Norge

Eksperter roser kongens tanker om «utvanning av norsk kultur»

Kong Haralds uttalelser om norsk kultur er en viktig presisering av den berømte talen i Slottsparken, mener professor Janne Haaland Matlary.

Kongen får ros for å understreke at vi må holde fast ved det som er norsk.
  • Thomas Olsen
    Journalist

I Aftenpostens store intervju kommer kong Harald med en rekke uttalelser om norsk kultur og det flerkulturelle samfunnet:

«Jeg tror det beriker norsk kultur. Vi får mer mangfold. Samtidig tror jeg vi skal holde fast ved det som er norsk. Vi behøver ikke slippe det, selv om vi får impulser utenfra.», sier kongen. Intervjuet er gjort av Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle.

Her antyder kong Harald at nordmenn bør bli tryggere og mer konsekvente på eget kulturgrunnlag i møte med flyktninger og innvandrere.

«De som kommer hit, føler seg tryggere med å møte en kultur som er til å kjenne igjen som konsekvent, selv om den ikke er deres egen. Vi holder på å utvanne vår, hvis vi ikke er forsiktige.», uttaler kong Harald.

Professor Janne Haaland Matlary mener kong Harald er klar og tydelig på at vi må hegne om det som er særegent norsk.

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, berømmer kongen for å ta opp at vi må omfavne det som er særegent norsk.

– Dette er klar tale om klare ting: Kongen sier at den norske nasjonen og kulturen finnes og kan defineres, og at dette ikke står i motsetning til kulturmangfold gjennom innvandring. Vi, som andre nasjoner, har en distinkt kultur som har mange fellestrekk med resten av vesten, og de som kommer til Norge, må lære denne kulturen å kjenne hvis de skal bli borgere av Norge, sier Haaland Matlary.

Hun mener at «det norske» handler om vår felles historie, språk, kulturarv, verdier og normer.

– Han legger til det viktige poeng at de fremmede som skal tilpasse seg og leve her som borgere av Norge, har bruk for at vi definerer hva vi står for, sier hun.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener 80 år gamle kong Harald fortsatt klarer å gå inn i vår tid.

Kulturministeren: – Forstår sin samtid!

Også kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) lar seg begeistre av at kong Harald engasjerer seg i samfunnsutfordringene.

– Jeg tror kongen her setter ord på det behovet vi mennesker har for å være trygge på hvem vi er. Jeg ser ingen motsetning i trygghet om egen identitet og tradisjoner, og å møte andre mennesker og kulturer med respekt og toleranse. Tvert imot tror jeg en slik trygghet kan gjøre oss i bedre stand til å bygge respekt på tvers av kulturer og opprinnelse. Igjen viser kong Harald hvor godt han forstår sin samtid, uttaler Hofstad Helleland.

Frp-leder Siv Jensen åpnet Frps landsmøte på Gardermoen fredag. Der brukte hun mye av sin tale på å snakke om innvandring og sa blant annet at «vi skal være stolte av den norske kulturarven. Vi skal ikke unnskylde oss selv for måten vi lever på».

– Kongen har helt rett. Vi må ikke miste oss selv i møtet med nye kulturer. Vi skal lvære stolte av hvem vi er og landet vi lever i, skriver Siv Jensen i en kommentar til Aftenposten.


– Kong Harald er kongelig balansert, men enda viktigere, klok og uredd. Han gjør det vanskelige folkelig enkelt, mener førsteamanuensis Brit Marie Hovland ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– 17. mai er det beste eksempelet

Historiker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Brit Marie Hovland, synes kongens uttalelser er spennende og viktige.

– Kong Harald er bevisst sin rolle som samlende symbol for Norge. Han vet at det kongelige talerommet må holde seg apolitisk, men det betyr ikke innholdsløst. Og her snur han perspektivet, «innvandrere er tryggere med å møte en kultur som er til å kjenne igjen som konsekvent». Det stemmer med flere tydelige observasjoner fra innvandreres opplevelse av 17. mai: Dette er en dag de føler seg norske! Det er en dag de føler seg inkludert som en del av det norske fellesskapet. 17. mai – den dagen vi som oppfatter oss som etniske nordmenn, opplever som den norskeste av alle dager, sier Hovland.

Kong Haralds tale under fjorårets jubileumsfest i Slottsparken, om at nordmenn er ett folk, ble hyllet både i Norge og utlandet. Men i ettertid kritiserte enkelte talen for å gjøre «det norske» til alt og ingenting.

Kongen er det norskeste, som samler oss, mener forfatter og kongeekspert Tor Bomann-Larsen.

– Demper talen og egen betydning

I intervjuet sier kong Harald at han ble overrasket over hvor stor oppmerksomhet talen fikk.

«Jeg syntes egentlig at jeg bare ramset opp det som i dag er Norge. At det skulle være en så stor overraskelse for mange var litt underlig. Men det var tydeligvis det.»

Kongen uttaler at han oppfatter at «mange som legger mer i talen enn jeg opprinnelig skjønte at jeg gjorde.»

Forfatter Tor Bomann-Larsen, som har skrevet flere bøker om kongehuset, sier:

– Kongens beskjedenhet er her meget velplassert. Den er nemlig ikke på tekstens, men på egne vegne. Nøkkelen til å forstå talen er ikke bare at den får sin betydning gjennom kongens fremføring. Hele talen peker på kongen. Det er det usagte som gir ordene effekt. For hva gjør Norge til ett? Det kom ikke den minste hentydning fra talerstolen, men alle som var til stede i Dronningparken tenkte det samme: Kongen. En så stor ambisjon på monarkiets vegne er bare mulig dersom den kombineres med like stor personlig beskjedenhet. Den er et aktivum kong Harald har å forvalte, svarer Bomann-Larsen.

– Presisering av budskapet fra Slottsparken-talen

Haaland Matlary mener at uttalelsene i Aftenposten-intervjuet er en utdyping av budskapet i den berømte hagefest-talen.

– Dette er nok en presisering som han finner nødvendig på bakgrunn av kritikken av talen med henhold til «multi-kulti modellen». Kongen er statens overhode, og hans rolle er intimt forbundet med Norges historie. Hvis noen representerer det norske i kraft av sin stilling og person, er det kongen.

– Jeg tror kongen her klargjør det faktum at enhver nasjon har sin egen kultur som er den dominerende i dens stat, men at dette på ingen måte betyr at man er nasjonalist eller sjåvinistisk, sier professoren.

– Vi kaster ikke bunaden fordi det dukker opp en turban.

Hovland ved HiOA mener kong Harald tar på kornet noe som ofte forsvinner i den ladede politiske debatten.

– Han klarer å si noe om hvordan vi skal leve sammen – ikke om vi skal gjøre det. Og da er det også viktig å ta vare på egne tradisjoner. Som på 17. mai. Vi kaster ikke ut bunaden fordi om det kommer inn en turban. Den nasjonale paraden kroppsliggjør et bredere fellesskap. Det er plass til trosretninger i kong Harald sitt rike, men det innebærer også en bevisstgjøring så vel av historie og tradisjoner, som kulturmøtet i dagens samfunn. Vi må ta vare på egen historie og møte fremtiden, sier Brit Marie Hovland.

Les mer om

  1. Kongehuset
  2. Kong Harald
  3. Integrering
  4. Norge
  5. Kultur