Stoler ikke på helsevesenet

Troen på at helsevesenet gir nødvendig hjelp, er sviktende.

I en undersøkelse blant 4500 tilfeldig valgte nordmenn over 18 år, kommer det frem at vi slett ikke føler oss trygge på at helsevesenet vil fungere dersom vi skulle trenge behandling. 18 prosent av de spurte er svært bekymret for at helsevesenet ikke fungerer når du trenger behandling. Én av tre noe bekymret. Under 20 prosent er svært lite bekymret for at helsevesenet ikke skal fungere.— Det burde bekymre lederne i Helse-Norge at så mange som halvparten av Norges befolkning tviler på om de får medisinsk hjelp når de trenger det, sier medisinsk direktør Bengt-Lasse Lund i Gjensidige, som står bak meningsmålingen. - Dette er ikke helt sammenfallende med de tilbakemeldingene befolkningen gir når de har fått behandling. Målingen gir et mer negativt bilde enn det bør være grunnlag for, sier president Hans Kristian Bakke i Den norske lægeforening.Han mener folks skepsis til helsevesenet blant annet skyldes at offentligheten sjelden eller aldri får høre om de gode historiene fra Helse-Norge. - Det fokuseres mye på de tilfeller hvor det går galt. De aller fleste som møter helsevesenet er meget godt fornøyd med den tjenesten de har fått. Det betyr ikke at ikke helsevesenet ikke kan bli bedre, sier Bakke. - Jeg synes det er interessant at forsikringsbransjen som generelt scorer lavest på målinger om tillit, nå måler andre store samfunnsaktørers tillit i befolkningen, sier helseminister Ansgar Gabrielsen i en kommentar.