Norge

Skal melde flytting

Det er straffbart å unnlate å melde flytting. Folkeregisteret har en rekke kontrollmetoder for å avdekke utenlandsflyttinger som ikke er meldt.

  • Einar Welle

— En måte å oppdage dette på er å fange opp meldinger om flytting til boliger ingen har meldt flytting ut av. I og med at folkeregisteret kjenner boligenes areal, vil folkeregisteret lett oppdage om en bolig er "overbefolket". En annen metode er kontroll med utgåtte oppholdstillatelser og meldinger fra grensekontrollen, opplyser underdirektør Harald Hammer ved Sentralkontoret for folkeregistrering i Skattedirektoratet. Han understreker at trygdeetaten benytter de samme adresser som mottakeren står oppført med i folkeregisteret. - Folkeregistrering er basert på at borgeren oppfyller sin meldeplikt. Å unnlate å gjøre dette, er straffbart, understreker Hammer.

Les også

  1. Jukser med seg trygd til Marokko

  2. - Må skjerpe rutinene