Norge

Oljeselskap vedtar forelegg på 85 millioner kroner for grovt skattesvik

Oljeselskapet E&P Holding har vedtatt forelegget på 85 millioner kroner som selskapet ble ilagt for grovt skattesvik.

Økokrim tok tidligere i år ut tiltaler og utstedte forelegg for grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik mot to menn og to selskaper.

E&P Holding AS og seismikkselskapet TGS Nopec Geophysical Company ASA ble ilagt forelegg på 85 millioner kroner hver for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik. E&P Holding har nå vedtatt forelegget. opplyser Økokrim.

To menn som hadde ledende stillinger i selskapene, er tiltalt for grovt skattesvik og medvirkning til dette. Skattesviket er ifølge tiltalen på vel 291 millioner kroner og knytter seg til misbruk av den statlige leterefusjonsordningen.

– Denne saken er alvorlig fordi skattesviket omhandler et betydelig beløp og innebærer misbruk av leterefusjonsordningen for oljeselskaper, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Momsrefusjon

Saken dreier seg om en omfattende avtale mellom EPH og TGS. Økokrim mener ifølge tiltalen undertegnet av førstestatsadvokat Marianne Bender at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten.

«Kjøpet av seismikk mv. ble lagt opp slik at Skeie Energy as ikke selv skulle ha noen kostnad knyttet til det å bli eier av seismikk, og/eller kjøpet av seismikk mv. ble ikke inngått for å skape fremtidige inntekter», heter det i tiltalen, ifølge DN.

EPH var tidligere kjent som Skeie Energy og kontrolleres av Bjarne Skeie fra Kristiansand. Saken mot ham er henlagt, opplyser Tom B. Knutsen, advokat og styreleder i EPH.

Rettssak neste år

TGS opplyser at de bestrider grunnlaget for forelegget og Økokrims anklager.

«Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser. TGS vil avvise forelegget og legger til grunn at en domstolsbehandling vil vise at selskapet ikke gjorde noe galt og opptrådte aktsomt i forbindelse med transaksjonene.», skrev selskapet i en pressemelding tidligere i år.

Saken er berammet over 55 dager i Oslo tingrett med oppstart 22. januar 2018.

Les også

  1. Økokrim med razzia og pågripelser i morgentimene

Les mer om

  1. Økokrim
  2. Seismikk
  3. Skatteunndragelse