Gammelt skipsvrak funnet i Mjøsa

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjort funn av et skipsvrak i Mjøsa. Skipet er trolig fra mellom år 1300 og 1850.

Skipsvraket ble funnet på 410 meters dyp.

Funnet av skipet ble kjent torsdag formiddag, melder Oppland Arbeiderblad (OA).

– Dette ble funnet på 410 meters dyp. Funnet er neppe eldre enn 1300-tallet, men samtidig neppe yngre enn 1850. Dette er en potensielt veldig viktig brikke i å forstå sjøfarten på Mjøsa, sier Øyvind Ødegård, som er arkeolog ved NTNU.

Oppdagelsene er blitt gjort etter at den autonome undervannsbåten Hugin ble tatt i bruk for kort tid siden. Skipsvraket er ifølge beskrivelsene om lag 10 meter langt og 2,4 meter bredt.

Det var Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som torsdag presenterte funnet som er gjort på bunnen av landets største innsjø. Det har så langt ikke vært mulig å gjøre grundigere undersøkelser.

Stemmer anslagene om skipets alder, kan det være det eldste som er funnet, skriver OA.

Også den norske dampbåten DS Lillehammer er blant FFIs funn, ifølge avisen.

Ammunisjon og eksplosiver dumpet i innsjøen

FFI anslår at det på bunnen av Mjøsa er dumpet flere tonn fra ammunisjonsproduksjonen på Raufoss, skriver OA.

Dumpingen startet rett etter krigen, da store mengder krigsetterlatenskaper fra tyskerne havnet i Norges største innsjø. Også i tiårene etter ble Mjøsa brukt til dette formålet, blant annet av Raufoss Ammunisjonsfabrikk, skriver FFI i en pressemelding.

OA skriver at det skal være snakk om mellom 110 og 215 tonn, og at det blant annet inkluderer mange ammunisjonskasser som ble dumpet utenfor Pangengen.

– Vi har funnet mye rart. Granater og bomber, sa representanter fra Mjøsas ark.

Det ble gjort funn av dumpede ammunisjonskasser.

Mjøsa er dypere enn først antatt

Det er ikke blitt gjort fullstendige dybdemålinger av Mjøsa.

Under presentasjonen torsdag, kunne representanter for FFI og NTNU fortelle at Mjøsa er dypere enn man har trodd, ifølge OA.

– Den er i hvert fall 420 meter dyp, men sannsynligvis mer. Dette har vi ikke fokusert på i oppdraget vårt, sa de.