Ny styreleder i Oslo universitetssykehus

Stener Kvinnsland blir ny leder for styret i Oslo universitetssykehus.

Ny styreleder for Oslo universitetssykehus Stener Kvinnsland.
  • Mona W. Claussen
  • Jørgen Svarstad

Stener Kvinnsland er oppnevnt som ny styreleder for Oslo universitetssykehus. Han overtar etter Göran Stiernstedt, som fortsetter i styret som nestleder, skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding.

Stiernstedt ble oppnevnt som styreleder februar i år. Han følte ikke at han hadde tilstrekkelig tilstedeværelse i Oslo, opplyste helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på en pressekonferanse tirsdag. Stierntedt er i dag også direktør for avdeling for pleie og omsorg ved Sveriges kommuner og landsting, og pendler mellom de to landene.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

— Inn på konstruktivt spor

Stener Kvinnsland er administrerende direktør i Helse Bergen. Han har bred faglig bakgrunn og kan vise til svært gode lederresultater ved tilsvarende utfordringer i Helse Vest, ifølge pressemeldingen.

Strøm-Erichsen har forhåpninger om at det nye styret skal få omstillingsprosessen inn på et konstruktivt spor, sa hun på en pressekonferanse i dag.

— Bekymringen de tillitsvalgte har gitt uttrykk for, må tas alvorlig. Omstillingen vil sikkert smerte i fremtiden også. Men det er viktig å skape trygghet for de ansatte, at de ikke opplever at ting blir kastet opp i luften uten at det blir tatt imot på en god måte, understreket helseministeren.

Stener Kvinnsland sier dette:

- Jeg er innstilt på å bruke tid og krefter på dette vervet og gleder meg til å ta fatt. Jeg vil legge vekt på å gjenopprette god dialog og tydelig medvirkning fra ledere og medarbeidere. Også tilsetting av ny administrerende direktør for Oslo universitetssykehus blir en viktig oppgave framover.

Kvinnsland sier også at det vil bli viktig å få på plass ny administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Helseministeren tror dette kan være i orden om én til to uker.

Bedre dialog med de ansatte

Det blir også andre endringer i styret. Odd Christopher Hanssen går ut av nestlederfunksjonen.

Ny i styret er Nina Tangnæs Grønvold (Ap), lege og Ap-politiker som har mange års erfaring fra LO. Hun var LO-leder Gerd Liv Vallas rådgiver. Hun har også sittet i styret for Ullevål universitetssykehus.

Ny er også rektor Ole Petter Ottersen, professor i medisin og rektor ved Universitetet i Oslo.

Helseministeren er glad for at nettopp disse to er med i det nye styret, sier hun.

Strøm-Erichsen fremhever Ottersens kontakt med forskningsmiljøene og Tangnæs Grønvolds fartstid i fagbevegelsen.

— Disse to burde ha gode forutsetninger for å få gode dialoger med de ansatte, sier hun til Aftenposten.no.

Problemer i kø

Etter at sykehusene Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet ble slått sammen til Oslo universitetssykehus har de vanskelige sakene stått i kø.

Tilliten mellom de tillitsvalgte ved OUS og ledelsen i Helse sør-øst er tynnslitt. OUS har fått kritikk for å bruke for mye penger og fått krav om kraftige nedskjæringer.

I helgen ba Høyre-leder Erna Solberg helseministeren om å gripe inn og vurdere om ledelsen i Helse sør-øst er den riktige når den store omstillingsprosessen skal gjennomføres. Siri Hatlen sluttet i juni som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, og det letes fortsatt etter en erstatter. Tirsdag ble det gjort omrokkeringer i styresammensetningen til Oslo Universitetssykehus.