Norge

Hva vet mobilappen om deg?

Svaret er at mye kan hentes ut, men at du som bruker får vite lite.

Datatilsynet mener applikasjonsmarkedet er preget av lite åpenhet når det gjelder hvilke opplysninger som samles inn om brukeren, hva som er formålet med innsamlingen og hvordan opplysningene eventuelt viderebrukes.
  • Geir Amundsen
    Geir Amundsen

Det kommer frem av Datatilsynets rapport: «Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner».

Her slås det fast at både norske og utenlandske apper kan hente ut svært mye informasjon fra en mobiltelefon, uten at brukeren blir godt nok informert om dette.

Uoversiktlig marked

Datatilsynet peker på at applikasjonsmarkedet er preget av lite åpenhet når det gjelder hvilke opplysninger som samles inn om brukeren, hva som er formålet med innsamlingen og hvordan opplysningene eventuelt viderebrukes.

Markedet preges også av at det består av mange ulike aktører med ulike roller, som gjør det uklart hvem som faktisk er ansvarlig for at personopplysninger blir behandlet i tråd med personvernlovgivningen.

Ingen av de norske applikasjonene som Datatilsynet har sett på har lagt informasjon om håndtering av innsamlede personopplysninger eller hvem som er behandlingsansvarlig for disse, lett tilgjengelig for brukeren.

— Datatilsynet forutsetter at den som tar initiativet til appen, også sørger for å avklare ansvarsforholdene, slik at personvernlovgivningen etterleves, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, i en pressemelding.

Den behandlingsansvarlige har plikt til å sørge for at brukeren får vite hvilke data som samles inn via applikasjonen og hva de skal brukes til. Bare slik kan brukeren ivareta sine rettigheter og gjøre et informert valg om å laste ned applikasjonen, understreker Thon.

Dialog med bransjen

Datatilsynet går nå i dialog med aktørene innen app-bransjen, særlig med tanke på å få utarbeidet gode personvernerklæringer for brukerne og å skape bevissthet omkring avklaring av ansvarsforhold.

- Vi skal også dele våre erfaringer internasjonalt. Det er en økende interesse for dette temaet blant annet hos andre lands personvernmyndigheter, avslutter Thon.

Les også: