Norge

Seks nye meldinger om syke hunder. En av dem døde.

De to siste dagene har det kommet meldinger om seks nye hunder som er rammet av det pågående sykdomsutbruddet. 173 hunder er så langt blitt rammet.

Hundesykdommen har rammet 173 hunder i Norge hittil.
  • NTB

Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet, sier at det er et omfattende arbeid å systematisere data om hundene som er meldt inn med symptomer på sykdom.

– Det gjøres en utrolig innsats av privatpraktiserende veterinærer for å innhente informasjon fra aktuelle hundeeiere. Vi fortsetter å bearbeide informasjon fra kartleggingen. I tillegg blir det obdusert hunder, og vi mottar prøver av syke hunder fra veterinærklinikker, sier han.

  • Les også: Har ventet i 13 år på at bakterien skulle dukke opp

Av de seks hundene som er blitt syke de siste to dagene, har én dødd.

De 173 tilfellene har kommet via spørreundersøkelsen som er sendt til veterinærer.

Råder fortsatt begrenset kontakt

– Vi jobber hardt med å finne ut av hva som er årsaken til sykdomstilfellene, men det er ikke sikkert vi klarer å peke på noe spesifikt. Det er ikke alltid man får svar på hva et sykdomsutbrudd kommer av fordi vi rett og slett ikke finner noen fellesnevnere hos tilfellene utover symptomene, sier Tronerud.

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet for å finne årsaken. De anbefaler å begrense nærkontakt mellom hunder.

15 hunder er obdusert ved Veterinærinstituttet i forbindelse med sykdomsutbruddet. Det har til nå blitt funnet bakterien Providencia alcalifaciens i tolv av de obduserte hundene hvor baktiologitest er klare.

Les mer om

  1. Hund
  2. Veterinær
  3. Veterinærinstituttet
  4. Mattilsynet