Norge

Ingen følger med når statlige selskaper inngår milliardkontrakter

Nye Veier og Jernbaneverket inngår milliardkontrakter. Men ingen norske myndigheter har som oppgave å sjekke om reglene følges. Nå vil eksperter på korrupsjon gjøre som i Sverige.

Fra byggingen av E6 langs Mjøsa, en utbygging som er i mål. Underveis gikk en av entreprenørene som deltok i utbyggingen, et sveitsisk selskap, konkurs.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

De er bøtelagt for brudd på forretningsetikk og siktet for korrupsjon i mangemillionersklassen. Likevel jobber de for Jernbaneverket, eller kan få milliardkontrakter av regjeringens veiselskap Nye Veier.

Aftenposten har i en serie artikler beskrevet dilemmaet statlige selskaper står overfor når de inviterer norske og utenlandske storentreprenører til å konkurrere om vei- og banekontrakter for milliardsummer.

Nå har vi sett på hvilke norske myndigheter som har som oppgave å kontrollere om reglene som skal hindre korrupsjon følges.

Svaret fra Klagenemnda for offentlig anskaffelse (KOFA) er: Ingen.

Svaret fra Samferdselsdepartementet er: Dette skal statlige virksomheter selv passe på.

Men Sverige har...

– Det er rett og slett ingen uavhengig norsk instans som fører et løpende tilsyn, eller som tar stikkprøver rundt statlige innkjøp?

– Ingen gjør dette. Heller ikke vi har tilsynsmyndighet. Vi skal kun behandle klager som kommer inn, sier direktør Anneline Vingsgård i KOFA.

– Hva med Konkurransetilsynet?

– De har kun tilsyn med offentlige anskaffelser etter konkurranseloven, sier Vingsgård.

Mangeårig sekretariatsleder og direktør i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Anneline Vingsgård.

– Hvordan er dette i land vi kan sammenligne oss med?

– I Sverige driver Konkurrensverket tilsyn, for å avdekke brudd på regelverket. De tar selv initiativ til å gjennomføre tilsyn i f.eks. en kommune. De skal se på rammeavtaler. Og de skal følge med på at alt som skal kunngjøres rundt offentlige anskaffelser blir det, sier Vingsgård

 • Har du tips om denne saken eller andre saker som gjelder samferdselssektoren? Ta kontakt med våre journalister eller bruk vår krypterte varslingstjeneste.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (her ved oppstart av arbeid med tunnelboremaskiner på Follobanen i september) understreker at det er opp til selskap som Jernbaneverket og Nye Veier selv å følge opp regelverket som skal hindre korrupsjon.

Derfor vil korrupsjonsforskere gjøre som i Sverige

– I Norge har vi innført regler for å unngå korrupsjon, men lar det samtidig være opp til innkjøper å vurdere om det har skjedd. Det er som om reglene er innført med en formodning om at ingen kan bestikkes. Hadde innkjøpere vært så ærlige hadde man ikke trengt å ha regler for å avvise selskap som konkurrerer om oppdrag, sier Tina Søreide.

Hun er professor ved Handelshøyskolen i Bergen, forsker på bl.a. korrupsjon, og sammen med professor Erling Hjelmeng på juridisk fakultet ved UiO konkluderer hun med at konkurransemyndighetene må styrkes for å hindre korrupsjon ved offentlige anskaffelser.

– De norske reglene ser bra ut på papiret. Men det er et stort rom for skjønn. Og i Norge i dag finnes det intet register over selskaper som er utestengt for korrupsjon. Man må enten be om slik informasjon, fra selskapet selv, sjekke strafferegistre, eller det dukker opp en konkurrent som klager. Hvis ingen av disse tingene skjer kan man lukke øynene, sier Tina Søreide.

Snakker i Næringsdepartementet om behov for endring

– Reglene vi har innført er hver for seg fornuftige. Men sammen fungerer de dårlig. Ta ett eksempel: Når selskaper etterforskes for korrupsjon ender det nesten alltid med at det inngås et forlik. Selv om det ligger en erkjennelse av kritikkverdige forhold i et forlik gir ikke det alene grunn til utestengelse, sier Søreide.

– Da blir det opp til innkjøperen å gjøre en skjønnsmessig vurdering av om selskapet har foretatt en vellykket «self cleaning», en opprydding internt i de kritikkverdige forholdene.

– Reglene gir altså muligheter til å gjøre unntak, og for innkjøperne til å vurdere om «self cleaning»-tiltakene har vært gode nok, sier Søreide.

I dag presenterer hun og Hjelmeng sitt budskap om problemene med dagens system, under et seminar om offentlig anskaffelse i Næringsdepartementet.

- Kan utestenge på mistanke om korrupsjon

Søreide reagerer sterkt på at Jernbaneverket og Nye Veier sier at kun kan avvise selskaper der det foreligger rettskraftige dommer.

-Dette medfører ikke riktighet. Som administrative enheter er det nok at de har sterke grunner til å mistenke en bedrift for korrupsjon. Når et selskap er siktet for korrupsjon bør man absolutt vurdere utestengelse, sier Søreide.

Spanske Acciona er ett av selskapene som bygger Follobanen ved hjelp av tunnelboremaskiner. Det gjør de i et joint venture-samarbeid med italienske Ghella. Arbeiderne på bildet er så vidt Aftenposten vet ikke involvert i arbeid der Acciona er siktet for korrupsjon.

Etikkdirektør i Nye Veier skrev til departementene i juni - fikk svar i november

Aftenposten har omtalt at Lena Helene Dalen var direktør for HMSK i Nye Veier inntil et plutselig brudd med selskapet i slutten av mai. Og at Dalen nokså samtidig skrev brev til Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet, et brev som også nådde Statsministerens kontor.

Dalen oppfordret til å ta antikorrupsjonsarbeid på største alvor, beskrev en oppskrift for hvordan det kan utføres og ba om et styrket vern for varslere.

Lena Helene Dalen var direktør for Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i Nye Veier, i praksis etikkdirektør. I vår inngikk hun plutselig sluttavtale med selskapet.

Fra postjournalen går det frem at Dalen fikk svar nå i november, fem måneder senere.

I et brev datert 3. november skriver Næringsdepartementet:

«Samfunnsansvar generelt og arbeidet mot korrupsjon spesielt er et område som har fått økt oppmerksomhet og betydning de siste årene, både i næringslivet som helhet og for staten som eier ...

Det er ... uttrykt tydelige forventninger til selskapenes arbeid for å forebygge korrupsjon, samt til styrenes ansvar for å sørge for at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak på plass.»

Det vises til en PwC-rapport departementet selv har innhentet, som gir råd om hvordan kompetansen i departementet på selskapenes arbeid med antikorrupsjon kan økes.

«Rapporten tar opp flere av forholdene du omtaler i din e-post, og som departementet vil vurdere og følge opp på en hensiktsmessig måte. Vi takker så mye for dine innspill på et viktig område,» skriver avdelingsdirektør Karianne Kvernmo Wasenden.

 • Bør også selskaper som er siktet for korrupsjon kunne bli avvist i kampen om norske milliardkontrakter?

Det mener Regjeringens støtteparti KrF.

Les mer om

 1. Nye Veier AS
 2. Bane NOR
 3. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
 4. Lena Helene Dalen