Foreslår norske skoler i utlandet

Høyskolelektor i pedagogikk, Stein Austveg, sier at norske myndigheter bør samarbeide med innvandrerforeldre for å bygge norske skoler i utlandet. Målet er å gi barna norskopplæring i foreldrenes hjemland.

— Det er ikke skoleplikt, men opplæringsplikt i Norge. Derfor er det ingenting i veien for at ungene tas med til foreldrenes hjemland for å bo der i et par år, så lenge de får opplæring som er i samsvar med norsk lov. Norske myndigheter bør samarbeide med foreldre for å bygge skoler i for eksempel India, Pakistan eller Somalia, slik at ungene kan lære seg norsk mens de er i foreldrenes hjemland, understreker Stein Austveg, høyskolelektor ved Høgskolen i Akershus.Aftenposten har tidligere i uken skrevet om at utdanningsetaten i Oslo fra høsten av skal gå kraftigere til verks for å spore opp barn som blir borte fra skolen. Ved skolestart i fjor var det over 200 unger med innvandrerbakgrunn som ikke møtte opp. Veldig mange av barna blir sendt til foreldrenes hjemland for å få morsmålsopplæring og lære foreldrenes kultur å kjenne.Austveg har hentet erfaringer fra London, der innvandrerbefolkningen fra Bangladesh i samarbeid med britiske myndigheter har opprettet skoler for flere tusen barn i Bangladesh. Dermed er barna godt rustet til å møte den britiske skolehverdagen når de kommer tilbake til England. Dette mener Austveg bør bli løsningen også i Norge.- Tror du ungene vil få et like godt skoletilbud på norske skoler i utlandet som i Norge? - Det må selvfølgelig mye til for det, men jeg tror at man kan få til mye i samarbeid med foreldrene. - Selv om tilbudet ikke vil være like godt som i Norge, vil ungene ha et godt grunnlag når de vender tilbake til Norge, svarer Austveg.

Bedre rustet

— Det er viktig at barn som skal bo i Norge lærer sitt morsmål og foreldrenes kultur. På den måten er de trygge på sin identitet. Da står de bedre rustet til å lære seg norsk og integrere seg i det norske samfunnet. Ungene vil også ta med seg unik språkkompetanse til Norge, som norsk næringsliv kan dra nytte av med tanke på internasjonal handel. For øvrig blir jo samfunnet stadig mer globalisert, så det er heller ikke sikkert at ungene fortsatt bor i Norge om 20 år.- Vil ikke et sterkt fokus på egen kultur skape problemer for integrering? - Nei, ikke hvis Norge og nordmenn klarer å takle dette på en god måte. Det vil si at vi må kunne ha folk fra ulike kulturer som lever sammen, bor sammen og jobber sammen, svarer Austveg.Han ser ikke bort i fra at hans uttalelser vil skape debatt, og er forberedt til å ta imot alle innspill.

Bra løsning

Advokatfullmektig Abid Q. Raja har i samarbeid med sin far konkrete planer om å søke tillatelse og støtte til å starte norsk skole i hjemlandet Pakistan. Siden veldig mange norsk-pakistanere kommer fra et lite geografisk område i Punjab-provinsen, tror Raja at skolen vil fange opp svært mange av de pakistanske ungene som blir sendt til Pakistan for en periode på to-tre år.- Mange unger som kommer tilbake til Norge etter et langvarig opphold i foreldrenes hjemland sliter på skolen, og også på arbeidsmarkedet. Det er på sin plass at norske myndigheter nå gir grønt lys til flere skoler i utlandet, sier Raja.Aller helst ønsker han at norske myndigheter selv tar initiativ til et skoleprosjekt i Pakistan. - Jeg tror ikke det vil være problem å rekruttere kvalifiserte lærere til å jobbe i Pakistan i en periode, sier Raja.Det finnes norske friskoler med statlig støtte i 16 land i dag. Utdannings- og forskningsdepartementet sier at det ikke er noe i veien for at aktører kan søke om å starte friskole i flere land, deriblant Pakistan.- Hvis noen søker om å åpne en friskole i Pakistan, vil søknaden bli behandlet på vanlig måte. Det er ingen prinsipiell forskjell på en slik søknad for skole i Pakistan eller Spania. Det viktigste er at skolene oppfyller kravene i friskoleloven, så det er bare å søke, sier Bjørn Haugstad, statssekretær i Utdanningsdepartementet.- Vil norske skolemyndigheter vurdere å åpne slike skoler i utlandet?- Det er ikke vår oppgave å drive skoler i utlandet. Hvis foreldrene er bekymret for at barna ikke lærer seg norsk i deres opprinnelige hjemland, bør de la dem være i Norge, sier Haugstad.