Norge

Må ha statsstøtte for å betale for juks

Norsk Målungdom ble i fjor dømt til å betale 2,88 millioner kr. tilbake til staten etter å ha forfalsket medlemslistene i flere år. Organisasjonen ber nå om en betalingsordning over 10 år, og er totalt avhengig av statsstøtte for å innfri forpliktelsen.

  • <forf>jan Gunnar Furuly<

Alternativet konkurs. Norsk Målungdom forhandler nå med Statens innkrevingssentral og Barne— og familiedepartementet om en tilbakebetalingsordning som strekker seg over ti år. Leder Sigbjørn Hjelmbrekke sier rett ut at organisasjonen må slå seg konkurs hvis det ikke er mulig å få til en slik løsning for tilbakebetalingen av 2,88 millioner i statsstøtte og 100 000 kr. i foretaksstraff. Paradoksalt nok er Norsk Målungdom også helt avhengige av statsstøtte for å greie forpliktelsene fra dommen i Oslo byrett. - For oss handler dette om hvorvidt Norsk Målungdom skal bestå som organisasjon eller ikke. På den ene siden trenger vi statsstøtten for å komme i gang igjen med de aktivitetene vi skal drive. Samtidig må tilbakebetalingen skje på en slik måte at det ikke sluker alle midlene våre. Det er ingen vits for oss å holde oppe en organisasjon som bare skal samle inn penger til å betale ned gjeld, sier Sigbjørn Hjelmbrekke til Aftenposten.

Krever betaling over to år

Statens innkrevingssentral foreslo tidligere i år en løsning der organisasjonen betaler hele beløpet på 2,98 millioner innen utgangen av neste år, men dette blir karakterisert som helt urealistisk av dagens ledelse i det kriserammede Norsk Målungdom. Siden TV 2 rullet opp skandalen i oktober 2002 har organisasjonen ligget nede med brukket rygg, minimal aktivitet og null kroner i statsstøtte. Ifølge Hjelmbrekke har Fordelingsutvalget, som deler ut støtten til de landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene, lovet 360 000 kr. i statsstøtte for i år, og ytterligere 500 000 neste år. Forutsetningen er at Norsk Målungdom får på plass en tilbakebetalingsplan i forhold til Statens innkrevingssentral.

Jobber gratis

Norsk Målungdom har i dag kun en ansatt, som i går var på ferie. Hjelmbrekke livnærer seg egentlig som sykkelbud, men var i går innom kontoret i Kirkegata i Oslo på sin fridag for å jobbe gratis med oppryddingen i organisasjonen.- Jeg er overbevist om at det er helt nødvendig å holde Norsk Målungdom i gang som en egen organisasjon, slik at vi kan bevare nynorsken og dialektene her i landet. Hvis vi legger ned, og for eksempel organiserer ungdomsarbeidet gjennom Norges Mållag, vil vi ikke i samme grad fenge ungdom. Vi taper dessuten muligheten til egne statstilskudd, fremhever han.

Les også

Krever full sjekk av medlemslisten

&lt;b&gt;Gratisjobb for målsaken. &lt;/b&gt;Norsk Målungdoms leder Sigbjørn Hjelmebrekke lever av å være sykkelbud, men var innom kontoret på en fridag i går.