Norge

Nittedal: Elven kan utløse nye ras – evakuerte boliger er nå gjerdet inn

Fredag ble alle de evakuerte boligene ved rasstedet i Nittedal gjerdet inn. Ingen vet når de 80 evakuerte får lov til å flytte hjem igjen etter raset mandag.

Det evakuerte området er markert med rødt på dette bildet. Selve raset er skjult av vegetasjon.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

– Vi er nå i krisetilstand på femte døgnet. Vi har ennå 80 evakuerte, 40 av dem er på hotell, forteller ordfører Hilde Thorkildsen til Aftenposten.

Ordføreren kan ikke si noe om når de evakuerte kan flytte hjem.

Det var mandag at et jordras tok med seg vei, vannrør og strømledninger i Nittedal kommune. Det ble raskt klart at området er ustabilt, og bygninger i nærheten ble evakuert.

– Det er risikoen for nye ras og det potensielle omfanget som er årsaken til at vi har evakuert mange innbyggere. Her gambler vi ikke med tryggheten til folk. Vi gjør ingenting før vi er 100 prosent sikre på at det er trygt.

Fredag ble hele det evakuerte området gjerdet inn, i tillegg til politiets sperrebånd som har hengt der i flere dager.

Fra før var de evakuerte boligene sperret av med politibånd. Fredag satte kommunen også opp gjerder.

– Det er viktig for oss å sette opp et gjerde, slik at vi vet at hele området er fysisk sperret av, sier ordføreren.

Fant kvikkleire

Geologene fra Norges geotekniske institutt har boret ned i bakken og hentet opp prøver fra flere steder ved rasområdet.

Ordfører Hilde Thorkildsen.

– Der har de funnet kvikkleire. Det betyr at evakueringen ikke blir endret, sier Thorkildsen.

Raset sendte asfalt og fyllmasser fra Birkelundveien ut i Nitelva.

Kvikkleire kan kollapse og bli til våt søle som renner utover, selv på flat mark, dersom bakken over den belastes med vekt eller forstyrres på annen måte. Hvor mye vekt eller forstyrrelser som trengs for å utløse nye ras, vet ingen, skriver Nittedal kommune på sine nettsider.

Kvikkleireskred kan dessuten spre seg raskt til større områder. Advarselen fra kommunen er klar: Dersom det er folk i området og bakken raser sammen, vil ingen ha mulighet til å komme seg unna.

Geologer i arbeid ved rasstedet fredag.

Ifølge Norges Geotekniske Institutt kan ras i kvikkleire raskt spre seg til større områder. Det skjer som regel kort tid etter det første raset, men i Nittedal er ekspertene usikre på om skredmassene som ligger i Nitelva bidrar til å destabilisere skråningen bakenfor.

– Når elvevannet vasker bort skredmassene, er det fare for at skredområdet aktiveres på nytt, og at det dermed kan gå nye ras, skriver kommunen.

40 meter bredt ras

Raset som gikk mandag morgen er en 40 meter bred og syv til åtte meter høy utglidning. Ingen personer eller bygninger ble skadet, men raset gikk like ved et bolighus.

Raset etterlot seg et stort og bredt hull i veibanen. Halve veien er borte der hullet er på sitt bredeste. Både veiskilt og autovernet har falt ned i hullet. En lyktestolpe har også falt ned og tok med seg strømledninger.

Slik så rasstedet ut mandag, fotografert fra nord.

Vannet må kokes

Hovedvannledningen ble ødelagt som følge av raset. Det førte til at kommunen var uten vann en tid mandag. Vannet ble etter hvert koblet om, og foruten boligene ved rasområdet, har alle fått vannet tilbake.

Innbyggerne i alle boligområder i Nittedal, unntatt tre, må imidlertid koke vannet etter frykt for at det er blitt forurenset. Det er uklart hvor lenge dette må gjøres. Kommunen venter på svar på vannprøver. Les mer på kommunens nettsider.

Nittedal kommune gjennomførte en omfattende undersøkelse av grunnforholdene i rasområdet i 2009. Den viser at det er ustabil grunn her, ifølge NRK.

I Nittedal og på Romerike generelt er det forekomst av kvikkleire.

Les mer om

  1. Ras
  2. Nittedal