Norge

Per-Willy Amundsen etter fengselsdrapet: Skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor - får krass kritikk fra tillitsvalgte

- Vi skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor. Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport. Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Det er dette vi hele tiden har fryktet skulle skje, sier tillitsvalgt etter drapet i Ringerike fengsel. Slik svarer justis- og beredskapsministeren på kritikken.

  • Elise Rønnevig Andersen
    Journalist

Lørdag ble en 58 år gammel innsatt drept i Ringerike fengsel. En medinnsatt i 50-årene er siktet for drapet.

Den siktede soner en drapsdom han fikk våren 2016. Ifølge TV2 mannen også dømt for vold mot en fengselsbetjent.

Drapsofferet var serieovergriperen Christian Alexander Borge (58), som Aftenposten tidligere har skrevet flere saker om.

Han skal ha blitt drept i fellesområdene i Ringerike fengsel. Det er blitt kjent at drapsofferet er blitt truet i fengsel.

Hverken politiet eller ledelsen i fengselet ville kommentere saken søndag.

Politiet mottok meldingen om drapet i Ringerike fengsel klokken 13.14 lørdag. Etter det Aftenposten erfarer skal hendelsen ha skjedd i en fellesskapsavdeling i fengselet.

– Saken har en forhistorie. Vi føler det ikke er riktig å gå nærmere inn på dette på det nåværende tidspunktet, sa advokat Marius Ihlebæk etter å ha besøkt den drapssiktede mannen søndag.

Bakgrunn: Drapsofferet i Ringerike fengsel var dømt for en rekke overgrep mot barn

Første drap på innsatt siden 1982

Ringerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og ett av tre fengsel i Norge med egne avdelinger som er autorisert som høyrisikoavdeling.

Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, ønsker ikke å kommentere den konkrete saken søndag.

Til Aftenposten svarer hun slik på hvordan et drap kan skje i et fengsel med så høy sikkerhet.

– Jeg vil først si at dette er noe som skjer uhyre sjeldent. Forrige gang vi hadde et drap av en innsatt var i 1982. Tankene mine nå går til de pårørende til den drepte, sier Vollan.

– Så vil den nærmere etterforskningen avdekke hva som har skjedd. Omstendighetene rundt hvordan dette drapet skjedde kan jeg ikke kommentere, sier Vollan.

– Hvordan vil dette bli fulgt opp av kriminalomsorgen?

– Nå avventer vi først og fremst politiets etterforskning.

Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Fryktet dette kunne skje

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) har gjentatte ganger slått alarm om økende voldsbruk bak norske fengselsmurer.

Senest i fjor sendte tillitsvalgte i NFF sendte en omfattende bekymringsmelding om forholdene i norske fengsel.

– Det er dette vi hele tiden har fryktet skulle skje. Det har kun vært et spørsmål om tid, sier tillitsvalgt Bjarte Engelsen Syse.

Lørdag kveld, omtrent ni måneder senere, blir Borge angrepet av en annen innsatt i Ringerike.

– Det er til syvende og sist penger det står på. Vi er blitt kuttet ned til beinet, og det fører til at man ikke har nok mennesker på jobb – og heller ikke godt nok blikk på hvordan det går. Denne episoden kunne vært unngått, mener Syse.

Vollan: Uheldig å knytte hendelsen til budsjett og ressurser

Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet sier at hun synes det er uheldig å knytte denne konkrete hendelen til budsjett og ressurser.

– Nå må vi først få brakt på det rene hva som har skjedd før vi setter det i en slik sammenheng, sier Vollan.

Hun sier Kriminalomsorgen, som en rekke andre etater, opplever å få kutt i budsjettene og at det er utfordrende.

– Likevel: De overordnede tallene på bemanning viser at det ikke har vært et kutt i bemanningstallene våre gjennom de siste årene. Vi har klart å skjerme akkurat dette, sier hun.

Amundsen: Skal gjennomgå hva som har skjedd

- Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til Aftenposten at han ser svært alvorlig på saken i Ringerike fengsel.

– Det er viktig å understreke at dette er en politisak og politiet må få lov å gjennomføre sin etterforskning, sier Amundsen.

Han mener det er for tidlig å spekulere i årsaker.

– Vi kan ikke begynne å diskutere budsjett og ressurser. Tiden for det er ikke nå. Vi må først få frem hva som har skjedd, sier han.

Etter at politiet er ferdig med sin etterforskning av saken vil Amundsen få en rapport fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Vi skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor. Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport. Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, sier Amundsen.

Han understreker at heller ikke han har noen indikasjoner på nedgang i bemanningen de siste årene.

– Det er krav til effektivisering her som på alle andre områder. De kravene vil aldri kompromisse med sikkerheten i norske fengsel, sier Amundsen tydelig.

Fengselsledelsen i Ringerike fengsel ønsket ikke å kommentere saken eller svare på spørsmål søndag kveld.

Fengselet vil ikke kommentere

Fungerende leder i Ringerike fengsel, Kari-Anne Aasterud, ønsket søndag kveld ikke å kommentere saken til Aftenposten og henviste spørsmålene til politiet.

– Av hensyn til denne etterforskningen har ikke politiet ytterligere kommentarer nå, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen.

Han opplyser at det mandag formiddag vil bli tatt en vurdering på hvorvidt siktede skal fremstilles for varetektsfengsling, eller om han skal føres tilbake på ordinær soning av dom.

Fagforening: Advart i flere år

Knut Are Svenkerud, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, sier de alt i 2015 var ute og varslet om konsekvensene av kutt i budsjettene.

Svenkerud sier det er riktig at Norge ikke har hatt drap på noen innsatt siden 1982, men påpeker at tjenestemenn i fengsel ble drept både i 1989 (Ila) og i 1992 (Sarpsborg).

– Når både Vollan og statsråden sier at de ikke vil at dette skal bli en budsjettdiskusjon så er jeg enig i det. Men realiteten er nå en gang slik at det er pengene vi får som styrer aktiviteten vår, sier Svenkerud.

– Det vi har advart mot nå, og over flere år, er mangel på ressurser slik at vi kan gjøre jobben faglig godt nok, sier Svenkerud.

Han understreker at episoden i Ringerike fengsel skal etterforskes av politiet for å bringe klarhet i hva som har skjedd.

Han mener likevel hendelsen må tas med når man ser på hvordan kriminalomsorgen har organisert seg og som en konksvene av mangel på ressurser.

Les også

  1. Drapsdømt mann i 50-årene siktet for drap på medinnsatt i Ringerike fengsel

Les mer om

  1. Drap