De gjør jobben offentlige sykehus sier nei til

De tre siste årene har UDI alderstestet 2339 asylsøkere. En radiolog og en pensjonert barnelege foretar de omstridte vurderingene, som Legeforeningen er imot.

Medisinsk sjef ved Unilabs, røntgenlege Tor Ole Kjellevand, vurderer røntgenbilde av hånden til en ung asylsøker.

— Når myndighetene har behov for hjelp, mener jeg man som lege kan gjøre en innsats, sier pensjonert overlege Jens Grøgaard. Nå tilbyr Folkehelseinstituttet å overta det faglige ansvaret.

Blant asylsøkerne som fikk søknadene sine avgjort i fjor, var 908 aldersvurdert. Av disse hadde rundt én av tre (294) oppgitt å være enslige, mindreårige asylsøkere på søknadstidspunktet, men ble likevel funnet å være over 18 år.

Dette skjedde på bakgrunn av både medisinsk aldersvurdering og vurdering av andre opplysninger.

Private aktører

Norsk barnelegeforening og sentralstyret i Legeforeningen har tidligere gjort vedtak om at leger ikke bør delta i alderstesting av enslige, mindreårige asylsøkere.

— Til det er usikkerheten ved metoden for stor, sier Jan Petter Odden, leder i Barnelegeforeningen.

Derfor er det i dag to private aktører som utfører viktige oppgaver rundt aldersvurdering.

Vurderer tenner og hender

Det private røntgeninstituttet Unilabs tar røntgen av hendene til unge asylsøkere.

Medisinsk direktør Tor Ole Kjellevand ved Unilabs vurderer røntgenbildene. Han har ingen betenkeligheter med å utføre oppgavene på oppdrag fra UDI.

Førsteamanuensis Sigrid Kvaal ved Institutt for klinisk odontologi er ansvarlig for aldersvurderinger basert på tannutvikling.

Resultatene sendes den pensjonerte barneklinikksjefen ved Ullevål sykehus, Jens Grøgaard. Han driver det private firmaet Barnesak AS, og foretar en endelig medisinsk aldersvurdering basert på de to undersøkelsene.

Jens Grøgaard i Barnesak AS er pensjonert sjef for barneklinikken på Ullevål sykehus, OUS.

Legeforeningen fraråder

— Når et lands myndigheter har behov for medisinsk hjelp, mener jeg man som lege kan gjøre en innsats for det samfunnet som har betalt utdannelsen vår, sier Grøgaard.

- Så lenge vi har sagt tydelig fra om vår tvil om hvor eksakte vurderingene er, synes jeg ikke det er noe galt i det. Dette er ikke helsefarlige undersøkelser.

Da Jens Grøgaard var klinikksjef på Ullevåls sykehus, ble dette arbeidet utført der.

— Den nye ledelsen ønsket ikke å fortsette. Jeg hadde foretrukket at det fremdeles var en del av sykehusets oppgaver, og at det som før ble bevilget ekstra ressurser til oppgavene UDI spurte oss om å gjøre, sier han. – Da ville det for eksempel være et større miljø for å forske på resultatene og kanskje forbedre metodene.

Les også

Les Inger Anne Olsen: Ikke holdbart for idrettsfolk, men godt nok for barn på flukt

Prislapp: Seks millioner i året

I fjor høst fikk UDI og Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag fra Regjeringen å utarbeide et forslag til hvordan FHI kunne overta det faglige ansvaret for aldersvurdering av unge asylsøkere. I svarbrevet i januar anslås det at prislappen blir nærmere 6 millioner kroner årlig. FHI mener det urealistisk å overta oppgaven før neste år.

— Vi foreslår at vi både kan ha det overordnede, faglige ansvaret for dette og etter hvert også utføre de sammenlignende vurderingene, sier konstituert divisjonsdirektør Truls Simensen.

- Trenger å utvikle fagområdet

FHI setter som betingelse at man må gå gjennom det vitenskapelige grunnlaget for aldersundersøkelsene og metodene som brukes.

— Vi er kjent med at Legeforeningen er kritisk til undersøkelsene slik de gjøres i dag. Derfor er det viktig for oss å utvikle fagområdet, og få mer kunnskap som bidrar til å redusere usikkerheten aldersvurderingene er beheftet med.

For dem som antas å være 16 år og yngre, vurderes fingre i tillegg til håndledd og håndrot.

Pluss/minus to årJens Grøgaard i Barnesak AS sier at det dessverre ikke finnes optimale, medisinske metoder for å anslå alder. – De biologiske variasjonene er betydelige. Hvis vi vurderer alderen til å være 17 år, sier vi også i vurderingen til UDI at vi ikke kan utelukke at personene er 16 eller 18.

I ni av ti tilfeller er det stort samsvar mellom aldersanslaget til tannlege og røntgenlege. Der vurderingene varierer med tre år eller mer, gjøres en revurdering.

Førsteamanuensis Sigrid Kvaal ved Institutt for klinisk odontologi er ansvarlig for aldersvurderinger basert på tannutvikling.

Hun opplyser at samlet forskning viser at aldersvariasjonen på tenner kan være pluss/minus to år i aldersgruppen 15–20 år.

— Tannundersøkelser alene er ikke å anbefale. Men dagens system er et av de beste som finnes, sier hun. - Norge er et av de få landene som bruker både tannutvikling, benmodning og generelt inntrykk fra flere hold for å fastsette alder.

UDI-direktør Frode Forfang

— Sårbart fagmiljøDirektør i UDI, Frode Forfang, mener det vil være en god løsning hvis Folkehelseinstituttet etter hvert kan overta fagansvaret for medisinske aldersvurderinger.

– I dag samarbeider vi med et lite og sårbart fagmiljø, sier han.

Forfang understreker at UDI har et stort behov for å undersøke om alderen asylsøkere oppgir er riktig. Medisinske aldersundersøkelser inngår som en del av vurderingen.

– Vi anser våre samarbeidspartnere for å være kompetente, men vi bruker resultatene fra aldersundersøkelsene med stor forsiktighet, og de inngår sammen med øvrige opplysninger i saken. Når noen påberoper seg å være mindreårige, skal det stor grad av sikkerhet til for å konkludere med at vedkommende er over 18 år, sier han.

Faller ut til søkerens fordel

Forfang påpeker at aldervurderingene trolig faller mer ut til søkerens fordel enn motsatt:

– Med de sikkerhetsmarginene vi legger inn, ser vi det som sannsynlig at mange som egentlig er voksne, blir behandlet som mindreårige. Det er problematisk, men er noe vi må leve med siden vi ikke ønsker å ta feil i motsatt retning. I saker der alder har direkte betydning for utfallet av asylsaken er beviskravene ekstra høye.