Nå ligger det an til at Norges første nye kampfly blir 2. klasses utgaver av F-35

De skulle komme med full kampkraft. Men hvis Pentagons egne «vaktbikkjer» får rett, vil de første F-35-flyene som kommer til Norge neste år, være 2. klasses fly.

Eurfori etter første flytur med F-35. Morten Hanche ble før jul første norske pilot som fløy en norsk F-35. Han er også sentral i det norske kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, blant annet som blogger.

Vel å merke 2.-klasses fly sammenlignet med flyets eget potensial og den kvaliteten flyene etter planen skulle ha.

Forsvarsdepartementets kampflyprogram håper fortsatt at Pentagons eget «vaktbikkje»-apparat tar feil og at flyene utstyres med datapakken som skal gi full kampkraft.

I dag har Norge to F-35-fly som brukes til opplæring av piloter og støtteapparat. Men neste år lander de første kampflyene som skal bli en del av det norske flyvåpenet på Ørland.

Det er da prosessen starter der bruken av dagens F-16 skal trappes ned og F-35 skal fases inn.

Tirsdag skrev Aftenposten at nye problemer for F-35 kan få konsekvenser for norsk kampkraft. Det er store problemer med fremdriften i prosjektet, konstaterte Pentagons egen interne «vaktbikkje» i en komprimert rapport.

Tidsplanen for utviklingen av kampflyet er blitt urealistisk, het det i rapporten.

Her er storebroren

Nå foreligger storebroren til den samme rapporten, der Pentagon går i dybden på problemene med utviklingen av F-35. Den nye rapporten forteller at F-35-flyene som i dag er i tjeneste for US Marines, ikke kan brukes i kamp.

De har store begrensninger og mangler, trenger hjelp av andre fly til egen beskyttelse og et betydelig støtteapparat.

Under en testperiode på skipet USS «Wasp» kunne bare halvparten av flyene til enhver tid brukes — fordi reparasjoner og vedlikehold var mer omfattende og tok lengre tid enn antatt.

F-35 og De tre bukkene Bruse

F-35 er flyvende datamaskiner, og det er datapakkene som avgjør hva kampflyene kan prestere.

  • Datapakken på US Marines-flyene heter Block 2B.
  • Datapakken de norske treningsflyene har er et hakk hvassere og heter Block 3i.
  • Men det er langt fra disse egenskapene til kampkraften F-35 skal ha når pakken som heter Block 3F blir installert.
    Etter planen skal flyene som skal lande på Ørland ha Block 3F.

Men det tror ikke evalueringsavdelingen i Pentagon noe på — det er de som holder øye med F-35 programmet og et lite hav av andre forsvarsprosjekter.

I sin nye statusrapport skriver avdelingen at testingen av Block F3 tidligst kan fullføres i 2018.

Sjefen for det norske kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, brigader Morten Klever, foran ett av de to norske treningsflyene i Arizona, USA.

Slik svarer Forsvarsdepartementet

Aftenposten har konfrontert Forsvarsdepartementets eget kampflyprogram med Pentagon-rapporten. Her er våre spørsmål og kampflyprogrammets svar:

— Kan dere bekrefte at det var meningen at Norge skulle få fly med Block 3F i 2017?

— Det ligger i planene at flyene som skal hjem til Norge i 2017 leveres med en Block 3F-konfigurasjon. I programmet er det lagt opp til at fly leveres med den til enhver tid nyeste programvaren.

- Hva tenker dere om dette nå?

— At det er en risiko forbundet med 3F, har vært kjent lenge. Vi har tett dialog med USA og de andre partnerlandene for å følge opp dette. Men vi har erfaring med at tidligere versjoner av datapakker var varslet forsinket, men likevel ble levert som planlagt.

- Kan allerede nå gjøre ting F-16 umulig kan gjennomføre

- Hva vil flyene Norge får, faktisk være i stand til å gjøre?

— Treningsflyene brukes til en rekke oppdrag, både luft-til-luft og luft-til-bakke. Flyverne våre i Arizona mener de allerede med dagens programvareversjon ville kunne løst oppdrag som ville være vanskelige, eller nesten umulige, å gjennomføre med F-16. Dette er takket være de grunnleggende egenskapene i flyet, som allerede er tilgjengelige. Dette inkluderer kraftige sensorer, lavsignatur og stor rekkevidde. Men det er begrensninger i programvaren, og det jobbes aktivt med å løse disse.

- Fastholder dere tidsplanen med å ta imot de første flyene i 2017?

— Ja. Dette er viktig for at vi skal nå planen om første operative evne med F-35 i 2019 og dermed begynne avløsningen av dagens F-16. De operative ytelsene med Block 3i-programvaren er tilstrekkelig for å etablere vår planlagte første operative evne i 2019. En mulig forsinkelse av leveransetidspunktet for Block 3F er derfor ikke avgjørende for vår tidsplan i dag.

Et norsk F-16-fly, med norsk pilot om bord, under trening på Luke Air Base i Arizona, USA.

Testes jevnlig mot andre kampfly

Aftenposten har tidligere omtalt at dagens F-16-fly jevnlig trener luftkamp med svenske Gripen-fly. Og at de ofte får juling.

— Skal også F-35-flyene trenes på samme måte?

— Det er ikke unaturlig at flyene vil trene sammen med både svenske og andre lands kampfly etter at de blir levert til Norge.

- Når ble F-35 sist testet i luftkamp med andre kampfly?

— F-35 trener jevnlig både mot andre F-35 og andre typer kampfly. Inntrykket er at med bruk av flyets sensorer og riktige taktikker, er F-35 en formidabel motstander i luftkamp.

En viss risiko

- Er dere enig i at rapporten gir inntrykk av at man er kraftig bakpå med både kampkraft og testing?

— Vi har tidligere gitt uttrykk for at det er risiko forbundet med den programvareutviklingen som skjer. Vi vil gjennomgå og analysere denne siste rapporten og partnerlandenes merknader til denne.

— Selv om informasjonen rapporten bygger på er kjent gjennom vanlig rapportering, er analysen som presenteres ny, noe vi mener fortjener en grundig gjennomgang. Inntil denne er ferdig, ønsker vi ikke å kommentere enkeltheter i rapporten.

- Det virker også fortsatt langt frem til flyet kan takle en kampsituasjon mot en kvalifisert motstander. Når ser kampflyprogrammet for seg at dette kan skje?

— Dagens programvareversjon er ment å levere en foreløpig operativ kapasitet som vil være tilstrekkelig til å etablere vår planlagte første operative evne i 2019. Men avslutningen av utviklingsfasen med programvareversjon 3F vil gi F-35 en full operativ kapasitet mot en moderne motstander.

Vil gradvis øke kampkraften

- Kan Norge komme til å måtte kjøpe fly med betydelige mangler og begrensninger for å følge våre forpliktelser som deltager i programmet?

— Nei, vi kjøper fly for å dekke våre egne operative behov og planen for å erstatte dagens F-16-flåte. Akkurat som med F-16 vil F-35 få gradvis økt operativ evne gjennom de kontinuerlige oppgraderingene som er planlagt i programmet.

- Rapporten viser også til fremskritt. Hvordan vil kampflyprogrammet beskrive fremskrittene som er gjort?

— Det er helt klart gjort en rekke fremskritt, men vi er nå i ferd med å gjennomføre en grundig gjennomgang og analyse av rapporten. Inntil denne er avsluttet, ønsker vi ikke å kommentere enkeltheter nærmere.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen foran et norsk F-35-fly.

Slik forsvarer forsvarssjefen kjøpet av F-35

I et innlegg i Aftenposten torsdag 4. februar skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen følgende om kjøpet av F-35:

«F-35 er ikke valgt fordi Norge i fremtiden primært skal forsvares fra luften, men fordi kontroll i luften er helt avgjørende for utfallet av forsvarskampen, også på bakken og i havet.

Dersom et slikt forsvar ikke finansieres, forlater man en ambisjon som med troverdighet og nødvendig avskrekkende effekt kan motstå et væpnet angrep og muliggjøre nødvendige forsterkninger fra NATO.»

Forsvarstoppenes enighet vil neppe vare lenge, skriver redaktør Per Anders Madsen. Kampflykjøp slår sprekker.