Norge

- Like mange kvinner som menn

  • Grunde Grimstad
  • Det er problematisk at kvinneandelen blant dommere i Høyesterett er så lav, sier stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo. Han er 2. nestleder i Justiskomiteen, og justispolitisk talsmann for SV.

Han mener det i Høyesterett som ellers i samfunnet bør være en ambisjon å få en likere kjønnsmessig sammensetning. Noen saker har man forskjellig bakgrunn for å vurdere. For eksempel sedelighetssaker vil menn ha en tendens til å se fra et mannlig perspektiv, mens kvinner erfaringsmessig har et annet syn.— Det er helt klart at det bør være like mange kvinner som menn i Høyesterett. Men nå skal det også bli en del utskiftinger av dommere i årene som kommer, sier Anne Marit Bjørnflaten (a), leder av justiskomiteen på Stortinget.Hun mener man bør gjøre en jobb for å få kvinner til å søke - oppfordre kvinner til å søke. - Det er i alle fall sikkert at det skal være nok kvinnelige, dyktige jurister i Norge til å fylle disse stillingene, sier Bjørnflaten.

Kvotering nødvendig.

Ballo tror tallet på kvinnelige dommere vil bedre seg på lang sikt, ettersom kvinneandelen på studiet er mye høyere nå enn før. - Men det er ikke dermed sagt at vi kan sitte og vente på at dette skal jevne seg ut av seg selv. Vi trenger også mer aktive tiltak for å heve kvinneandelen, og særlig i organer som Høyesterett der det er så viktig med en variert sammensetning, mener Ballo. Kvinneandelen bør sikres med både kortsiktige og langsiktige tiltak, som at kvinner oppfordres til å søke i utlysingsteksten og at kvinnelige søkere prioriteres hvis kvalifikasjonene ellers er like. På lang sikt må man også vise unge kvinnelige jurister at dette er en mulig karriérevei.

Les også

  1. Prioriterer menn til dommerverv