Ber om full frifinnelse av vaktsjefen på KNM Helge Ingstad. Dommen ikke klar før midten av mai.

BERGEN (Aftenposten): Forsvarer Christian Lundin mener at vaktsjefen på krigsskipet ikke kan straffes. Slik begrunner han det.

Forsvarerne Christian Lundin (t.v.) og Tom Sørum har prosedyre i rettssaken etter KNM Helge Ingstad-forliset torsdag. Rettssaken har pågått i Hordaland tingrett siden 16. januar.

KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018. Fregatten til 4,3 milliarder kroner sank og gikk tapt.

Statsadvokaten har tiltalt den 33 år gamle vaktsjefen på krigsskipet.

Onsdag ba aktor om 120 dagers betinget fengsel. Torsdag svarte forsvarer Tom Sørum med å be om frifinnelse, subsidiært at tiltalte behandles på mildeste måte.

Den syv uker lange rettssaken i Hordaland tingrett er nå avsluttet. Ifølge tingrettsdommer Kristin Farstad vil det bli såkalt elektronisk forkynnelse av dommen. Den er ventet først i midten av mai.

Siterte sjefen i Sjøforsvaret

Under prosedyren viste forsvarer Christian Lundin til Rune Andersens vitneforklaring. Han er sjef for Sjøforsvaret. Han sa at tiltalte «har gjort så godt han kunne. Og kommet til kort.»

– Det er egentlig kjernen i saken. Han gjorde så godt han kunne. Da skal han ikke straffedømmes, sa Lundin.

Forsvareren angrep også aktoratet:

– Saken er vesentlig mer kompleks enn det aktor har fremstilt den som, sa han.

Aktor Benedikte Høgseth sa at vaktsjefens handling ligger nær en bilfører som opptrer uaktsomt og skaper en ulykke.

– Dette er ikke noe treffende eksempel og en forenkling av saken, sa Lundin.

Advarte om ringvirkninger

Lundin sa ulykken skjedde på grunn av andres handlinger og unnlatelser. Både på individ- og systemnivå. Han listet opp feil og svikt i rutiner hos Sjøforsvaret, tankskipet Sola TS og Fedje sjøtrafikksentral.

Forsvareren mener derfor at tiltalte ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig.

Lundin mener statsadvokaten har plukket ut en person langt ned i systemet.

– Er det rimelig at kjørelæreren dømmes hvis kjøreeleven i mørket kjører på en fotgjenger som kommer over veien med lommelykt i hånden, spurte han.

En dom mot vaktsjefen vil stride mot sunn fornuft og sjørettslige og strafferettslige regler, la han til.

Han advarte også om at en dom kan få store ringvirkninger for driften av Sjøforsvaret. Og andre avdelinger i Forsvaret. Også folk i helsevesenet frykter konsekvenser, mener han.

Seilte fire måneder uten gyldig sertifikat

Tiltalte ble klarert som vaktsjef etter bare åtte måneder. Etter ulykken er det innført strengere krav.

– Det har skjedd store endringer. I det ligger det en erkjennelse av at klareringsprosessen var for dårlig, sa Lundin.

Nå kreves det blant annet en ekstern vurdering. Det er krav til å seile mer før en vaktsjef klareres.

– En erfaren vaktsjef ville antageligvis ha skjønt at noe var galt, sa Lundin.

Klareringen skjedde fire måneder før tiltalte var kvalifisert til å få maritimt sertifikat, melder TV 2.

Kravet er en fartstid på minst 12 måneder etter endt maritim utdanning.

– Dette er et avvik. Og Sjøforsvaret har etter ulykken innført flere tiltak for å skape bedre oversikt og etterlevelse av kompetansekrav, sier orlogskaptein Michel Hayes til TV 2.

Han er talsperson i Sjøforsvaret.

Påpekte endringer

Lundin viste også til at det var risiko ved å drive opplæring av to personer på broen under seilasen. Sjøforsvaret hadde ikke vurdert risikoen ved dette.

Nå er det innført nye regler for bemanning. Opplæring skjer nå med kun én person av gangen.

Under ulykken var AIS-en avslått. Denne sender ut signal om identiteten på skipet til annen skipstrafikk. Etter ulykken er den normalt på når Sjøforsvarets skip går innaskjærs.

– Ikke uaktsomhet, men uerfarenhet

Lundin sa at tiltalte ikke fikk hjelp til å forstå trafikkbildet i fjorden under overleveringen fra avtroppende vaktsjef. Heller ikke vaktlaget på broen bidro.

– Han ble værende i sitt fastlåste situasjonsbilde, sa forsvareren.

Lundin ba retten se bort fra tekniske bevis som politiet har lagt frem for å simulere ulykken. Blant annet rekonstruerte radarbilder.

– Det er viktig at retten setter seg inn i situasjonen slik den var 8. november 2018. De må se bort fra simuleringene politiet har laget. Det så ikke slik ut, sa han.

Avviser Sleipner-sammenligning

Aktoratet har henvist til dommen etter Sleipner-ulykken.Sleipner-ulykken.Hurtigbåten Sleipne grunnstøtte i høy fart i Bømlafjorden i 1999. 16 mennesker mistet livet. Der ble kapteinen dømt til seks måneder betinget fengsel.

Lundin mener denne dommen ikke er relevant.

– Rettssaken var den siste som gikk etter det gamle systemet, sa han.

Siden har slike saker dreiet seg om systemfeil. Og rederiets ansvar, sa han.

Forsvarer Tom Sørum sa at rettsprosessen etter Sea Cat-ulykken i 1991 er mer relevant. To døde i ulykken, og over hundre ble skadet. Kapteinen ble tiltalt for uaktsomhet. Høyesterett frikjente ham for straffansvar to år senere.

Onsdag la aktoratet frem sin prosedyre i saken.

De sa at den tiltalte må dømmes for brudd på begge de to tiltalepunktene. Han er tiltalt etter både straffeloven og militær straffelov.

De la ned påstand om 120 dager betinget fengsel.