Norge

Torskekvotene blir påvirket av russisk nekt i Barentshavet

Russland nekter et norsk forskningstokt adgang til en russisk del av Barentshavet. Det kan bety lavere fiskekvoter for fiskerne i Nord-Norge.

  • Ntb

I fjor ble det tatt relativt små fangster av torsk og fiskerne ønsker å få oversikt over hvor mye torsk det er i havet, melder NRK.

Imidlertid har norske forskere fått avslag på en søknad om å gjøre et vintertokt i russisk del av Barentshavet. Vintertoktet er viktig for å kartlegge hvor mye torsk det finnes i havet for å beregne hvor mye fisk fiskebåtene kan ta opp. Når Russland ikke lar norske forskere komme inn i områdene, må det gjøres et estimat på bestanden.

— Nå må det spekuleres i hvor mye fisk som er i et område, og da må det legges inn større forsiktighetsintervaller, sier Bjørn Ivar Maråk, ressursdirektør i Fiskebåt, tidligere Fiskebåtredernes Forbund- til NRK.

Saken er tatt opp med det russiske utenriksdepartementet to ganger, uten å bli løst. (©NTB)