vil være godt kjent med den risiko som rus utgjør. Det kan derfor i noen tilfelle bli kunstig å skulle peke på noen skyldige for det tragiske utfallet denne saken har fått, mener forsvareren.

– Mitt håp er at alle dødsfall i rusmiljøer kunne få økt oppmerksomhet slik at de som tilhører dette miljøer, kan få bedre hjelp og oppfølgning for sin sykdom. Fordi det er syke de er, sier Ditlev-Simonsen.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen, som representerer de pårørende, sier hun ikke vil kommentere uttalelsene til forsvareren.