Norge

Scandinavian Star: - Ingen holdepunkter for sabotasje

Politiet henla etterforskningen. Nå sier Stortingets granskningskommisjon at det ikke er grunn til å si at det var sabotasje. Men myndighetene får kritikk.

Flyfoto av brannen om bord i Scandinavian Star. Katastrofen tok 159 menneskeliv.
  • Frode Sætran

7. april 1990: Den nye danskebåten Scandinavian Star var på sin første tur fra Oslo til Danmark. Da skipet om natten befant seg i svensk farvann i Skagerrak, brøt det ut en brann om bord, en brann som det er stor enighet om var påsatt.

159 mennesker mistet livet i brannen eller som følge av den. Overlevende og redningsmannskaper har fortalt om opprivende opplevelser om bord.

  • Øyvind Olaussen reddet sin egen kone og kom seg ut på dekket mens brannen herjet. Da så han noe han aldri vil glemme.
— Mannskapet var blant de første som forlot «Scandinavian Star», mens de lot kvinner og barn ligge igjen på akterdekket. Det var ikke bra, sier Øyvind Olaussen

I dag overleverte Granskingskommisjonen for Scandinavian Star-brannen og kommisjonens leder Frank Kjetil Olsen sin rapport etter at Stortinget i mai 2015 oppnevnte en granskningskommisjonen.

I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på, skyldtes overoppheting av skipets stålkonstruksjon.

Dette er tidligere sterkt avvist av andre eksperter.

Det brant i nesten 38 timer totalt sett. Nye branner brøt ut forskjellige steder i skipet. Deler av skipet ble totalt utbrent.

En dansk trailersjåfør ble utpekt som brannstifter, men saken mot mannen ble henlagt i 1991 på grunn av manglende bevis. Det er senere slått fast at det aldri var grunnlag for å utpeke dansken som gjerningsmann.

Mannen omkom under hovedbrannen. Han var altså død da det begynte å brenne igjen, flere steder, lenge etterpå.

I august i fjor henla politiet saken etter blant annet å ha konkludert med at de brannene som oppsto etter den første brannen, sannsynligvis ikke var påsatt. Politiets sakkyndige mener følgebrannene oppsto av seg selv fordi metallet i båten var blitt svært varmt som følge av de første brannene.

Det oppsto flere branner flere timer etter at den første brannen etter all sannsynlighet ble påsatt.

Det er senere avvist av Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star.

Branntekniske fageksperter slo i januar i år fast at brannene om bord på Scandinavian Star ikke kunne ha oppstått uten aktive sabotører om bord. De mener at en teori om at nye branner oppsto som følge av varmespredning i skipets konstruksjon, ikke er fysisk mulig. Det begynte å brenne minst syv ulike steder om bord, mener ekspertene.

Etter dette hyret Stortingets granskingskommisjon eksperter fra Norconsult til sin egen tekniske brannundersøkelse. Deres konklusjoner er med i rapporten som ble lagt frem i dag.

Granskingskommisjonen har i tillegg innhentet en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som har undersøkt hvordan de overlevende og etterlatte ble fulgt opp etter katastrofen.

Kritikk av myndighetene

Myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, får til dels kraftig kritikk for oppfølgingen av overlevende, pårørende og etterlatte.

Kommisjonens hovedinntrykk er at det har vært lite eller intet politisk fokus på helsemessig og psykososial oppfølging.

– Det er kritikkverdig at Helsedirektoratet ikke tok et større ansvar for den langsiktige oppfølgingen, heter det i rapporten.

I mandatet til kommisjonen var det lagt som formål å sørge for at overlevende og etterlatte skulle få et tilfredsstillende svar på hva som skjedde. Det er blant annet stilt spørsmål ved transaksjonen og forsikringen i forbindelse med at skipet skiftet hender like forut for katastrofebrannen.

Avvises av kommisjonen

Kommisjonen avviser påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen. Det er ingen ting som tyder på at skipet var overforsikret eller at dette skulle være i eiernes interesse, konkluderer granskerne.

Heller ikke politiet fant holdepunkter for et mulig økonomisk motiv bak brannstiftelsen da etterforskningen ble gjenopptatt i 2014.

I tillegg til å gjennomgå all tilgjengelig dokumentasjon har kommisjonen innhentet forklaringer fra 70 personer. Dette inkluderer personer som ikke tidligere har vært avhørt av politiet i saken.

Les mer om

  1. Scandinavian Star