Ny granskingsrapport: Oppsigelsen av generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd var ugyldig

Styret i Islamsk Råd ønsket i fjor å avsette generalsekretær Mehtab Afsar. Det ønsket ikke medlemmene, og det endte med at styret trakk seg.

En granskningsrapport fastslår at oppsigelsen av generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd var ugyldig.

Nå konkluderer en granskingsrapport utført av advokatkontoret Avco, og som Aftenposten har fått tilgang til, at oppsigelsen var ugyldig.

Tidligere i uken var Islamsk Råd og generalsekretær Mehtab Afsar i medienes søkelys fordi han ansatte en kvinne som bærer nikab i rådets administrasjon.

Kan ikke dokumenteres

For et år siden ønsket det daværende styret i Islamsk Råd å avskjedige Afsar fordi de mente han ikke var kvalifisert.

Kritikken mot generalsekretær Mehtab Afsar gikk blant annet på:

  • Manglende levering av resultater.
  • Manglende rapportering.
  • Dårlig omdømme.

Styret i Islamsk Råd sto bak oppsigelsen som skulle gjelde fra 1. september 2016.

Men et møte med medlemsorganisasjonene i IRN avviste forslaget, og styret valgte da å trekke seg.

– Jeg er tilfreds

I granskingsrapporten går det frem at flere av påstandene om Afsar ikke kan dokumenteres, blant annet at han ikke stilte opp for pressen.

Det trekkes frem i rapporten at en betydelig arbeidsmengde og samarbeidsproblemer mellom generalsekretæren og det forrige styret hadde vært en utfordring.

Generalsekretær Mehtab Afsar har ikke kommentert denne saken tidligere, men han håper nå på ro i organisasjonen.

– Jeg er ikke overrasket over konklusjonene i rapporten. Jeg forventet at det skulle bli slik, og jeg er glad for det som kommer frem. Dette har vært en stor belastning for meg og min familie i snart et år. Jeg er glad for at konklusjonen viser at kritikken mot meg var usaklig, og mer personlig enn hva som er vanlig i en personalsak, sier han.

– Tar konklusjonen til etterretning

I rapporten går det frem at granskerne mener det tidligere styret kan stilles personlig ansvarlig for økonomiske og juridiske krav som er påført Mehtab Afsar og Islamsk Råd. Mehtab Afsar vurderer dette fortløpende, og vil ta det opp med sin advokat.

Basim Ghozlan var en av dem som trakk seg fra styret da det ikke var flertall for å sparke Afsar. Ghozlan er forstander i Rabita-moskeen, som ligger i Oslo sentrum. Moskeen har omkring 3500 medlemmer.

– Jeg har ikke lest granskingsrapporten ennå, men vi tar konklusjonen til etterretning. Det vil si; vi skal ikke gjøre noe imot den, skriver Ghozlan i en knapp SMS til Aftenposten.

Arshad Jamil, styreleder i Islamic Cultural Center, sier det samme som Ghozlan: at han tar rapporten til etterretning.

Vurderer å bryte ut

Det var ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i IRN som utløste full strid blant rådets medlemmer.

Generalsekretær Mehtab Afsar tar dette med stor ro, og tror ikke det blir en splittelse i det muslimske miljøet.

– Vi har ikke fått skriftlig utmeldelse fra noen. De fleste vi har snakket med,sier de vil fortsette å være med i IRN, sier han.