Norge

Norske skoler på PC-toppen i Europa

Men vi er ikke like flinke til å bruke det flotte elektroniske utstyret. – Det er ingen vits i å ha masse teknologi vi ikke bruker, sier forsker.

Norske skoleelever har best PC-dekning i Europa. Dette bildet fra 2011 er fra Nesodden videregående skole. Foto: Anette Karlsen

 • Jørgen Svarstad

Sammenlignet med resten av Europa, har norske skoleelever ingen grunn til å klage over dårlig datautstyr, ifølge den internasjonale IKT-studien ESSIE fra EU (European Survey of Schools: ICT in Education).

Lærere og elever på 4. 8. og 11. trinn i 27 europeiske land ble spurt. Norge har ofte de fineste lekene i klassen. Vi har flest PC-er pr. elev, raskest internett og flest digitale kameraer, hvis man ser alle trinnene under ett. Alt i alt er Norge landet der flest elever går på «godt digitalt utrustede skoler» og har et «virtuelt skolemiljø».

— Men blir utstyret brukt?

— Ikke så mye som en kanskje kunne forvente. Vi har bra tilgang på utstyr, men litt mer utfordringer når det gjelder bruken, sier forsker Ove E. Hatlevik ved Senter for IKT i utdanningen.

Ikke sammenheng mellom utstyr og bruk

Grovt sett havner nemlig norske skoler i sum litt over snittet når det gjelder IKT-bruk.

Som undersøkelsen fremhever, er det ikke en direkte sammenheng mellom god ressurstilgang og fortrolighet med utstyret, bruk og holdninger.

— Det er ikke noe vits å ha masse teknologi en ikke bruker. Når en kjøper inn noe, er det viktig å tenke overhvilke pedagogiske mål man har med utstyret. Det er avgjørende for omdet vil bli brukt. Det eroftenoen andre ennbrukeren, kanskje en innkjøpsavdeling, som kjøper inn utstyret, ogdisse bør kommunisere bedre med hvilke behov lærerne og elevene har i undervisningen, sier Hatlevik.

Lærernes erfaring

Når det gjelder andelen lærere på 8. trinn som brukte IKT i mer enn 25 prosent av undervisningen, havner for eksempel Norge på for eksempel på 19. plass.

Bare 31 prosent av de norske lærerne rapporterte at de gjorde det. 58 prosent av elevene på 8. trinn sa de selv brukte en skole-PC minst én gang i uken, noe som plasserer Norge på 13. plass i en kategori der Bulgaria kommer best ut.

Norske lærere har kortere erfaring med å bruke datamaskiner og internett på skolen enn ni andre land på 4. trinn og 14 andre land på 11. trinn og havner på fjerde plass på 8. trinn. Bildet er riktignok ikke entydig, og på noen områder kommer Norge også best ut når det gjelder bruk av elektroniske hjelpemidler i undervisningen.

- Bør man bruke mer ressurser på opplæring til lærerne i stedet for å bruke det på utstyr?

— Det er et spørsmål det er verdt å stille seg. Man må tenke over hva man trenger til læreplanen og kompetansemålene. En PC, et nettbrett eller en interaktiv tavle må settes inn i en didaktisk og pedagogisk sammenheng. Det skal brukes til å styrke faget. Det tar tid å lage nye undervisningsopplegg. Det er viktig å satse på lærernes kompetanse, og det er avhengig av at skoleeiere har en god plan for kompetanseutvikling, sier Hatlevik.

Relevante artikler

 1. OSLO

  Les om hvem som får skylden for at det går tregt med digitaliseringen i Oslo-skolen

 2. NORGE

  Ny studie: Noen elever snakket med læreren kun én gang i løpet av flere uker

 3. DEBATT

  Flere lærere vil gi bedre skole

 4. OSLO

  70 prosent av Oslo-elever har egen skjerm. Denne skolen holder igjen.

 5. DEBATT

  Et varsko fra videregående skole

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Testresultater må brukes riktig