Nå er vi over fem millioner nordmenn

På 37 år har Norge vokst med én million innbyggere. Fortsetter innvandringen i samme tempo, kan vi nå seks millioner om bare 16 år.

Disse tvillingene har sørget for at Norge i dag passerer fem millioner innbyggere. Foreløpig heter barna til Anders Røynås og Jannike Østby, bare en og to.

I dag har Norge passert fem millioner innbyggere. Ifølge beregninger fra Statistisk Sentralbyrå er vi i skrivende stund 5.000.073 innbyggere i Norge (tallet oppdateres).

Men hvordan kan SSB vite med sikkerhet at 19. mars er dagen Norge runder nok en million innbyggere?

— Vi har laget befolkningsprognoser i mange år, og vi visste derfor at folketallet ville passere fem millioner i 2012. Da det nærmet seg slutten av fjoråret, anslo vi at det ville skje mellom februar og april, sier Helge Brunborg hos SSB.

Får ikke vite

Han forklarer at SSB hver natt får meldinger fra Folkeregisteret som varsler antall fødsler og dødsfall, inn- og utvandringer. SSB analyserer disse tallene, og på bakgrunn av dette har de beregnet når Norge skulle passere fem millioner.

— Mange meldinger er forsinket, særlig utvandringer blir registrert en stund etter at den faktiske hendelsen har funnet sted. Likevel mener vi at vi treffer godt med datoen 19. mars.

- Kan man vite akkurat hvem som er Norges innbygger nummer fem million?

— Nei, det kan vi ikke vite. Registreringen av fødsler, dødsfall, inn- og utvandring skjer i ikke i sanntid. Det er først i mai at vi har en mer nøyaktig registrering. Men vi vil likevel ikke ha nøyaktige tidspunkt for fødsler, dødsfall, innvandring og utvandring, hverken i forkant eller etterkant, sier han.

— Selv om vi i prinsippet kunne ha funnet det ut, ville vi nok ikke gått ut med navnet av hensyn til personvernet, sier han.

Nummer fem million - en innvandrer

Hvis en likevel skulle sett for seg at man fant Norges innbygger nummer fem million, ville det mest sannsynlig ha vært en som flytter til Norge. Av dem kan det både være folk som har flyttet ut fra Norge, og som returnerer, men også folk som er født i utlandet som flytter til Norge.

I fjor var det 79.498 personer som innvandret, og 32.466 personer som utvandret. Til sammenligning ble 60.200 personer født i Norge i fjor, mens 41.393 personer døde.

- I fjor hadde vi 140.000 nykommere, av disse var 57 prosent innvandrere og 43 prosent nyfødte barn. Da er sannsynligheten er høyere for at det er en som har innvandret som er nummer fem million, enn at det er et barn som blir født, sier han, sier Brunborg.

Seks millioner i 2028

Forrige gang Norge nådde en ny million i innbyggertall var i 1975. Det betyr at folketallet har vokst med én million på 37 år. I fjor var befolkningsveksten på 1,3 prosent – man må helt tilbake til 1920 for å finne en større vekst i folketallet. Og raskere kan det gå til vi passerer neste million – det kan potensielt bare ta 16 år.

— Det går raskt nå: Vi har høy innvandring og økende levealder. Hvis våre forutsetninger om innvandringer, utvandringer, fødselsrate og levealder slår til kan vi være seks millioner alt i 2028. Hvis innvandringen blir enda høyere enn vi antar i vårt hovedalternativ kan det skje noen år før, sier Brunborg.

I fjor skyldtes 2/3-deler av befolkningsveksten innvandring, mens 1/3-del var fødselsoverskudd.

Men, det kan også være at Norge aldri vil passere den neste millionen innbyggere, legger Brunborg til:

- Hvis nettoen er null innvandrere, det vil si innvandringen er lik eller mindre enn utvandringen, så vil vi aldri oppleve seks millioner innbyggere i Norge. Fødselsraten alene er for lav til å få vekst på lang sikt, sier Brunborg.

Ifølge SSB er i Europa det bare Luxemburg og Tyrkia som har større vekst i prosent enn Norge.

FS00020420.jpg