Norge

Slik skal det bli lettere å få informasjon om pasientene

Kommune-Norge skal få én, felles journalløsning. Så hvorfor har Midt-Norge sitt eget journalprosjekt? Og hvorfor skal ikke sykehuslegen få direkte tilgang til journalen din hos fastlegen? Her er 8 spørsmål og svar om Norges største IKT-prosjekt.

En innbygger - én journal er målet. Men det er sannelig ikke enkelt å få det til. Tidligst om ti år vil nytt, felles journalsystem være i drift i de fleste kommunene.
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Noen steder snakker datasystemene i kommunen så dårlig sammen at sykepleierne på sykehjemmet må ringe fastlegen eller troppe opp fysisk for å få svar om pasientene sine.

Hvis alt helsepersonell i kommunen hadde tilgang til pasientens journal, ville alt vært enklere. Som Aftenposten har skrevet om i det siste, ønsker myndighetene at alle kommunehelsetjenestene skal få samme journalsystem, kalt Akson. Innen 1. juli må landets kommuner svare Helse- og omsorgsdepartementet på om de vil støtte det videre arbeidet med ny journalløsning for kommunehelsetjenesten.

Vi spurte direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse hva som har skjedd og hva som skal skje fremover.

– I mange kommuner er datasystemene så dårlige at de ikke kan kommunisere med sykehusenes journalløsninger, sier direktør Christine Bergland i Direkoratet for e-helse.

Egen Helseplattform i Trøndelag

1. Helseregion Midt-Norge har kommet lenger enn resten av landet når det gjelder ambisjonen om e-helse og målet om én journal - én innbygger. De har sitt eget prosjekt, Helseplattformen. Hvorfor er det sånn?

– Helse Midt-Norge trengte å bytte journalsystem ganske akutt for noen år siden. De var da de eneste igjen i verden som brukte datasystemet Doculive. Gjennom Helseplattformen i Midt-Norge skal det innføres ny pasientjournal for alle sykehus og kommuner i denne helseregionen, som består av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Innføringen begynner i slutten av 2021. For første gang skal det altså etableres en felles løsning for både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Da det ble klart at de fikk til dette prosjektet i Midt-Norge, ble Helseplattformen gjort til en regional utprøving som vi regner med å lære mye av når ny journalløsning gjennomføres i resten av landet.

2. Er det ikke problematisk hvis landet skal få en felles journalløsning og hele Midt-Norge ikke skal være med?

– Nei, for de skal kunne «snakke sammen». Målet er at alle løsninger, som Akson og Helseplattformen, kan utveksle data så helsepersonell har oppdatert informasjon tilgjengelig når de trenger den.

3. Hva med resten av landet, blir det en felles pasientjournal for kommuner og spesialisthelsetjenesten her også?

– Nei, her har spesialisthelsetjenesten - med alle sykehusene - allerede en felles journalløsning, kalt Dips. Denne skal utvikles videre i årene som kommer. Det er et langt løp.

4. Og hvordan står det til i kommunene …?

– De har mange ulike løsninger nå. I mange kommuner er systemene så dårlige at de ikke kan kommunisere med spesialisthelsetjenestens journalløsninger. Det vi ønsker, er at kommunene etablerer en felles journalløsning.

Samhandling - ikke full tilgang

5. Hvordan skal helsepersonell på sykehusene kommunisere med helsepersonell i kommunene når det nye systemet som skal utvikles, bare er felles for kommunene?

– Samtidig med at kommunens helse- og omsorgstjenester får en felles journalløsning i Akson, skal det være en stegvis tilnærming mellom spesialisthelsetjenestens system og de kommunale tjenestene, blant annet gjennom Akson samhandling. Samhandlingsløsningene vil utvikles over tid og i seg selv bidra til innovasjon, håper vi.

6. Men det vil det altså ikke bli så «sømløst» at en lege på Oslo universitetssykehus kan få direkte tilgang til journalen til en sykehjemspasient i Stavanger?

– Nei, og det er ikke noe mål, heller. Det er ikke meningen å logge seg på og rote rundt i hverandres journaler. Informasjon skal kunne deles, men med høye krav til personvern og sikkerhet.

Informasjonsdelingen er i full gang

7. Hva slags informasjon kan deles i dag?

– Vi deler allerede masse informasjon. Meldingsutvekslingen er på plass, det vil si at man kan dele et dokument elektronisk, for eksempel en epikrise, der man før var avhengig av telefaks, postgang eller taxi.

Neste steg er å strukturere dataene. Når alle skriver på hver sin måte i journaler, er det vanskelig å dele informasjon. Etterhvert kan man dokumentere mer på samme måte. Journalene får felles felter som kan deles, for eksempel for rapportering til ulike registre.

– Vi snakker for lite om pasientene

8. Hva med pasientens og pårørendes tilgang til datasystemene?

– Den er like viktig som helsepersonells tilgang og snakkes altfor lite om. Innbygger eller pasient vil kunne gjøre mer selv, bli en ressurs og informasjonskilde slik at vi ikke sløser bort tiden på å spørre folk om igjen om det samme.

I dag er det ikke tilgang for pårørende på informasjon i de kommunale løsningene. I fremtiden blir det annerledes. Det vil også bli samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene og tjenester som Nav og barnevernet. Kommunen skal ha et helhetlig ansvar for innbyggeren, ikke oppstykket, slik det er i dag. Nå er det altfor tette skott mellom tjenestene.

Les også

 1. Målet er at alle kommuner skal være med på spleiselaget for tidenes største IKT-prosjekt. Nå truer Oslo med å droppe ut.

 2. Legeforeningen vil ikke ha det nye nasjonale pasientjournal-systemet. Men det vil Sykepleierforbundet.

 3. NHO-forening tar omstridt vedtak om e-helse til retten. Det kan få konsekvenser for statens milliardprosjekter.

 4. Gåte: Hva er det som koster 22 milliarder, men «ingen» vil ha? | Joacim Lund

 5. Staten mener det trolig blir nødvendig å tvinge kommuner og fastleger inn i omstridt IKT-prosjekt

 6. Mener omstridt journalprosjekt vil koste en brøkdel pr. bruker sammenlignet med sykehusenes systemer

Les mer om

 1. Kommune-Norges nye journalsystem
 2. E-helse
 3. Akson
 4. Sykehus
 5. Sykehjem
 6. Teknologi